Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria biomedyczna w Katowicach

Poznaj możliwości kształcenia na Inżynierii biomedycznej w Katowicach i na Śląsku. Zobacz, jaka jest oferta studiów, jakie przedmioty warto wybrać na maturze oraz gdzie mogą pracować absolwenci kierunku.
inżynieria biomedyczna w Katowicach

Inżynieria biomedyczna – studia

Inżynieria biomedyczna stanowi połączenie wiedzy z zakresu nauk biologicznych, medycznych oraz technicznych. Jej praktyczne dokonania w sposób szczególny znajdują zastosowanie w obrazowaniu medycznym, telemedycynie, biomechanice, modelowaniu 3D, optyce biomedycznej, informatyce medycznej, biomateriałach czy procesowaniu sygnałów fizjologicznych. Polega to m.in. na doskonaleniu i produkcji sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego.

Kierunek realizowany jest także w języku angielskim – Biomedical engineering, w specjalności:

 • information systems in medicine.

Inżynieria biomedyczna - specjalności

Pierwsze semestry mają charakter kształcenia ogólnego. Następnie jest możliwość wyboru ścieżki zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Studia pierwszego stopnia realizowane są w specjalnościach:

 • informatyka w obrazowaniu medycznym
 • inżynieria biomateriałów
 • systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej
 • informatyka i aparatura medyczna
 • inżynieria wyrobów medycznych

Studenci na drugim stopniu mogą wybrać:

 • modelowanie i symulacja systemów biomedycznych
 • obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych

Czym zajmuje się inżynier biomedyczny?

Inżynier biomedyczny to specjalista, który łączy wiedzę z dziedzin inżynierii oraz biologii i medycyny, aby projektować, rozwijać, wdrażać i utrzymywać technologie medyczne oraz sprzęt używany w opiece zdrowotnej. Jego praca ma na celu poprawę diagnostyki, terapii, monitorowania pacjentów oraz ogólnie poprawę opieki zdrowotnej.

Inżynieria biomedyczna - przedmioty na studiach

W programie kształcenia na kierunku znajdą się m.in. zagadnienia z obszaru podstaw elektronicznej aparatury medycznej i programowania, biofizyki i biochemii, anatomii i fizjologii, technik obrazowania medycznego oraz implantologii.

Inżynieria biomedyczna w Katowicach – rekrutacja

Kandydaci na UŚ otrzymują punkty z matematyki, fizyki, biologii, chemii i języka obcego. Brak któregoś przedmiotu na maturze nie dyskwalifikuje w udziale w rekrutacji.

Inżynierię biomedyczną można także studiować na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Inżynierię biomedyczną możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia techniczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Inżynieria biomedyczna – perspektywy pracy

Absolwenci posiadają umiejętności m.in. do:

 • obsługi i serwisowania urządzeń obrazowania medycznego i urządzeń medycznych
 • administrowania szpitalnymi bazami danych
 • obsługi video streamingu, systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w medycynie
 • projektowania sprzętu do rehabilitacji
 • realizacji zaopatrzenia ortopedycznego
 • pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających i stosujących biomateriały
 • pracy projektowej w zakresie biomateriałów i inżynierii biomedycznej
 • zajmowania się doradztwem i marketingiem w zakresie usług medycznych
 • pracy w jednostkach badawczych

Inżynieria biomedyczna - opinie

Czy warto studiować Inżynierię biomedyczną?

Inżynieria biomedyczna ma ogromny wpływ na postęp obecnej medycyny. Studia pozwalają połączyć zamiłowanie do biologii czy medycyny z predyspozycjami technicznymi, zmysłem inżynierskim, projektowym. To dobry wybór dla osób, które rozwiązania inżynierskie chciałyby stosować na potrzeby medycyny, nowoczesnej diagnostyki, zaawansowanych terapii i zabiegów, protetyki czy implantologii.

Ile zarabia inżynier biomedyczny?

Zarobki inżynierów biomedycznych będą się różnić w zależności od wybranej specjalizacji, zajmowanego stanowiska, firmy, formy zatrudnienia oraz kraju.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń w branży biomedycznej w Polsce wynosi 4200 zł. Oznacza to, że połowa zatrudnionych zarabia więcej, a druga połowa mniej.

W Wielkiej Brytanii specjaliści w tej dziedzinie mogą zarobić rocznie ok. 33 400 funtów, czyli prawie 184 000 zł, co w przeliczeniu na miesięczną pensję wynosi ok. 14 700 zł.

***

Może zainteresują Cię kierunki o podobnym profilu kształcenia:

Fizyka medyczna

Biomechanika inżynierska

Biomedical engineering

Technologia biomedyczna

Zastosowanie fizyki i biologii w medycynie

Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Biomedycyna

Sprawdź inne kierunki techniczne

Dowiedz się więcej o studiach technicznych

Jakie uczelnie w Katowicach oferują kierunek inżynieria biomedyczna

Jakie inne kierunki oferowane są w Katowicach

a
administracja administrowanie środowiskiem aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym analityk finansowy 2.0 analityka gospodarcza analityka medyczna animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi architektura architektura informacji architektura wnętrz arteterapia - terapia artystyczna
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biofizyka biologia biotechnologia biotechnologia medyczna biotechnology budownictwo
c
chemia chemia kosmetyczna coaching i doradztwo filozoficzne coaching medyczny computer science creative management in new media
d
dietetyka doradztwo polityczne i publiczne dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-commerce edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja kulturalna ekonomia elektroradiologia energetyka etnologia i antropologia kulturowa
f
farmacja filologia angielska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia słowiańska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance and accounting for business finanse i ekonomia biznesu finanse i rachunkowość finanse menedżerskie fizjoterapia fizyka fizyka medyczna
g
gastronomia i hotelarstwo geografia geologia geologia stosowana gospodarka cyfrowa gospodarka miejska i nieruchomości gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika
h
historia historia sztuki
i
indywidualne studia międzyobszarowe indywidualne studia nauczycielskie informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka informatyka i ekonometria informatyka stosowana instrumentalistyka international business international business law and arbitration inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria zagrożeń środowiskowych
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa komunikacja promocyjna i kryzysowa koordynator medyczny kosmetologia kulturoznawstwo kultury mediów
l
lingwistyka stosowana logistyka logistyka w biznesie logopedia
m
malarstwo matematyka materials science and engineering mechatronika media mediteranistyka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji m​iędzynarodowe studia polskie mikro i nanotechnologia muzyka w multimediach
n
nauki o rodzinie neurobiologia
o
ochrona środowiska odnowa biologiczna organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna physics pielęgniarstwo politologia polityki miejskie i doradztwo publiczne położnictwo praca socjalna prawo prawo w zarządzaniu projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne przedsiębiorczość przedsiębiorczość i finanse psychologia
r
rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia reżyseria
s
socjologia sport sztuka pisania
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne
t
taniec technologia chemiczna teologia transport trener osobisty z dietetyką sportową trener zdrowia turystyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja twórcze pisanie i marketing wydawniczy
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie publiczne zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa