Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona środowiska w Katowicach

Jeśli chcesz studiować Ochronę środowiska, taki kierunek dostępny jest m.in. w Katowicach. Sprawdź, w której uczelni można wybrać takie studia, poznaj ofertę kształcenia, zasady rekrutacji. Dowiedz się, gdzie pracują i ile mogą zarobić absolwenci Ochrony środowiska.
ochrona środowiska w Katowicach

Ochrona środowiska - studia

Studenci katowickiej Ochrony środowiska zdobywają wiedzę z poszczególnych dyscyplin mających zastosowanie w ochronie środowiska. Wiele zajęć realizowanych jest z wykorzystaniem laboratoriów, baz danych, środków audiowizualnych, programów komputerowych i innych narzędzi, będących postawą pracy w ochronie środowiska oraz dalszego samokształcenia i komunikacji społecznej. Studenci zdobywają doświadczenie zawodowe poprzez odbycie praktyki zawodowej w zakładach pracy, instytutach naukowych i urzędach administracji państwowej.

Ochrona środowiska – przedmioty na studiach

W programie kształcenia znajdują się zagadnienia z zakresu nauk opisujących bioróżnorodność świata żywego, podstaw botaniki i zoologii, mikrobiologii, biochemii, podstaw genetyki, chemii, ekologii, hydrobiologii, fizyki, geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, informatyki, klimatologii i meteorologii, ochrony przyrody, sozologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, technologii ochrony środowiska, technologii rekultywacji, analityki chemicznej, prawa, ekonomii oraz zasad bezpieczeństwa.

Ochrona środowiska – specjalizacje

Na trzecim roku studenci wybierają jedną ze ścieżek kształcenia. Takie same specjalizacje można wybrać na studiach drugiego stopnia:

 • monitoring i zarządzanie środowiskiem
 • geoekologia
 • fizykochemiczne metody w ochronie środowiska

Ochrona środowiska – rekrutacja

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z określonych przedmiotów. Informacje dotyczące szczegółów naboru, stosowanych przeliczników należy sprawdzać w uczelnianym serwisie rekrutacyjnym.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Ochronę środowiska w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia przyrodnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po ochronie środowiska

Potencjalne miejsca pracy absolwentów, to przykładowo:

 • instytucje związane z kontrolą środowiska
 • przedsiębiorstwa produkcji rolnej i leśnej
 • stowarzyszenia działające na rzecz ekorozwoju
 • laboratoria
 • instytuty badawcze
 • administracja
 • firmy farmaceutyczne
 • instytucjach związaniem z nauczaniem i propagowaniem postaw prośrodowiskowych
 • fundacjach działających na rzecz ekorozwoju i rozwoju zrównoważonego

Czy warto studiować Ochronę środowiska?

Ochrona natury, przyrody to temat niezmiennie aktualny. Współczesność przynosi nowe wyzwania w tym zakresie.

Studia na tym kierunku pozwalają uzyskać kompetencje w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, planowania przestrzennego, pozyskiwania funduszy na rzecz ochrony środowiska, podejmowania i projektowania racjonalnych działań służących poprawie kondycji środowiska.

Zarobki po ochronie środowiska

Mediana zarobków na tym stanowisku to nieco ponad 4800 zł brutto.

Faktyczna wartość wynagrodzenia zależeć będzie od branży. Najwyższe odnotowują osoby zatrudnione w budownictwie, energetyce, przemyśle lekkim i ciężkim.

O wysokości pensji decyduje forma zatrudnienia, wielkość przedsiębiorstwa, a także jego lokalizacja.

Ochrona środowiska – opinie

Kierunek posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział współpracuje z pracodawcami, reprezentującymi profil związany z szeroko pojętą ochroną środowiska, jednostkami administracji państwowej różnego szczebla, instytutami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu Audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 po ukończeniu specjalistycznego kursu „Zarządzanie ochroną środowiska”.

***

Dostępnych jest wiele innych kierunków, ściśle związanych z tematyką ochrony środowiska. Może zainteresują Cię również:

Zarządzanie środowiskiem

Ekologia i środowisko

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Ekomiasto

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Inżynieria i ochrona środowiska

Informatyka w ochronie środowiska

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie w Katowicach oferują kierunek ochrona środowiska

Jakie inne kierunki oferowane są w Katowicach

a
administracja administrowanie środowiskiem aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym analityk finansowy 2.0 analityka gospodarcza analityka medyczna animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi architektura architektura informacji architektura wnętrz arteterapia - terapia artystyczna
b
bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biofizyka biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
chemia chemia kosmetyczna coaching i doradztwo filozoficzne coaching medyczny creative management in new media
d
dietetyka doradztwo polityczne i publiczne dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-commerce edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja kulturalna ekonomia elektroradiologia energetyka etnologia i antropologia kulturowa
f
farmacja filologia angielska filologia francuska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia słowiańska filologia włoska filologia wschodniosłowiańska filozofia finance and accounting for business finanse i ekonomia biznesu finanse i rachunkowość finanse menedżerskie fizjoterapia fizyka fizyka medyczna
g
gastronomia i hotelarstwo geografia geologia geologia stosowana gospodarka cyfrowa gospodarka miejska i nieruchomości gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika
h
historia historia sztuki
i
indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia nauczycielskie informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka informatyka i ekonometria informatyka przemysłowa informatyka stosowana instrumentalistyka international business international business law and arbitration inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa inżynieria zagrożeń środowiskowych
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja cyfrowa komunikacja promocyjna i kryzysowa koordynator medyczny kosmetologia kulturoznawstwo kultury mediów
l
lingwistyka stosowana logistyka logistyka w biznesie logopedia
m
malarstwo matematyka mechatronika media mediteranistyka międzynarodowe stosunki gospodarcze międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji m​iędzynarodowe studia polskie
n
nauki o rodzinie neurobiologia
o
ochrona środowiska odnowa biologiczna organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityki miejskie i doradztwo publiczne położnictwo praca socjalna prawo prawo w zarządzaniu projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne przedsiębiorczość przedsiębiorczość i finanse psychologia
r
rachunkowość i controlling rachunkowość i podatki ratownictwo medyczne realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia rewizja finansowa reżyseria
s
socjologia sport sztuka pisania
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne
t
taniec technologia chemiczna teologia transport transport (in English) transport kolejowy (profil praktyczny) trener osobisty z dietetyką sportową trener zdrowia turystyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja twórcze pisanie i marketing wydawniczy
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie publiczne zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie zasobami ludzkimi zdrowie publiczne
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Białostocka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie