Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ochrona środowiska w Szczecinie

Ochrona środowiska to jeden z kierunków, które wybierają osoby świadome współczesnych zagrożeń wynikających z niewłaściwego eksploatowania zasobów przyrody. Studia dostępne są także w Szczecinie. Sprawdzamy ofertę kształcenia w tym ośrodku akademickim, specjalności, jakie można wybrać, zasady rekrutacji a także perspektywy pracy, jakie mają absolwenci Ochrony środowiska.
ochrona środowiska w Szczecinie

Ochrona środowiska - studia

Studenci kierunku zdobywają wiedzę na temat procesów zachodzących w środowisku. Poznają metody racjonalnego gospodarowania jego zasobami, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Uzyskują umiejętności w zakresie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczych, przygotowywania raportów oddziaływania na środowisko, prac pomiarowych i analitycznych czy monitorowania środowisk.

Ochrona środowiska prowadzona jest na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci uzyskują odpowiednio tytuł inżyniera oraz magistra.

Ochrona środowiska – przedmioty na studiach

Program kształcenia przewiduje m.in. takie kursy: fizjologia, roślin, genetyka, mikrobiologia, ekologia wód, geomorfologia, monitoring jakości powietrza, teledetekcja i GIS, systemy zarządzania środowiskiem i monitoring, zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój, urządzenia ochrony atmosfery, technologie oczyszczania i uzdatniania wód, gospodarka leśna, zagrożenia i ochrona lasu, użytki zielone w kształtowaniu i ochronie środowiska, ochrona i rekultywacja gleb, renaturyzacja wód.

Ochrona środowiska – specjalności

Na studiach drugiego stopnia do wyboru są:

 • ocena stanu i zagrożeń środowiska
 • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Ochrona środowiska – rekrutacja

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw uwzględniający takie przedmioty maturalne jak język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę.

Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki związane z ochroną środowiska możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia przyrodnicze i inżynierskie i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Ochronie środowiska

Absolwenci mogą być zatrudniani przykładowo w:

 • organizacjach ekologicznych i ochrony konsumenta
 • parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody
 • stacjach kwarantanny i ochrony roślin oraz ochrony wód
 • towarzystwach przyrodniczych i przyjaciół zwierząt
 • w sektorze publicznym w organach ochrony środowiska wydających decyzje administracyjne dotyczących korzystania ze środowiska oraz kontrolujących prawidłowość ich wykonywania, jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • firmach i instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenu i kartografią, analizą środowiskową, jak np. Państwowy Instytut Geologiczny, Zakład Usług Komunalnych
 • laboratoriach, np. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Sanepidzie
 • ośrodkach edukacyjnych po spełnieniu dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami

Czy warto studiować Ochronę środowiska?

Studenci mają możliwość odbycia bezpłatnych szkoleń mających charakter warsztatów, które obejmują zagadnienia oceny środowisk: monitoringu i oceny siedlisk przyrodniczych Natura 2000 według metodyki GIOŚ, metod bioindykacji środowiska przy uwzględnieniu aktów prawnych (Makrofitowy Indeks Rzeczny i Makrofitowy Indeks Stanu Rzecznego), klasyfikacji gleb i oceny ich wartości.

Absolwenci kierunku uzyskują rozeznanie w przepisach prawnych oraz uwarunkowaniach ekonomicznych związanych z ochroną środowiska.

Potrafią efektywnie przeciwdziałać skutkom degradacji środowiska przyrodniczego.

Zarobki po ochronie środowiska

Mediana zarobków specjalisty ds. ochrony środowiska to prawie 5000 zł.

Konkretne wynagrodzenia zależą od miejsca pracy, zajmowanego stanowiska, posiadanego doświadczenia.

Ochrona środowiska – opinie

Świat potrzebuje nowoczesnych inżynierów, gotowych podjąć wyzwania współczesności.

Studia na ochronie środowiska są odpowiednie dla miłośników przyrody, osób, które swoje życie zawodowe chcą związać z działalnością na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego, podejmować decyzje realnie przekładające się na powstrzymywanie dalszej jego degradacji.

***

Dostępnych jest wiele innych kierunków, ściśle związanych z tematyką ochrony środowiska. Może zainteresują Cię również:

Inżynieria i ochrona środowiska

Zarządzanie środowiskiem

Ekologia i środowisko

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Informatyka w ochronie środowiska

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie w Szczecinie oferują kierunek ochrona środowiska

Jakie inne kierunki oferowane są w Szczecinie

a
administracja agrobioinżynieria analityka medyczna animacja kultury aquaculture and fisheries archeologia architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna automatyka i robotyka
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologiczne podstawy kryminalistyki biotechnologia biotechnologia medyczna borders and boundaries branding miast i regionów budowa jachtów budownictwo business intelligence w gospodarce business management
c
chemia chemical engineering chłodnictwo i klimatyzacja
d
diagnostyka sportowa dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i zarządzanie mediami
e
economics economics and IT applications edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia ekonomiczno-prawny eksploatacja zasobów naturalnych elektrotechnika energetyka
f
familiologia farmacja film eksperymentalny filologia angielska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia hiszpańska (iberystyka) filologia norweska filologia polska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geologia global communication gospodarka nieruchomościami gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika artystyczna grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowa gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia hydrobiology
i
ichtiologia i akwakultura informatyka informatyka i ekonometria informatyka w biznesie instrumentalistyka international economics inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria materiałów i nanomateriałów inżynieria materiałowa inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria środowiska inżynieria transportu inżynieria zarządzania italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
j
jazz i muzyka rozrywkowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacji komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna i projektowanie ux kosmetologia kosmologia kryminologia kuratorstwo i realizacja wystaw kynologia
l
lingwistyka dla biznesu logistyka logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
malarstwo management instytucji publicznych i public relations marketing i sprzedaż matematyka materials science and engineering mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronika media media i cywilizacja menedżer dziedzictwa kulturowego mikrobiologia
n
navigation nawigacja
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityka społeczna polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo służb mundurowych projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich projektowanie mody projektowanie produktu przedsiębiorczość i inwestycje przekład rosyjsko - polski psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore rolnictwo rynek nieruchomości
s
scenografia i przestrzeń wirtualna social sciences socjologia socjotechnika i oddziaływanie społeczne stosunki międzynarodowe studia anglistyczno-slawistyczne studia nad wojną i wojskowością studia pisarskie sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie materiałowe i spawalnicze teleinformatyka teologia transport turystyka i rekreacja
u
uprawa winorośli i winiarstwo
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zdrowie publiczne zootechnika
ż
żegluga śródlądowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Białostocka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach