Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona środowiska w Szczecinie

Ochrona środowiska to jeden z kierunków, które wybierają osoby świadome współczesnych zagrożeń wynikających z niewłaściwego eksploatowania zasobów przyrody. Studia dostępne są także w Szczecinie. Sprawdzamy ofertę kształcenia w tym ośrodku akademickim, specjalności, jakie można wybrać, zasady rekrutacji a także perspektywy pracy, jakie mają absolwenci Ochrony środowiska.
ochrona środowiska w Szczecinie

Ochrona środowiska - studia

Studenci kierunku zdobywają wiedzę na temat procesów zachodzących w środowisku. Poznają metody racjonalnego gospodarowania jego zasobami, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Uzyskują umiejętności w zakresie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych, przygotowywania raportów oddziaływania na środowisko, prac pomiarowych i analitycznych czy monitorowania środowisk.

Ochrona środowiska prowadzona jest na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł inżyniera oraz magistra.

Ochrona środowiska – przedmioty na studiach

Program kształcenia przewiduje m.in. takie kursy: fizjologia, roślin, genetyka, mikrobiologia, ekologia wód, geomorfologia, monitoring jakości powietrza, teledetekcja i GIS, systemy zarządzania środowiskiem i monitoring, zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój, urządzenia ochrony atmosfery, technologie oczyszczania i uzdatniania wód, gospodarka leśna, zagrożenia i ochrona lasu, użytki zielone w kształtowaniu i ochronie środowiska, ochrona i rekultywacja gleb, renaturyzacja wód.

Ochrona środowiska – specjalności

Na studiach drugiego stopnia do wyboru są:

 • ocena stanu i zagrożeń środowiska
 • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Ochrona środowiska – rekrutacja

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw uwzględniający takie przedmioty maturalne jak język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę.

Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki związane z ochroną środowiska możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia przyrodnicze i inżynierskie i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Ochronie środowiska

Absolwenci mogą być zatrudniani przykładowo w:

 • organizacjach ekologicznych i ochrony konsumenta
 • parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody
 • stacjach kwarantanny i ochrony roślin oraz ochrony wód
 • towarzystwach przyrodniczych i przyjaciół zwierząt
 • w sektorze publicznym w organach ochrony środowiska wydających decyzje administracyjne dotyczących korzystania ze środowiska oraz kontrolujących prawidłowość ich wykonywania, jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenu i kartografią, analizą środowiskową, jak np. Państwowy Instytut Geologiczny, Zakład Usług Komunalnych
 • laboratoriach, np. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Sanepidzie
 • ośrodkach edukacyjnych po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami

Czy warto studiować Ochronę środowiska?

Studenci mają możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń mających charakter warsztatów, które obejmują zagadnienia oceny środowisk: monitoringu i oceny siedlisk przyrodniczych Natura 2000 według metodyki GIOŚ, metod bioindykacji środowiska przy uwzględnieniu aktów prawnych (Makrofitowy Indeks Rzeczny i Makrofitowy Indeks Stanu Rzecznego), klasyfikacji gleb i oceny ich wartości.

Absolwenci kierunku uzyskują rozeznanie w przepisach prawnych oraz uwarunkowaniach ekonomicznych związanych z ochroną środowiska.

Potrafią efektywnie przeciwdziałać skutkom degradacji środowiska przyrodniczego.

Zarobki po ochronie środowiska

Mediana zarobków specjalisty ds. ochrony środowiska to prawie 5000 zł.

Konkretne wynagrodzenia zależą od miejsca pracy, zajmowanego stanowiska, posiadanego doświadczenia.

Ochrona środowiska – opinie

Świat potrzebuje nowoczesnych inżynierów, gotowych podjąć wyzwania współczesności.

Studia na ochronie środowiska są odpowiednie dla miłośników przyrody, osób, które swoje życie zawodowe chcą związać z działalnością na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego, podejmować decyzje realnie przekładające się na powstrzymywanie dalszej jego degradacji.

***

Dostępnych jest wiele innych kierunków, ściśle związanych z tematyką ochrony środowiska. Może zainteresują Cię również:

Inżynieria i ochrona środowiska

Zarządzanie środowiskiem

Ekologia i środowisko

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Informatyka w ochronie środowiska

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie w Szczecinie oferują kierunek ochrona środowiska

Jakie inne kierunki oferowane są w Szczecinie

a
administracja agrobioinżynieria analityka medyczna animacja kultury aquaculture and fisheries archeologia architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna audyt finansowy automatyka i robotyka
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologiczne podstawy kryminalistyki biotechnologia biotechnologia medyczna borders and boundaries branding miast i regionów budownictwo budownictwo (inżynier europejski) business intelligence w gospodarce business management
c
chemia chemical engineering chłodnictwo i klimatyzacja
d
diagnostyka sportowa dietetyka dietetyka kliniczna dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i zarządzanie mediami
e
economics economics and IT applications edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia ekonomiczno-prawny eksploatacja zasobów naturalnych elektrotechnika energetyka
f
farmacja film eksperymentalny filologia angielska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia hiszpańska (iberystyka) filologia norweska filologia polska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geologia global communication gospodarka nieruchomościami gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika artystyczna grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowa gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia hydrobiology
i
ichtiologia i akwakultura informatyka informatyka i ekonometria informatyka w biznesie instrumentalistyka international and european business law international economics inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria materiałowa inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria środowiska inżynieria transportu inżynieria w medycynie inżynieria zarządzania italianistyka
j
jazz i muzyka rozrywkowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacji komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna i projektowanie ux kosmetologia kosmologia kryminologia kuratorstwo i realizacja wystaw kynologia
l
lingwistyka dla biznesu logistyka logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
malarstwo management instytucji publicznych i public relations management w sporcie marketing i sprzedaż matematyka materials science and engineering mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronika media media i cywilizacja menedżer dziedzictwa kulturowego międzynarodowy biznes turystyczny mikrobiologia
n
nauki o rodzinie navigation nawigacja
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityka społeczna polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo służb mundurowych projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie mody projektowanie produktu przedsiębiorczość i inwestycje przekład rosyjsko - polski psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore rolnictwo rynek nieruchomości
s
scenografia i przestrzeń wirtualna social sciences socjologia socjologia organizacji i zarządzania socjotechnika i oddziaływanie społeczne stosunki międzynarodowe studia anglistyczno-slawistyczne studia nad wojną i wojskowością studia pisarskie sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie materiałowe i spawalnicze teleinformatyka teologia transport turystyka i rekreacja
u
uprawa winorośli i winiarstwo
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zdrowie publiczne zootechnika
ż
żegluga śródlądowa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Łódzka
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Białostocka
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku