Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geologia w Katowicach

Poznaj studia na kierunku Geologia w Katowicach. Sprawdź ofertę kształcenia, program nauczania oraz zasady rekrutacji. Zobacz, gdzie mogą pracować absolwenci oraz czy warto wybrać te studia.
geologia w Katowicach

Geologia – studia w Katowicach

Geologia to nauka zajmująca się badaniem Ziemi, jej historii, struktury, składu chemicznego oraz procesów geologicznych, takich jak erozja, osadzanie, ruchy tektoniczne czy procesy magmowe. Studia geologiczne pozwalają zrozumieć złożoność i różnorodność środowiska naturalnego, a także wpływ czynników geologicznych na kształtowanie krajobrazu i życia na Ziemi.

Studenci Geologii zapoznają się z procesami geologicznymi zachodzącymi na Ziemi, czynnikami kształtującymi litosferę, metodami tworzenia map geologicznych i innych modeli 3D. Zdobywają wiedzę i umiejętności do poszukiwania i rozpoznawania skał i minerałów, konstruowania map, zarządzania zasobami środowiska abiotycznego oraz o odnawialnych źródłach energii. Poznają narzędzia informatyczne wspierające pracę geologa.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Geologia – specjalności

Studia pierwszego stopnia realizowane są bez podziału na specjalności.

Na drugim stopniu student specjalizuje się poprzez dobór modułów fakultatywnych.

Geologia – przedmioty na studiach

W programie kształcenia przewidziano: fizyka w naukach o Ziemi, geologia fizyczna, podstawy geodezji, podstawy topografii i kartografii, geoinformacja i geologiczne bazy danych, mineralogia, paleontologia, podstawy chemiczne nauk o Ziemi, geologia historyczna i stratygrafia, geostatystyka, górnictwo, hydrogeologia, tektonika i geologia strukturalna, petrologia, wiertnictwo, metody komputerowe w geologii sedymentologia, geochemia, geologia i ekonomika złóż, kartowanie geologiczne.

Geologia – rekrutacja w Katowicach

Kandydaci przyjmowani są w oparciu o wynik maturalne z geografii, języka obcego oraz przedmiotu wybranego spośród: chemia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, biologia.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Geologię możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia na tym kierunku i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Geologia – praca po studiach

Absolwenci Geologii to specjaliści poszukiwani na rynku pracy. Zatrudniani są przykładowo w:

 • służbach geologicznych
 • instytucjach zajmujących się finansowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem działalnością geologiczną, górniczą, ochroną środowiska, gospodarką wodną, energetyką
 • firmach związanych z ochroną środowiska
 • przemyśle górniczym
 • przemyśle energetycznym
 • budownictwie drogowym i wodnym
 • koncernach poszukiwawczych złóż
 • firmach doradczo-eksperckich
 • instytutach badawczych.

Zarobki po Geologii

Analizując oferty pracy osób z wykształceniem geologicznym zarobki wahają się w przedziale od 4500 do 14 000 zł brutto zależnie od zakresu obowiązków i rodzaju umowy.

Czy warto studiować Geologię w Katowicach?

Geolodzy odgrywają kluczową rolę w ochronie środowiska naturalnego, monitorując zmiany geologiczne, identyfikując obszary zagrożone katastrofami naturalnymi oraz opracowując strategie ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Geologia to dziedzina nauki, która stale się rozwija dzięki postępowi technologicznemu i nowym odkryciom.

Do dyspozycji studentów katowickiej Geologii jest będące na wyposażeniu Wydziału laboratorium kontroli atmosfery „ULKA” umieszczone w balonie, mobilne laboratorium wody i gruntów, mikroskopy skaningowe, spektrometry, dyfraktometr rentgenowski, sprzęt geodezyjny.

Geologia - opinie

Studia geologiczne to dobry wybór dla osób ciekawych świata, lubiących przedmioty przyrodnicze i ścisłe, takie jak geografia, matematyka, chemia czy fizyka. Nie bez znaczenia jest także kondycja fizyczna kandydatów i ich stan zdrowia. Wiele zajęć odbywa się w terenie, niekiedy w trudnych warunkach, jednak niezwykle ciekawych przyrodniczo.

***

Może zainteresują Cię również kierunki:

Geoinżynieria i górnictwo otworowe

Inżynieria górnicza

Inżynieria naftowa i gazownictwo

Inżynieria geologiczna

Górnictwo i geologia

Geologia stosowana

Geologia poszukiwawcza

Poznaj inne kierunki inżynierskie

Dowiedz się więcej o studiach technicznych

Jakie uczelnie w Katowicach oferują kierunek geologia

Jakie inne kierunki oferowane są w Katowicach

a
administracja administrowanie środowiskiem aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym analityk finansowy 2.0 analityka gospodarcza analityka medyczna animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi architektura architektura informacji architektura wnętrz arteterapia - terapia artystyczna
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biofizyka biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
chemia chemia kosmetyczna coaching i doradztwo filozoficzne coaching medyczny creative management in new media
d
dietetyka doradztwo polityczne i publiczne dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-commerce edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja kulturalna ekonomia elektroradiologia energetyka etnologia i antropologia kulturowa
f
farmacja filologia angielska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia słowiańska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance and accounting for business finanse i ekonomia biznesu finanse i rachunkowość finanse menedżerskie fizjoterapia fizyka fizyka medyczna
g
gastronomia i hotelarstwo geografia geologia geologia stosowana gospodarka cyfrowa gospodarka miejska i nieruchomości gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika
h
historia historia sztuki
i
indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia nauczycielskie informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka informatyka i ekonometria informatyka przemysłowa informatyka stosowana instrumentalistyka international business international business law and arbitration inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria zagrożeń środowiskowych
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa komunikacja promocyjna i kryzysowa koordynator medyczny kosmetologia kulturoznawstwo kultury mediów
l
lingwistyka stosowana logistyka logistyka w biznesie logopedia
m
malarstwo matematyka mechatronika media mediteranistyka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji m​iędzynarodowe studia polskie
n
nauki o rodzinie neurobiologia
o
ochrona środowiska odnowa biologiczna organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityki miejskie i doradztwo publiczne położnictwo praca socjalna prawo prawo w zarządzaniu projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne przedsiębiorczość przedsiębiorczość i finanse psychologia
r
rachunkowość i controlling rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia rewizja finansowa reżyseria
s
socjologia sport stosunki międzynarodowe sztuka pisania
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne
t
taniec technologia chemiczna teologia transport transport (in English) transport kolejowy (profil praktyczny) trener osobisty z dietetyką sportową trener zdrowia turystyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja twórcze pisanie i marketing wydawniczy
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie publiczne zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Tarnowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy