Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zootechnika w Szczecinie

Poznaj studia na kierunku Zootechnika w Szczecinie. Sprawdź ofertę kształcenia, dostępne specjalności oraz program nauczania. Dowiedz się, jak przebiega rekrutacja oraz gdzie mogą pracować absolwenci kierunku Zootechnika.
zootechnika w Szczecinie

Zootechnika - studia

Studenci szczecińskiej Zootechniki uzyskują wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, amatorskich, towarzyszących człowiekowi i egzotycznych. Zdobywają kwalifikacje pozwalające zapewnić im właściwe warunki utrzymania. Uczą się metod rozrodu, zasad racjonalnego żywienia czy prowadzenia hodowli.

Istotnym aspektem kształcenia jest podkreślenie wpływu prowadzonej produkcji zwierzęcej na stan środowiska, a także przybliżenie technik wytwarzania żywności ekologicznej.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera, a następnie magistra.

Zootechnika – przedmioty na studiach

W programie kształcenia znajdą się takie kursy, jak: zoologia, podstawy ekologii, botanika, chemia, biochemia, biofizyka, statystyka matematyczna, mikrobiologia, anatomia zwierząt, fizjologia zwierząt, genetyka ogólna, chemia rolna z elementami gleboznawstwa, uprawa roli i roślin, uprawa łąk i pastwisk, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, genetyka zwierząt i metody hodowlane, rozród zwierząt, higiena zwierząt i profilaktyka zootechniczna, mechanizacja produkcji zwierzęcej i roślinnej, towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych, organizacja grup producentów zwierząt gospodarskich, chów i hodowla bydła, chów i hodowla trzody chlewnej, chów i hodowla drobiu, użytkowanie i hodowla koni, chów i hodowla owiec i kóz, utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowych, pszczelnictwo, ekonomika, organizacja i marketing w produkcji zwierzęcej, krajowe i europejskie prawo pracy i rolne, doradztwo rolnicze, dobrostan zwierząt.

Oddzielne grupy przedmiotów przewidziane są dla każdej specjalności.

Zootechnika – specjalności

Po pierwszym roku studiów studenci mają możliwość wyboru:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt
 • hodowla koni i jeździectwo
 • pielęgniarstwo zwierząt

Studenci drugiego stopnia wybierają ścieżki kształcenia:

 • hodowla zwierząt gospodarskich
 • ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
 • pielęgnacja i podstawy rehabilitacji

Zootechnika – rekrutacja

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników maturalnych z języka polskiego, języka obcego, do wyboru matematyki lub biologii oraz dodatkowego dowolnego przedmiotu.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Zootechnikę w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia rolnicze i przyrodnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Zootechnice

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie przykładowo w:

 • gospodarstwach rolnych
 • gospodarstwach agroturystycznych i hodowlanych
 • nadzorze hodowlanym
 • służbach inseminacyjnych i weterynaryjnych
 • doradztwie rolniczym
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt
 • szkolnictwie – po uzyskaniu dodatkowych uprawnień
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego
 • administracji

Zarobki po Zootechnice

Przeciętne wynagrodzenie w tej grupie zawodowej określa się na ok. 5000 zł brutto.

Faktyczna wysokość zarobków zależeć będzie od miejsca zatrudnienia, zajmowanego stanowiska, posiadanego doświadczenia i zakresu obowiązków.

Czy warto studiować Zootechnikę?

Bazę dydaktyczno-naukową Wydziału stanowią wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoria oraz bardzo dobrze wyposażone sale wykładowe i ćwiczeniowe. Uczelnia posiada Akademicki Ośrodek Jeździecki, w którym utrzymywane są konie wykorzystywane w dydaktyce i na zajęciach wychowania fizycznego.

Na Wydziale działa wiele kół naukowych, pozwalających studentom rozwijać ich zainteresowania i pasje w określonej dziedzinie.

Istnieje możliwość realizacji prac dyplomowych, praktyk i staży w zagranicznych ośrodkach naukowych oraz w renomowanych jednostkach doświadczalnych w kraju.

Zootechnika – opinie

Kierunek jest odpowiedni dla osób, które lubią zwierzęta, nie boją się ich i nie zniechęca ich często ciężka, fizyczna praca związana z zagwarantowaniem zwierzętom odpowiednich warunków utrzymania. To kierunek dla miłośników nauk przyrodniczych, osób otwartych na nowoczesne metody chowu i hodowli zwierząt, poszukujących proekologicznych rozwiązań możliwych do zastosowania w działalności rolniczej.


***

Może zainteresują Cię podobne kierunki:

Weterynaria

Behawiorystyka zwierząt

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Analityka weterynaryjna

Zoofizjoterapia

Bioinżynieria zwierząt

Hipologia i jeździectwo

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

Rolnictwo

Żywienie zwierząt

Poznaj inne kierunki studiów przyrodniczych

Więcej o studiach przyrodniczych

Jakie uczelnie w Szczecinie oferują kierunek zootechnika

Jakie inne kierunki oferowane są w Szczecinie

a
administracja agrobioinżynieria analityka medyczna animacja kultury aquaculture and fisheries archeologia architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna automatyka i robotyka
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologiczne podstawy kryminalistyki biotechnologia biotechnologia medyczna borders and boundaries branding miast i regionów budowa jachtów budownictwo business intelligence w gospodarce business management
c
chemia chemical engineering chłodnictwo i klimatyzacja
d
diagnostyka sportowa dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i zarządzanie mediami
e
economics economics and IT applications edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia ekonomiczno-prawny eksploatacja zasobów naturalnych elektrotechnika energetyka
f
familiologia farmacja film eksperymentalny filologia angielska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia hiszpańska (iberystyka) filologia norweska filologia polska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geologia global communication gospodarka nieruchomościami gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika artystyczna grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowa gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia hydrobiology
i
ichtiologia i akwakultura informatyka informatyka i ekonometria informatyka w biznesie instrumentalistyka international economics inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria materiałów i nanomateriałów inżynieria materiałowa inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria środowiska inżynieria transportu inżynieria zarządzania italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
j
jazz i muzyka rozrywkowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacji komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna i projektowanie ux kosmetologia kosmologia kryminologia kuratorstwo i realizacja wystaw kynologia
l
lingwistyka dla biznesu logistyka logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
malarstwo management instytucji publicznych i public relations marketing i sprzedaż matematyka materials science and engineering mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronika media media i cywilizacja menedżer dziedzictwa kulturowego mikrobiologia
n
navigation nawigacja
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityka społeczna polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo służb mundurowych projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich projektowanie mody projektowanie produktu przedsiębiorczość i inwestycje przekład rosyjsko - polski psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore rolnictwo rynek nieruchomości
s
scenografia i przestrzeń wirtualna social sciences socjologia socjotechnika i oddziaływanie społeczne stosunki międzynarodowe studia anglistyczno-slawistyczne studia nad wojną i wojskowością studia pisarskie sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie materiałowe i spawalnicze teleinformatyka teologia transport turystyka i rekreacja
u
uprawa winorośli i winiarstwo
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zdrowie publiczne zootechnika
ż
żegluga śródlądowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu