Jakiego kierunku studiów szukasz?

Social sciences

Socjologia, psychologia, zarządzanie, komunikacja społeczna i ekonomia. To właśnie nauki społeczne, które posłużyły za podstawę stworzenia tego kierunku.

Social Sciences to kierunek wykładany wyłącznie po angielsku!

Jego studenci uczą się:

 • podstawowych metod diagnostyki psychologicznej
 • korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych
 • samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym
 • rozumieć zachowania innych ludzi, ich emocje i motywacje
 • rozwiązywać problemy jednostki, grupy czy społeczeństwa.

Dla kogo studia na kierunku social sciences

To studia dla dobrych psychologów, ludzi chcących zrozumieć społeczeństwa i jednostki. Koniecznie dla osób znających język angielski w stopniu wystarczającym do zrozumienia zajęć!

Program kształcenia na kierunku social sciences

Przykładowe przedmioty na kierunku Social Sciences to:

 • New Media and Communication (nowe media i komunikacja)
 • Social Psychology (psychologia społeczna)
 • Memory Studies (studia nad pamięcią społeczna)
 • Research and Learning Tutoring (tutoring procesu badawczego i uczenia się)
 • Environmental Communication & Mediation (komunikacja i mediacja srodowiskowa)
 • Organizational Culture (kultura organizacji)
 • Storytelling and social communication (narracje i komunikacja społeczna).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku social sciences

Podczas rekrutacji punktowany jest język polski, język obcy oraz dowolny inny wybrany przez kandydata przedmiot.

Perspektywy pracy po kierunku social sciences

Absolwenci kierunku Social Sciences mogą znaleźć pracę w:

 • jednostkach samorządu i administracji rządowej (głównie w departamentach zajmujących się relacjami z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, sprawami społecznymi, promocją) jako urzędnicy, pracownicy socjalni, specjaliści ds. zasobów ludzkich, pracownicy wsparcia rodziny, pełnomocnicy ds. równości, referenci pracujący z migrantami
 • stowarzyszeniach, fundacjach, ruchach społecznych i zespołach projektowych jako koordynatorzy, badacze społeczni, analitycy, doradcy społeczni,
 • mediach jako dziennikarze, analitycy, korespondenci
 • sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jako kierownicy działu, liderzy zespołu, koordynatorzy projektu, pracownicy działu obsługi klienta, HR, konsultanci, pracownicy działów promocji i marketingu
 • agencjach reklamowych
 • ośrodkach badań naukowych
 • międzynarodowych korporacjach, np. jako koordynatorzy zespołu IT, liderzy zespołu, analitycy jakości danych, konsultanci ds. poprawy jakości świadczonych usług, specjaliści ds. monitoringu i ewaluacji.

Opinie o kierunku social sciences

Kierunki pokrewne do kierunku social sciences

Jakie uczelnie oferują kierunek social sciences

W których miastach można studiować kierunek social sciences

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu