Jakiego kierunku studiów szukasz?

Architektura w Opolu

Marzysz o zawodzie architekta? Chcesz projektować budynki, aranżować przestrzeń, tworzyć nowe rozwiązania urbanistyczne? - pomocne w realizacji tych planów będą studia architektoniczne. Sprawdź, jakie są możliwości wy tym zakresie w Opolu. Poznaj ofertę tutejszych uczelni, program kształcenia, zasady naboru oraz perspektywy pracy. Dowiedz się, ile zarabiają architekci.
architektura w Opolu

Architektura - studia

Studenci kierunku zdobywają wiedzę z za­kre­su hi­sto­rii i teo­rii ar­chi­tek­tu­ry i urba­ni­sty­ki, sztuk pięk­nych, bu­dow­nic­twa i tech­no­lo­gii bu­dow­la­nych, kon­struk­cji, fi­zy­ki bu­dow­li oraz pro­jek­to­wa­nia ar­chi­tek­to­nicz­ne­go i urba­ni­stycz­ne­go.

Poznają prze­pi­sy tech­nicz­no-bu­dow­la­ne oraz me­to­dy or­ga­ni­za­cji i prze­bie­gu pro­ce­su in­we­sty­cyj­ne­go.

Architektura realizowana jest na poziomie pierwszego stopnia. Studia trwają cztery lata, kończą się tytułem inżyniera architekta.

Architektura – przedmioty na studiach

W programie kształcenia znajdą się m.in.: projektowanie architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, historia architektury i urbanistyki, techniki plastyczne, budownictwo ogólne z materiałoznawstwem, konstrukcje budowlane, prawo budowlane, instalacje budowlane.

Połowa przedmiotów realizowana jest w formie zajęć praktycznych.

Studia architektoniczne w Opolu

Architektura – rekrutacja

Podczas naboru punktowane są wyniki maturalne z języka obcego oraz dwóch przedmiotów wybranych spośród: matematyka, chemia, fizyka, informatyka, język polski. Dla różnych przedmiotów przewidziane są inne wagi.

Kandydatów dodatkowo obowiązuje egzamin praktyczny – rysunek z natury oraz rysunek z wyobraźni z elementami geometrii.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Architekturę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia architektoniczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Architekturze

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w:

 • pracowniach architektonicznych
 • biurach projektowych
 • pracowniach urbanistycznych
 • firmach budowlanych
 • firmach deweloperskich
 • administracji
 • nadzorze budowlanym
 • doradztwie
 • biurach nieruchomości

Czy warto studiować Architekturę?

Ile zarabia architekt?

Na wysokość wynagrodzenia wypływa m.in. staż pracy, doświadczenie czy stanowisko. Miesięczne zarobki starszego architekta (architekta prowadzącego), zatrudnionego w biurze projektowym na pełen etat, mogą wynosić 10 000 - 17 000 zł brutto, najczęstszą kwotą jest 14 000 zł. Szeregowy pracownik biura, architekt z doświadczeniem w realizacji wszystkich faz projektowych uzyskuje pensję 6 000 do 13 000 zł miesięcznie. Najmniej zarabia młodszy architekt, od 3 000 do 7 000 zł, choć zwykle dostaje on 5 000 zł brutto.

Źródło: architektura.muratorplus.pl

Architektura – opinie

Kierunek jest odpowiedni dla osób o dużej wrażliwości artystycznej, a jednocześnie predyspozycjach technicznych. Niezbędna u kandydatów jest wyobraźnia przestrzenna, uzdolnienia plastyczne, również umiejętność pracy zespołowej.

Studia na Architekturze wyróżnia możliwość uczestnictwa w plenerach rysunkowych i malarskich w kraju oraz zagranicą, w warsztatach, konkursach architektonicznych.

***

Warto zwrócić uwagę na inne kierunki z grupy studiów architektonicznych. Może zainteresują Was:

Architecture

Architektura krajobrazu

Architektura wnętrz

Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

Architektura przestrzeni kulturowych

Projektowanie wnętrz

Zobacz inne kierunki artystyczne

Więcej o studiach artystycznych

Jakie uczelnie w Opolu oferują kierunek architektura

Jakie inne kierunki oferowane są w Opolu

a
administracja administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne agroekologia analityka danych w biznesie architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka
b
bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
chemia coaching filozoficzny
d
design i komunikacja społeczna dietetyka dietetyka i jakość żywności digital cultures doradztwo filozoficzne z mentoringiem dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edytorstwo ekonomia ekonomia i finanse elektronika i systemy komputerowe elektrotechnika energetyka i inżynieria środowiska english in public communication english philology - teacher training programme
f
farmacja filologia polska filologia romańska finanse i rachunkowość fizjoterapia
g
game studies germanistik global studies gospodarka przestrzenna
h
historia historia i teraźniejszość 40+
i
informatyka inżynieria komunalna inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
język angielski w turystyce język biznesu język polski od podstaw z językiem niemieckim
k
kierunek lekarski komunikacja wizerunkowa kosmetologia
l
langue française, institutions européennes et relations internationales lingwistyka stosowana logistyka logopedia logopedia z językiem polskim jako obcym
m
master of liberal arts matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika media i komunikacja w biznesie muzykologia
o
ochrona środowiska optyka okularowa z elementami optometrii orientalistyka chrześcijańska
p
paleobiologia pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie psychologia public relations
r
resocjalizacja z kryminologią
s
socjologia sport i bezpieczeństwo stosunki międzynarodowe studia nauczycielskie - fizyka i matematyka
t
technologie energetyki odnawialnej teologia teologia kanoniczna trener aktywności fizycznej i zdrowia turystyka turystyka i rekreacja turystyka zagraniczna
w
wychowanie fizyczne wzornictwo przemysłowe
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie publiczne
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży