Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rolnictwo w Opolu

Jeśli chcesz studiować Rolnictwo, Opole jest jednym z ośrodków akademickich, gdzie taki kierunek jest dostępny. Zobacz, która uczelnia rekrutuje na Rolnictwo, jakie są warunki naboru. Poznaj ofertę kształcenia oraz perspektywy pracy i zarobki po studiach.
rolnictwo w Opolu

Rolnictwo - studia

Rolnictwo w Opolu prowadzone jest na poziomie pierwszego stopnia. Studia trwają 3,5 roku, absolwenci uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować kształcenie na innym kierunku uczelni lub tym samym, w innym ośrodku akademickim.

Kierunek przygotowuje kadry na potrzeby obsługi rolnictwa. Studenci poznają strukturę środowiska przyrodniczego i kulturowego wsi, a także zasady prowadzenia działalności rolniczej.

Czym zajmuje się rolnik?

Odpowiedź wydaje się oczywista. Jego kluczowym zadaniem jest efektywne prowadzenie gospodarstwa – uprawa roli, hodowla zwierząt. Zależnie od obranego profilu upraw dba o przygotowanie ziemi, siew i sadzenie roślin w odpowiednim terminie, dogląda ich wzrost, nawozi, chroni przed szkodnikami, zbiera plony i sprzedaje je.

W swojej pracy wykorzystuje specjalistyczne maszyny i urządzenia.

Rolnictwo – przedmioty na studiach

Program studiów obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe i kierunkowe. Od drugiego semestru student dodatkowo dokonuje wyboru przedmiotów z oferty kursów stałych i zmiennych, które poszerzają zakres zdobywanej wiedzy kierunkowej. Od piątego semestru program studiów zapewnia możliwość wyboru specjalizacji (ścieżek kształcenia).

Podczas studiów student realizuje czterotygodniową praktykę (po drugim roku studiów), gdzie ma szansę doskonalić zdobyte umiejętności u wybranych przez siebie pracodawców.

Rolnictwo – specjalizacje

Na opolskim Rolnictwie można wybrać ścieżki kształcenia:

 • ochrona agrocenoz
 • rolnictwo ekologiczne i agroturystyka

Rolnictwo – rekrutacja

Kandydaci wybierają dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka, język obcy.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Rolnictwo w innych ośrodkach akademickich możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia rolnicze i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Rolnictwie

Absolwenci kierunku mogą być zatrudnieni przykładowo w:

 • indywidualnych gospodarstwach rolnych i agroturystycznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją rolniczą,
 • przedsiębiorstwach zaopatrujących producentów rolnych w środki do produkcji,
 • zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • podmiotach prowadzących doradztwo dla producentów rolnych,
 • agencjach i organach administracji rządowej i samorządowej zajmującej się rolnictwem,
 • organach i instytucjach ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, geodezji w działach zajmujących się terenami wiejskimi i gospodarką rolną,
 • organach i organizacjach zarządzających środkami UE dla rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich.

Ile zarabia rolnik?

Według statystyk GUS rolnik, który w Polsce posiada 100-hektarowe gospodarstwo, zarobić może 381 900 zł rocznie.

Z obliczeń specjalistów z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich aby móc utrzymać się z rolnictwa w Polsce, rolnik musi mieć od 30 do 50 ha ziemi. 48 proc. rolników w Polsce nie posiada nawet 20 hektarów, a co dopiero mówić o 50!

Czy warto studiować Rolnictwo?

Studia w Opolu kładą nacisk na kształcenie praktyczne. Zajęcia mają formę m.in. laboratoriów, w których studenci wykonują analizy: gleb, wód, roślin i inne niezbędne do właściwego prowadzenia produkcji rolnej.

Ćwiczenia i konwersatoria pozwalają zapoznać się z zagadnieniami biologicznych, fizyczno-geograficznych, ekonomicznych i technicznych podstaw prowadzenia produkcji rolniczej.

Z kolei zajęcia terenowe realizowane są. W jednostkach prowadzących produkcję rolniczą lub prowadzących doradztwo i obsługę producentów rolnych.

Rolnictwo – opinie

***

Może również zainteresują Was kierunki:

Inżynieria rolnicza

Rolnictwo i agrobiznes

Agrobiznes

Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych

Inżynieria rolno-spożywcza

Przeczytaj więcej to studiach biologiczno-przyrodniczych

Poznaj kierunki biologiczno-przyrodnicze

Jakie uczelnie w Opolu oferują kierunek rolnictwo

Jakie inne kierunki oferowane są w Opolu

a
administracja administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne agroekologia analityka danych w biznesie architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna bohemistyka antropologiczno-kulturowa budownictwo
c
chemia coaching filozoficzny
d
design i komunikacja społeczna dietetyka dietetyka i jakość żywności digital cultures doradztwo filozoficzne z mentoringiem dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edytorstwo ekonomia elektronika i systemy komputerowe elektrotechnika energetyka i inżynieria środowiska english in public communication english philology - teacher training programme
f
farmacja filologia polska filologia romańska finanse i rachunkowość fizjoterapia
g
game studies geografia i geoinformacja germanistik global studies gospodarka przestrzenna
h
historia historia i teraźniejszość 40+ humanistyka cyfrowa
i
informatyka inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
język angielski w turystyce język biznesu język polski od podstaw z językiem niemieckim
k
kierunek lekarski kosmetologia
l
langue française, institutions européennes et relations internationales lingwistyka stosowana logistyka logopedia logopedia z językiem polskim jako obcym
m
master of liberal arts matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika media cultures media i komunikacja w biznesie muzykologia
o
obsługa biznesu ochrona środowiska optyka okularowa z elementami optometrii orientalistyka chrześcijańska
p
paleobiologia pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie psychologia public relations
s
socjologia sport i bezpieczeństwo stosunki międzynarodowe studia nauczycielskie - fizyka i matematyka
t
technologie energetyki odnawialnej teologia teologia kanoniczna turystyka i rekreacja
w
wychowanie fizyczne wzornictwo przemysłowe
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie publiczne
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Białostocka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie