Jakiego kierunku studiów szukasz?

Wzornictwo przemysłowe

Studia na kierunku Wzornictwo przemysłowe przygotowują do podejmowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie tworzenia nowych wzorów przemysłowych, opracowywania prototypów, projektowania produktu oraz form przemysłowych. Program studiów uwzględnia zarówno przedmioty techniczne z zakresu materiałoznawstwa i nowych technologii, jak i przedmioty związane z projektowaniem i wzornictwem.

Studenci mają możliwość specjalizowania się w ramach:

 • inżynierii wzornictwa przemysłowego,
 • inżynierii wzornictwa motoryzacyjnego,
 • zintegrowanych technologii wytwarzania,
 • projektowania form przemysłowych.

Są to studia I prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku wzornictwo przemysłowe

Studia na tym kierunku są propozycją dla osób, które cechują się wrażliwością estetyczną i kreatywnością. Mają wyobraźnię przestrzenną i uzdolnienia w zakresie projektowania oraz rozwiazywania problemów technicznych w kontekście sztuk pięknych.

Program kształcenia na kierunku wzornictwo przemysłowe

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • matematyka
 • mechanika ogólna
 • materiałoznawstwo
 • maszynoznawstwo
 • metrologia
 • fizyka
 • geometria wykreślna
 • historia sztuki
 • historia architektury
 • rysunek odręczny
 • grafika komputerowa
 • wzornictwo przemysłowe i unikatowe
 • podstawy elektroniki i elektrotechniki
 • projektowanie komunikacji wizualnej
 • termodynamika techniczna
 • projektowanie przestrzenne
 • komputerowe wspomaganie procesu technologicznego z elementami wzornictwa przemysłowego
 • modelowanie 3D
 • działania wizualne 2D – malarstwo
 • działania wizualne 3D - rzeźba
 • podstawy projektowania form przemysłowych
 • projektowanie komunikacji wizualnej
 • technologia budowy maszyn.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku wzornictwo przemysłowe

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • matematyka,
 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • fizyka,
 • fizyka z astronomią,
 • chemia,
 • informatyka,
 • geografia,
 • biologia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie.

Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne na stronach uczelni prowadzących kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku wzornictwo przemysłowe

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w biurach i działach projektowych dużych i średnich przedsiębiorstw, świadczących usługi dla różnego rodzaju gałęzi przemysłu oraz w sektorze IT. Jest również przygotowany do samodzielnej praktyki projektowej jako specjalista w zakresie designu oraz w obszarze grafiki reklamowej.

Opinie o kierunku wzornictwo przemysłowe


Kierunki pokrewne do kierunku wzornictwo przemysłowe

Jakie uczelnie oferują kierunek wzornictwo przemysłowe

W których miastach można studiować kierunek wzornictwo przemysłowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu