Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rolnictwo w Szczecinie

Chcesz zdobyć wykształcenie w zakresie rolnictwa? Poznaj ofertę studiów w Szczecinie. Sprawdź, jakie można wybrać specjalności, jak przebiega rekrutacja oraz gdzie pracują i ile zarabiają absolwenci. Dowiedz się więcej o studiach na Rolnictwie w Szczecinie.
rolnictwo w Szczecinie

Rolnictwo - studia

Kierunek Rolnictwo obejmuje zagadnienia z dziedziny produkcji rolnej, zastosowania nowoczesnych technologii, zasad ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.

Studenci uczą się zarządzać nowoczesnym gospodarstwem. Poznają urządzenia i maszyny rolnicze, produkcyjne gospodarstwa, zakłady produkujące nawozy mineralne. Zaznajamiają się z metodami analizowania i oceny właściwości surowców roślinnych.

Zyskują wiedzę z zakresu ochrony i pielęgnacji roślin. Dowiadują się, gdzie i kiedy wnioskować o środki finansowe, jak dobierać i stosować środki produkcji do danych warunków i technologii oraz jak rozpoznać i klasyfikować choroby, szkodniki, chwasty.

Studia realizowane są dwustopniowo. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera, a następnie magistra inżyniera.

Rolnictwo – przedmioty na studiach

W programie kształcenia znajdą się m.in.: fundusze pomocowe na obszarach wiejskich, geologia i gleboznawstwo, hodowla roślin i biotechnologie, entomologia, fitopatologia, fizjologia roślin, uprawa roli i roślin, maszyny i urządzenia rolnicze, melioracje wodne, nawadnianie roślin rolniczych, podstawy rolnictwa precyzyjnego, przechowalnictwo, przetwórstwo.

Rolnictwo – specjalizacje

Studenci studiów drugiego stopnia mają do wyboru:

 • doradztwo rolnicze
 • rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo – rekrutacja

Podczas naboru punktowane są przedmioty maturalne: język polski, język obcy, biologia lub matematyka oraz inny przedmiot wskazany przez maturzystę. Przy braku oceny z biologii lub matematyki uwzględnione będą oceny z przedmiotów: język polski, język obcy i inny przedmiot wskazany przez maturzystę (odnotowany na świadectwie maturalnym).

Szczegółowe zasady rekrutacji na Rolnictwo w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia rolnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Rolnictwie

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie przykładowo w:

 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
 • gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych,
 • stacjach hodowli, kwarantanny i ochrony roślin,
 • biogazowniach rolniczych,
 • gorzelniach, browarach, cukrowniach,
 • doradztwie rolniczym,
 • przemyśle rolno-spożywczym,
 • firmach produkujących nawozy mineralne, materiał siewny, środki ochrony roślin, maszyny i narzędzia rolnicze,
 • jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne,
 • jednostkach rządowych i samorządowych, szkolnictwie, placówkach naukowo-badawczych,
 • w firmach zajmujących się sprzedażą środków do produkcji rolne,
 • instytucjach zajmujących się oceną jakości technologicznej plonu.

Ile zarabia rolnik?

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł 3819 zł. Gdyby ten roczny dochód podzielić na 12 miesięcy, otrzymujemy 318,25 zł miesięcznego dochodu z ha, co z kolei pomnożone przez 11 ha (tyle wynosiła przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego) daje ok. 3500 zł miesięcznego dochodu.

Czy warto studiować Rolnictwo?

Rolnictwo – opinie

Współczesne rolnictwo mocno różni się od tego sprzed wielu lat. Aby sprostać choćby takim wyzwaniom jak zmieniający się klimat, niedobory wody, problemy ze zbytem czy wojny cenowe niezbędna jest profesjonalna wiedza i jej ciągłe uzupełnianie i aktualizowanie.

***

Może również zainteresują Was kierunki:

Inżynieria rolnicza

Rolnictwo i agrobiznes

Agrobiznes

Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych

Inżynieria rolno-spożywcza

Inżynieria rolnicza i leśna

Przeczytaj więcej to studiach biologiczno-przyrodniczych

Poznaj kierunki biologiczno-przyrodnicze

Jakie uczelnie w Szczecinie oferują kierunek rolnictwo

Jakie inne kierunki oferowane są w Szczecinie

a
administracja agrobioinżynieria analityka medyczna animacja kultury aquaculture and fisheries archeologia architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna automatyka i robotyka
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologiczne podstawy kryminalistyki biotechnologia biotechnologia medyczna borders and boundaries branding miast i regionów budowa jachtów budownictwo business intelligence w gospodarce business management
c
chemia chemical engineering chłodnictwo i klimatyzacja
d
diagnostyka sportowa dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i zarządzanie mediami
e
economics economics and IT applications edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia ekonomiczno-prawny eksploatacja zasobów naturalnych elektrotechnika energetyka
f
familiologia farmacja film eksperymentalny filologia angielska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia hiszpańska (iberystyka) filologia norweska filologia polska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geologia global communication gospodarka nieruchomościami gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika artystyczna grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowa gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia hydrobiology
i
ichtiologia i akwakultura informatyka informatyka i ekonometria informatyka w biznesie instrumentalistyka international economics inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria materiałów i nanomateriałów inżynieria materiałowa inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria środowiska inżynieria transportu inżynieria zarządzania italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
j
jazz i muzyka rozrywkowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacji komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna i projektowanie ux kosmetologia kosmologia kryminologia kuratorstwo i realizacja wystaw kynologia
l
lingwistyka dla biznesu logistyka logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
malarstwo management instytucji publicznych i public relations marketing i sprzedaż matematyka materials science and engineering mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronika media media i cywilizacja menedżer dziedzictwa kulturowego mikrobiologia
n
navigation nawigacja
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityka społeczna polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo służb mundurowych projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich projektowanie mody projektowanie produktu przedsiębiorczość i inwestycje przekład rosyjsko - polski psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore rolnictwo rynek nieruchomości
s
scenografia i przestrzeń wirtualna social sciences socjologia socjotechnika i oddziaływanie społeczne stosunki międzynarodowe studia anglistyczno-slawistyczne studia nad wojną i wojskowością studia pisarskie sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie materiałowe i spawalnicze teleinformatyka teologia transport turystyka i rekreacja
u
uprawa winorośli i winiarstwo
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zdrowie publiczne zootechnika
ż
żegluga śródlądowa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Gdański
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie