• UAM Poznań
Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki humanistyczne

humanistyczne

Kierunki humanistyczne to grupa studiów, które badają aspekty działalności ludzkiej takie jak kultura, media, edyta czy język. Nauki humanistyczne często przedstawiane są jako przeciwstawne do nauk przyrodniczych.Jest to szeroka grupa kierunków o dość zróżnicowanej tematyce. W związku z tym, to od wybranego kierunku zależeć będzie przyszły zawód i ścieżka kariery osób, które ukończą te studia.

Oferta studiów humanistycznych jest bogata, obejmuje wiele różnorodnych zagadnień. Przyciągnie więc osoby zainteresowane szeroko pojętą kulturą, mediami, teatrem, państwem, dyplomacją, historią sztuki, filologiami obcymi, polonistyką, translatoryką, teologią, bibliotekoznawstwem, kulturą regionów.

Kierunki humanistyczne odgrywają dużą rolę w kształtowaniu społeczeństwa. Ich absolwenci uczestniczą w tworzeniu dyskursu publicznego, zajmują opiniotwórcze funkcje i stanowiska.

Pracodawcy cenią osoby po kierunkach humanistycznych ze względu na umiejętności rozwiązywania konfliktów, skutecznego komunikowanie się, czy współpracy w grupie. Absolwenci studiów humanistycznych potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmują także różnego typu inicjatywy. Te miękkie umiejętności pozwalają na szybkie dostosowywanie się do zmian i naukę nowych rzeczy.

Popularne kierunki studiów humanistycznych to: filologie obce, historia, antropologia, archeologia, kulturoznawstwo.

Katalog kierunków humanistycznych

l
Liberal Arts and Scienceslanguage and communication in healthcarelatynoamerykanistykalingwistyka dla biznesulingwistyka kulturowalingwistyka kulturowa regionu azjatyckiegolingwistyka kulturowa regionu europejskiegolingwistyka praktyczna i copywritinglingwistyka stosowanalingwistyka w komunikacji specjalistycznejliteratura popularna i kreacje światów gierliteratura powszechnaliteraturwissenschaft: asthetik - literatur - philosophie
m
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społecznemaster of liberal artsmedia i cywilizacjamedia i komunikacja w biznesiemedia interaktywne i widowiskamediacja międzykulturowamediacja sztukimediaworkingmedioznawstwomilitarioznawstwomilitarystyka historyczna misjologiamiędzydziedzinowe indywidualne studia humanistyczne i społecznemiędzynarodowa komunikacja językowamiędzynarodowe studia kulturowemiędzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społecznemiędzywydziałowe indywidualne studia humanistycznemongolistyka i tybetologiamuzeologiam​iędzynarodowe studia polskie
p
Polacy i Niemcy w Europieperformatykapolonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskiepolonistyka - komparatystykapolonistyka antropologiczno-kulturowapolonistyka stosowanapolsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie produkcja medialnaprojektowanie kulturyprzekład literackiprzekładoznawstwoprzekładoznawstwo literacko‐kulturowe
r
Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Othersregion karpacki: etnolingwistyka i studia kulturoweregionalistyka kulturowareligioznawstworetoryka stosowanarosjoznawstwo
a
afrykanistykaamerykanistykaanaliza i kreowanie trendówantropologia historycznaantropologia literatury, teatru i filmuarabistykaarcheologiaarchiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiarchiwistyka i zarządzanie dokumentacjąarchiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoartes liberalesasian studies - korean studies
b
baltic region studiesbałtyckie studia kulturoweborders and boundaries
c
comparative heritage studiescultural and social studies cultural communicationcywilizacja zachodnioeuropejska
d
dialog i doradztwo społecznedoradztwo filozoficzne z mentoringiemdoradztwo i coachingdoradztwo i infobrokerstwo historycznedwujęzyczność w komunikacji wielokulturowejdwujęzykowe studia dla tłumaczydyplomacjadyplomacja europejskadziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowaniedziennikarstwo międzynarodowe
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjnee-historiaedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychedukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejedytorstwoegiptologiaenglish studies - American and Canadian studies for intercultural communication and diplomacyetnofilologia białoruskaetnofilologia kaszubskaetnolingwistykaetnologiaetnologia i antropologia kulturowaetnoregionalistyka świataetykaetyka - mediacje i negocjacjeeuropean cultureseuropean joint master’s programme in english and american studieseuropean studieseuropeistyka - integracja europejskaeuropeistyka kulturowa
f
fennistykafilmoznawstwo i kultura mediówfilmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnychfilozofiafilozofia i etyka
g
geoarcheologiageowizualizacja historyczna i archeologicznageschichte der moderne transkulturell global studiesglottodydaktyka polonistycznagospodarka i ekonomia w dziejach
h
hebraistykahelwetologiahistoriahistoria cywilizacji śródziemnomorskichhistoria i kultura Żydówhistoria i teraźniejszość 40+historia i wiedza o społeczeństwiehistoria kultury w dobie humanistyki cyfrowejhistoria sztukihistoria w przestrzeni publicznejhistoryczne praktyki wykonawczehuman resources i coachinghuman rights and genocide studieshumanistyka cyfrowahumanistyka drugiej generacji humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskiehumanitarian action
i
iberoznawstwoindologiaindywidualne studia międzydziedzinoweindywidualne studia międzyobszaroweinfobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka informacja naukowa i bibliotekoznawstwoinformacja w środowisku cyfrowyminformatologia stosowanainterdyscyplinarne studia strategiczneinterdyscyplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlandsintermediainternational legal communicationinternational relations and area studiesinternational studies in philosophy
j
journalism and new mediajudaistykajęzyk i literatura Rosjijęzyk i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursemjęzyk polski w komunikacji społecznejjęzyk polski z historiąjęzyk polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwemjęzyk rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznychjęzyk ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)językoznawstwo i zarządzanie informacją
k
kognitywistykakognitywistyka i komunikacjakognitywistyka komunikacjikomparatystyka literacko-kulturowakomunikacja cyfrowakomunikacja europejskakomunikacja kultury i religiikomunikacja medialna i społecznakomunikacja międzykulturowakomunikacja międzykulturowa - Azja i Afrykakomunikacja promocyjna i kryzysowakomunikacja społeczna i lingwistyka kulturowakomunikacja wizerunkowakomunikacja wizerunkowo-mediacyjnakomunikacja wizualnakomunikowanie promocyjno - wizerunkowe, reklama, branding, PRkreatywność społecznakrytyka artystycznakrytyka literackakultura Rosji i narodów sąsiednich, studia filologicznekultura Wschodu Starożytnegokultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwokultura w mediach i komunikacjikulturoznawstwokulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorskakulturoznawstwo - teksty kulturykulturoznawstwo - wiedza o kulturzekulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibówkulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniejkulturoznawstwo europejskiekulturoznawstwo i wiedza o mediachkulturoznawstwo międzynarodowekulturoznawstwo: studia nad buddyzmem współczesnymkultury mediówkuratorstwo i teorie sztuki
n
nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiegoniemcoznawstwonowe medianowoczesne technologie w kryminalistyce
o
ochrona dóbr kulturyochrona dóbr kultury i środowiskaochrona europejskich dóbr kultury w j. niemokcydentalistykaoriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studiesorientalistyka chrześcijańska
s
scandinavian studies (studia skandynawskie)scenariopisarstwosinologiaskandynawistyka: studia filologiczno - biznesoweslawistykaspecjalistyczne studia teologicznesprache - medien - gesellschaft studia afrykańskiestudia anglistyczno-slawistycznestudia azjatyckiestudia bałkańskiestudia bliskowschodniestudia bułgarystycznestudia eurazjatyckiestudia filologiczno-kulturoznawcze (makrokierunek)studia historyczno - dyplomatycznestudia historyczno-społecznestudia nad Azją Południowo-Wschodniąstudia nad Azją Centralnąstudia nad Chinamistudia nad Indiami i Azją Południowąstudia nad Japoniąstudia nad Koreąstudia nad buddyzmemstudia niemcoznawcze i środkowoeuropejskiestudia o Polscestudia pisarskiestudia polonistyczno - germanistycznestudia polsko-niemieckiestudia polsko‐ukraińskiestudia regionalne i lokalnestudia skandynawsko-bałtyckie studia wschodniestudia środkowo-wschodnioeuropejskiestudia śródziemnomorskiestudies in Central and Eastern Europe - histories, cultures and societiesstudium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiejsztuka mediów i edukacja wizualna sztuka pisaniasztuki wizualne
t
teatrologiatechnologia teatru lalekteologiateologia kanonicznaturkologiatwórcze pisanie i marketing wydawniczytłumaczenie ustne
u
ukrainistyka z językiem angielskimuniwersyteckie studia humanistyczne: historia - filozofia - muzyka
w
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejwiedza o teatrze wiedza o teatrze i filmiewschodoznawstwo
z
zarządzanie dziedzictwem kulturowymzarządzanie informacją i bibliotekoznawstwozarządzanie kulturą i mediamizarządzanie kulturą współczesną
ś
środkowoeuropejskie studia historyczne

Dla kogo kierunki humanistyczne

Wiele kierunków humanistycznych przewidzianych jest dla prawdziwych pasjonatów danej dziedziny, osób, które świadomie wybrały określone studia, aby zgłębić interesującą ich tematykę.

Studia humanistyczne wybierają osoby kreatywne, refleksyjne, o krytycznym spojrzeniu na rzeczywistość.

Humaniści to ludzie wrażliwi, ciekawi świata, otwarci na inne poglądy, kulturę.

Kandydatom na studia przyda się zamiłowanie do wnikliwego, czasem analitycznego czytania, lekkie pióro, umiejętność dyskutowania, odwaga wyrażania własnych myśli i poglądów.

Kształcenie na kierunkach humanistycznych

Kierunki humanistyczne znajdują się przede wszystkim w ofercie uniwersytetów, niepublicznych uczelni o profilu humanistycznym.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym. Pozwala to po uzyskaniu dyplomu licencjata wybrać pokrewną lub całkiem inną dziedzinę na kontynuowanie kształcenia na magisterskich studiach II stopnia, poszerzając tym samym swoje kwalifikacje.

Kierunki humanistyczne mają wykształcić w studentach podejrzliwość do kanonów, jedynych interpretacji, zaszczepić gen myślenia w kategoryzowanie świata.

W programie studiów wiele przedmiotów związanych jest z literaturą, filmem, teatrem, zagadnieniami popkultury.

Absolwentka filologii polskiej wspomina, jak wyglądało kształcenie na jej kierunku studiów. Przywołuje najciekawsze przedmioty, opowiada, jak wyglądały ćwiczenia.

Rekrutacja na kierunki humanistyczne

Rekrutacja na studia humanistyczne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych, wskazanych przez uczelnię przedmiotów. Dominują oczywiście przedmioty humanistyczne. Kluczowy będą:

 • język polski
 • historia
 • wos
 • języki obce.

Pojawiają się też takie przedmioty jak historia sztuki, historia muzyki, filozofia.

Nieco inaczej przebiega rekrutacja na kierunki filologiczne. Rekrutacja na nie odbywa się w oparciu o wynik maturalny z kierunkowego język obcego oraz dodatkowo najczęściej języka polskiego.

Uczelnie wskazują, jaki poziom egzaminu maturalnego jest wymagany, a także czy pod uwagę brana będzie część ustna.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują na podstawie kolejności zgłoszeń.

Zawsze należy szczegółowo sprawdzać, jakie są wymogi rekrutacyjne na konkretne kierunki, wydziały, uczelnie.

Praca po kierunkach humanistycznych

Grupa kierunków humanistycznych obejmuje zróżnicowane tematycznie studia.

Przykładowe ścieżki zawodowe wyznaczają wybrane w ramach kierunku humanistycznego specjalności i specjalizacje.

Możliwe miejsca pracy i stanowiska dla absolwentów studiów humanistycznych:

 • muzea
 • galerie sztuki
 • urzędy konserwatorskie
 • instytucje kultury
 • antykwariaty
 • domy aukcyjne
 • wydziały kultury administracji samorządowej i państwowej
 • centra informacji
 • wydawnictwa
 • biblioteki
 • medioteki
 • placówki dyplomatyczne
 • instytucje unijne
 • firmy turystyczne
 • szkoły
 • biura tłumaczeń.

Humaniści to także przedstawicie grupy zawodowej literatów, dziennikarzy, reporterzy, felietonistów – bacznych obserwatorów otaczającej rzeczywistości, którzy potrafią tą rzeczywistość swobodnie opisać, swoje refleksje i przemyślenia ubrać w słowa. Ich kwalifikacje i kompetencje mogą być wykorzystane w redakcjach, wydawnictwach, biurach rzeczników prasowych, agencjach PR, agencjach reklamowych.

Opinie o kierunkach humanistycznych

Studia humanistyczne łączą wiedzę z wielu dziedzin, poszerzają horyzonty.

Ze względu na swój charakter pozwalają wypracować pewne praktyczne umiejętności, dające przewagę na rynku pracy. Nieodłącznym elementem zajęć na kierunkach humanistycznych jest dyskusja, praca w grupie, wyrażanie własnych poglądów, przemyśleń, opinii. Praktykowanie i utrwalanie tych umiejętności uczy nieszablonowo traktować problemy zawodowe, pomaga wykształcić tzw. kompetencje miękkie, wysoko cenione przez pracodawców.

Pomimo opinii, że część kierunków humanistycznych produkuje przyszłych bezrobotnych, zainteresowanie wieloma studiami humanistycznymi nie maleje.

Czasami jednak wybór studiów innych niż humanistyczne byłoby zmarnowaniem swojego talentu, zabiciem pasji, pozbawieniem się możliwości rozwoju. Przekonuje o tym student kulturoznawstwa:

Tak naprawdę to, jak będzie wyglądało przyszłe życie zawodowe zależy od nas samych. Studiowana dziedzina to jedno, a pewne predyspozycje, dodatkowe umiejętności, zaradność, chęć zdobywania nowych doświadczeń przesądzają, czy z satysfakcją odnajdziemy się na rynku pracy.


Uczelnie o kierunkach humanistycznych

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Coventry University Wrocław
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Opolska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie