Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki artystyczne

artystyczne

Kierunki artystyczne to dobre rozwiązanie dla osób, które swoją pasję artystyczną chcą zamienić w zawód. Chociaż światowej sławy artystami zostają tylko nieliczni, warto podążać za swoimi marzeniami, pracować nad karierą i osiągnąć mistrzostwo. Studia artystyczne pomagają w profesjonalizacji twórczości i znalezieniu własnej ścieżki artystycznej.

Konieczność wykonywania różnorodnych ćwiczeń z zakresu własnej dyscypliny artystycznej i regularne zaangażowane uczestnictwo w zajęciach, przynoszą korzyści w postaci wyrobienia nawyków systematyczności oraz samodyscypliny, które są równie ważne jak wena twórcza i pasja. Studia pozwalają także na spotkanie autorytetów i uznanych artystów, którzy często są wykładowcami na uczelniach artystycznych.

Popularne kierunki studiów artystycznych to: aktorstwo, malarstwo, dyrygentura, reżyseria.

Katalog kierunków artystycznych

a
aktorstwo aktorstwo filmowe aktorstwo teatru lalek animacja animacja kultury animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną antropologia literatury, teatru i filmu architecture architektura architektura i urbanistyka architektura krajobrazu architektura przestrzeni kulturowych architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna art & design art & science arteterapia - terapia artystyczna artystyczna grafika komputerowa
b
badania artystyczne biżuteria
c
ceramika charakteryzacja i kostiumografia charakteryzacja i wizaż creative management in new media
d
design design i zarządzanie projektami design krajobrazu design społeczny design w biznesie digital design dyrygentura
e
edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
f
fashion design & sustainable fashion managent film animowany i efekty specjalne film eksperymentalny film i sztuki audiowizualne filmoznawstwo i kultura mediów filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych fotografia fotografia i kreacja przekazu wizualnego fotografia i multimedia
g
game design game development grafika grafika artystyczna grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowa grafika reklamowa i multimedia grafika użytkowa z reklamą graphic arts graphic design i technologie wizualne gry i grafika interaktywna gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia sztuki historyczne praktyki wykonawcze
i
indywidualne studia międzyobszarowe instrumentalistyka intermedia inżynieria architektoniczna inżynieria wzornictwa przemysłowego
j
jazz i muzyka estradowa jazz i muzyka improwizowana jazz i muzyka rozrywkowa
k
kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna i projektowanie ux konserwacja i restauracja dzieł sztuki krytyka artystyczna kultura w mediach i komunikacji kuratorstwo i realizacja wystaw kuratorstwo i teorie sztuki
m
malarstwo media interaktywne i widowiska media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalne mediacja sztuki mfa in visual arts montaż i color grading music in public space muzyka kościelna muzyka użytkowa muzyka w mediach i produkcja muzyczna muzyka w multimediach muzyka w przestrzeni publicznej muzykologia muzykoterapia
o
ochrona dóbr kultury oligofrenopedagogika z arteterapią operatorski operatorski camera/ light
p
painting post-pre production cinema produkcja filmowa produkcja form audiowizualnych produkcja muzyczna i realizacja dźwięku produkcja teatralna i organizacja widowisk produkcja wideo professional language projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne projektowanie graficzne i sztuka multimediów projektowanie i badania projektowanie mebli projektowanie mody projektowanie produktu projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu projektowanie ubioru projektowanie ubioru i jego konteksty projektowanie wnętrz
r
realizacja dźwięku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia rewitalizacja miast reżyseria reżyseria dźwięku reżyseria filmowa reżyseria filmowa i telewizyjna rynek sztuki i zarządzanie w kulturze rysunek rzeźba
s
scenografia scenografia i przestrzeń wirtualna studia nad wizualnością - visual studies stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku sztuka cyfrowa sztuka i edukacja sztuka i media sztuka i wzornictwo ceramiki sztuka i wzornictwo szkła sztuka mediów sztuka mediów i edukacja wizualna sztuka ogrodowa sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne sztuka rejestracji obrazu sztuka współczesna sztuki nowoczesne design now sztuki plastyczne sztuki sceniczne sztuki społeczne sztuki wizualne
t
taniec technologia teatru lalek tkanina i stylizacja wnętrz tworzenie gier wideo
v
visual arts
w
wiedza o teatrze wokalistyka wzornictwo wzornictwo przemysłowe wzornictwo ubioru i akcesoriów mody włókiennictwo i przemysł mody
z
zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych zarządzanie instytucjami artystycznymi zarządzanie kulturą wizualną zielona urbanistyka

Dla kogo kierunki artystyczne

Kierunki artystyczne przewidziane są dla osób z ponadprzeciętnym talentem, które chcą doskonalić swój warsztat w określonej dziedzinie, rozwijać swoje umiejętności, tworzyć, kreować.

Zdecydowanie lepiej podczas rekrutacji wypadną kandydaci, którzy od wczesnego dzieciństwa szlifują talent, kończąc często równolegle ze szkołą średnią inną szkołę artystyczną, uczęszczają regularnie na zajęcia dodatkowe.

Oprócz predyspozycji artystycznych ważną cechą jest po prostu pracowitość. Bez niej trudno będzie w terminie oddać prace zaliczeniowe, efektywnie wykorzystać plenery malarskie, przygotować etiudy zaliczeniowe, napisać na czas scenariusz, wykonać projekt.

O oryginalności dzieł i dokonać artystycznych decyduje indywidualizm, umiejętność samodzielnego myślenia, pójście niekiedy pod prąd utartym schematom. To wymaga charakteru i silnej osobowości, ale też odpowiedzialności za wymowę i przekaz stworzonych dzieł.

Artystów często postrzegamy jako osoby ekscentryczne, nietuzinkowe, o niebanalnej osobowości, wrażliwości, refleksyjności.

Trzeba jednak pamiętać, że oprócz charyzmy czy chęci zwracania na siebie uwagi, podziwiania dokonań, artyści muszą cechować się dużą odpornością psychiczną. Są bowiem nieustająco oceniani przez odbiorców swoich dzieł, krytyków. Ich pracy twórczej towarzyszy przez to stała presja publiczności, wiadomo, że nie zawsze życzliwie nastawionej.

Wybrane studia artystyczne wymagają zmysłu technicznego, swobodnego korzystania z nowinek technologicznych, programów komputerowych.

Kształcenie na kierunkach artystycznych

Dla każdego kierunku przewidziana jest grupa przedmiotów kształcenia ogólnego, obejmująca zagadnienia dotyczące szeroko pojętej sztuki współczesnej, historii sztuki, filozofii.

W procesie kształcenia na kierunkach artystycznych dominującą rolę odgrywają zajęcia praktyczne, czyli realizowanie konkretnych zadań, dzieł.

Studenci uczestniczą w plenerach kierunkowych, doskonalą grę na instrumentach muzycznych, tworzą rzeźby, przygotowują etiudy aktorskie, wykonują zadania projektowe.

Kierunki realizowane są w systemie dwustopniowym lub studiów jednolitych magisterskich.

Rekrutacja na kierunki artystyczne

Rekrutacja na kierunki artystyczne odbywa się najczęściej na podstawie wyników uzyskanych na maturze oraz egzaminu wstępnego.

W przypadku konkursu świadectw decydujące są takie przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • inne przedmioty do wyboru.

Egzamin praktyczny na malarstwo, rzeźbę czy reżyserię jest wieloetapowy.

Najczęściej obejmuje dwie części: przegląd prac wykonanych przez kandydata – tzw. teczkę oraz sprawdzenie przed komisją egzaminacyjną konkretnych umiejętności czyli wykonanie wskazanych zadań. Weryfikowana jest też umiejętność samodzielnego myślenia, definiowanie pojęć czy kojarzenie zjawisk artystycznych.

W przypadku kierunków aktorskich oceniana jest sprawność ruchowa, poczucie rytmu, wyrazistość ciała. Kandydaci muszą zaprezentować utwory literackie i wokalno-muzyczne oraz wykonać ćwiczenia aktorskie zadane przez komisję.

Egzamin na kierunki muzyczne obejmuje - w zależności od konkretnego kierunku - m.in. grę na instrumencie, czytanie nut, badanie predyspozycji słuchowej, ocenę partytur dokonań kompozytorskich, śpiew wybranych utworów czy recytację fragmentów poezji.

Uczelnie prezentują wykazy utworów, które kandydat będzie prezentował podczas egzaminu.

Kwalifikacja na kierunki mocno się różni. Wybierając konkretną uczelnię należy szczegółowo sprawdzać wymogi rekrutacyjnej w serwisach szkół wyższych.

Praca po kierunkach artystycznych

Absolwenci zajmujący się zawodow twórczością artystyczną pracują zazwyczaj w niernormowanym czasie, od projektu - do projektu lub zatrudniani są w systemie kontraktowym. Z jednej strony daje to poczucie wolności i możliwość robienia wielu różnych rzeczy, ale jednocześnie trzeba pamiętać o planowaniu i zabezpieczeniu swoich spraw bytowych, gdyż wpływy z tytułu wynagrodzenia za pracę nie są regularne.

Przykładowe inne miejsca pracy absolwentów kierunków artystycznych:

 • biura architektoniczne
 • pracownie projektowe
 • firmy graficzne
 • agencje reklamowe
 • wydawnictwa
 • instytucje związane z mediami
 • instytucje kulturalno-oświatowe
 • ośrodki krzewienia kultury
 • placówki edukacyjne
 • agencje artystyczne, widowiskowe
 • teatry.

Jak widać więc różnorodność kierunków artystycznych powoduje, że absolwenci mogą podążać bardzo różnymi ścieżkami zawodowymi. Realizują się w przeróżnych dziedzinach, od typowo twórczych, po projektowe czy edukacyjne.

Opinie o kierunkach artystycznych

Wiele kierunków artystycznych z powodzeniem można nazwać elitarnymi. Ich studiowanie nie jest dostępne tylko dla osób o szczególnych predyspozycjach, talencie. Wieloetapowa rekrutacja wyłania naprawdę najlepszych, dobrze rokujących kandydatów, z często sporym już dorobkiem artystycznym. A łatwo nie jest. Na aktorstwo w łódzkiej filmówce co roku o jedno miejsce walczy nawet 30 osób! Ten kierunek to prawdziwy rekordzista. Co roku też studia rozpoczną jedynie 22 osoby.

Jak wyglądał egzaminacyjny maraton?

Uczelnie o kierunkach artystycznych

 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Śląska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Tarnowska
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni