Jakiego kierunku studiów szukasz?

Agroekologia

Studia pierwszego stopnia na kierunku Agroekologia trwają 3,5 roku, czyli 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Kierunek Agroekologia bazuje na klasycznym ujęciu rolnictwa, jednakże wyrażony jest on prośrodowiskową (ekologiczną) metodą produkcji rolnej. Rolnictwo ekologiczne jest współczesnym, ogólnoświatowym trendem, który wyraźnie w swojej strategii wyznaczyła Komisja Europejska, zarówno w zakresie ochrony bioróżnorodności, jak również w strategii „Od pola do stołu” (Farm to Fork). Wśród najważniejszych celów polityki Unii Europejskiej można wymienić redukcję zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów oraz osiągnięcie do 2030 rok większego udziału powierzchni upraw rolnictwa ekologicznego, który średnio dla całej Unii Europejskiej powinien wynosić 25%.

Absolwent kierunku Agroekologia będzie posiadał wiedzę w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rolniczego. Będzie znał przyczyny degradacji środowiska, możliwości jej zapobiegania oraz rekultywacji terenów zdegradowanych rolniczo i przyrodniczo. Absolwent będzie rozumiał potrzebę ochrony bioróżnorodności środowiska rolniczego.

Dla kogo studia na kierunku agroekologia

Jeśli bliska twemu sercu jest ekologia, uprawa roślin bez pestycydów, zdrowe rolnictwo - to studia na kierunku Agroekologia mogą Cię zainteresować.

Program kształcenia na kierunku agroekologia

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty podstawowe i kierunkowe, z których wiele może być wybieranych przez studentów. Dzięki temu studenci mają możliwość ukierunkowania kształcenia wg swoich zainteresowań oraz planów dotyczących przyszłej pracy zawodowej.

Najważniejsze przedmioty kierunkowe to m.in.: Ekologiczne podstawy produkcji roślinnej, Entomologia rolnicza, Biologia i ekologia chwastów, Technologie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie ekologicznym, Ekonomika rolnictwa, Doradztwo rolnicze czy System kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.

Podstawowymi formami zajęć są:

 • laboratoria, w których studenci wykonują m.in. analizy: gleb, wód, roślin i inne niezbędne do właściwego prowadzenia produkcji rolnej;
 • wykłady, dające podstawy teoretyczne do prac praktycznych;
 • pracownie projektowe, gdzie studenci realizują projekty o określonej tematyce;
 • ćwiczenia i konwersatoria, pozwalające na zapoznanie się z zagadnieniami biologicznych, fizyczno-geograficznych, ekonomicznych i technicznych podstaw prowadzenia produkcji rolniczej;
 • zajęcia terenowe, gdzie poznaje się praktyczne aspekty prowadzenia produkcji rolnej.

Zajęcia terenowe odbywają się w jednostkach prowadzących produkcję rolniczą lub prowadzących doradztwo i obsługę producentów rolnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku agroekologia

Szczegółowe zasady naboru na studia należy sprawdzać na stronie www uczelni prowadzącej.

Perspektywy pracy po kierunku agroekologia

Po ukończeniu studiów absolwent może być zatrudniony w:

 • indywidualnych gospodarstwach rolnych i agroturystycznych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją rolniczą;
 • przedsiębiorstwach zaopatrujących producentów rolnych w środki do produkcji;
 • zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • podmiotach prowadzących doradztwo dla producentów rolnych;
 • agencjach i organach administracji rządowej i samorządowej zajmującej się rolnictwem;
 • organach i instytucjach ochrony środowiska w działach zajmujących się terenami wiejskimi i gospodarką rolną;
 • specjalistycznych laboratoriach działający na rzecz rolnictwa;
 • organach i organizacjach zarządzających środkami UE dla rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich.

Opinie o kierunku agroekologia

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku agroekologia

Jakie uczelnie oferują kierunek agroekologia

W których miastach można studiować kierunek agroekologia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy