Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rolnictwo w Opolu

Jeśli chcesz studiować Rolnictwo, Opole jest jednym z ośrodków akademickich, gdzie taki kierunek jest dostępny. Zobacz, która uczelnia rekrutuje na Rolnictwo, jakie są warunki naboru. Poznaj ofertę kształcenia oraz perspektywy pracy i zarobki po studiach.
rolnictwo w Opolu

Rolnictwo - studia

Rolnictwo w Opolu prowadzone jest na poziomie pierwszego stopnia. Studia trwają 3,5 roku, absolwenci uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować kształcenie na innym kierunku uczelni lub tym samym, w innym ośrodku akademickim.

Kierunek przygotowuje kadry na potrzeby obsługi rolnictwa. Studenci poznają strukturę środowiska przyrodniczego i kulturowego wsi, a także zasady prowadzenia działalności rolniczej.

Czym zajmuje się rolnik?

Odpowiedź wydaje się oczywista. Jego kluczowym zadaniem jest efektywne prowadzenie gospodarstwa – uprawa roli, hodowla zwierząt. Zależnie od obranego profilu upraw dba o przygotowanie ziemi, siew i sadzenie roślin w odpowiednim terminie, dogląda ich wzrost, nawozi, chroni przed szkodnikami, zbiera plony i sprzedaje je.

W swojej pracy wykorzystuje specjalistyczne maszyny i urządzenia.

Rolnictwo – przedmioty na studiach

Program studiów obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe i kierunkowe. Od drugiego semestru student dodatkowo dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres zdobywanej wiedzy kierunkowej. Od piątego semestru program studiów zapewnia możliwość wyboru specjalizacji (ścieżek kształcenia).

Podczas studiów student realizuje czterotygodniową praktykę (po drugim roku studiów), gdzie ma szansę doskonalić zdobyte umiejętności u wybranych przez siebie pracodawców.

Rolnictwo – specjalizacje

Na opolskim Rolnictwie można wybrać ścieżki kształcenia:

 • ochrona agrocenoz
 • rolnictwo ekologiczne i agroturystyka

Rolnictwo – rekrutacja

Kandydaci wybierają dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka, język obcy.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Rolnictwo w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia rolnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Rolnictwie

Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni przykładowo w:

 • indywidualnych gospodarstwach rolnych i agroturystycznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją rolniczą,
 • przedsiębiorstwach zaopatrujących producentów rolnych w środki do produkcji,
 • zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • podmiotach prowadzących doradztwo dla producentów rolnych,
 • agencjach i organach administracji rządowej i samorządowej zajmującej się rolnictwem,
 • organach i instytucjach ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, geodezji w działach zajmujących się terenami wiejskimi i gospodarką rolną,
 • organach i organizacjach zarządzających środkami UE dla rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich.

Ile zarabia rolnik?

Według statystyk GUS rolnik, który w Polsce posiada 100-hektarowe gospodarstwo, zarobić może 381 900 zł rocznie.

Z obliczeń specjalistów z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich aby móc utrzymać się z rolnictwa w Polsce, rolnik musi mieć od 30 do 50 ha ziemi. 48 proc. rolników w Polsce nie posiada nawet 20 hektarów, a co dopiero mówić o 50!

Czy warto studiować Rolnictwo?

Studia w Opolu kładą nacisk na kształcenie praktyczne. Zajęcia mają formę m.in. laboratoriów, w których studenci wykonują analizy: gleb, wód, roślin i inne niezbędne do właściwego prowadzenia produkcji rolnej.

Ćwiczenia i konwersatoria pozwalają zapoznać się z zagadnieniami biologicznych, fizyczno-geograficznych, ekonomicznych i technicznych podstaw prowadzenia produkcji rolniczej.

Z kolei zajęcia terenowe realizowane są. W jednostkach prowadzących produkcję rolniczą lub prowadzących doradztwo i obsługę producentów rolnych.

Rolnictwo – opinie

***

Może również zainteresują Was kierunki:

Inżynieria rolnicza

Rolnictwo i agrobiznes

Agrobiznes

Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych

Inżynieria rolno-spożywcza

Przeczytaj więcej to studiach biologiczno-przyrodniczych

Poznaj kierunki biologiczno-przyrodnicze

Jakie uczelnie w Opolu oferują kierunek rolnictwo

Jakie inne kierunki oferowane są w Opolu

a
administracja administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne agroekologia analityka danych w biznesie architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna bohemistyka antropologiczno-kulturowa budownictwo
c
chemia coaching filozoficzny
d
design i komunikacja społeczna dietetyka dietetyka i jakość żywności digital cultures doradztwo filozoficzne z mentoringiem dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edytorstwo ekonomia elektronika i systemy komputerowe elektrotechnika energetyka i inżynieria środowiska english in public communication english philology - teacher training programme
f
farmacja filologia polska filologia romańska finanse i rachunkowość fizjoterapia
g
game studies geografia i geoinformacja germanistik global studies gospodarka przestrzenna
h
historia historia i teraźniejszość 40+ humanistyka cyfrowa
i
informatyka inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
język angielski w turystyce język biznesu język polski od podstaw z językiem niemieckim
k
kierunek lekarski kosmetologia
l
langue française, institutions européennes et relations internationales lingwistyka stosowana logistyka logopedia logopedia z językiem polskim jako obcym
m
master of liberal arts matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika media cultures media i komunikacja w biznesie muzykologia
o
obsługa biznesu ochrona środowiska optyka okularowa z elementami optometrii orientalistyka chrześcijańska
p
paleobiologia pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie psychologia public relations
s
socjologia sport i bezpieczeństwo stosunki międzynarodowe studia nauczycielskie - fizyka i matematyka
t
technologie energetyki odnawialnej teologia teologia kanoniczna turystyka i rekreacja
w
wychowanie fizyczne wzornictwo przemysłowe
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie publiczne
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu