Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/D3sPLGi-eHJW_JdWCPNEjkIhBs4Jtjsv.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/0yUHy4w7rIcigiqF2TW5QlQ9v9N68z64.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/vX-XJsdyOLWuqAPg2FHahGZBO7G-QyQB.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4lWIZkX0SBoB5XxdYW9DV7XxiGPH68Mp.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/wOiUdp4BI_vPzzYnxnjQ__SgwArtZ-yh.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
(+81) 45 29 473, 45 29 413
rekrutacja@wspa.pl
www.wspa.pl
7.53
-0.17%
586
głosów

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku otwierając specjalność „Zarządzanie przedsiębiorstwem”. Rok 2023 to dla Uczelni rok szczególny, ponieważ obchodzi 25-lecie swojego istnienia.

WSPA w Lublinie działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem.

Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje Założyciel oraz minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie. Bieżące zarządzanie realizują wspólnie Rektor i Kanclerz Uczelni wspomagani przez Prorektora ds. ogólnych i Senat.

Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez podręczniki, jest zdobywana przede wszystkim przez kontakt z wykładowcami. Nasi wykładowcy to praktycy, znający realia pracy w największych firmach. Kształcimy osoby przedsiębiorcze, kreatywne, aktywne we wszystkich sferach życia, wyróżniające się ponadprzeciętnym rozumieniem zjawisk zachodzących w otoczeniu, podejmujące działania zespołowe oraz przedsięwzięcia indywidualne przynoszące korzyści duchowe i materialne.

WSPA kształci praktycznie, ponad 60% zajęć to warsztaty i ćwiczenia. W ofercie znajdują się studia stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane internetem, kształcenie specjalistyczne, studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magisterskie jednolite, studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Studia prowadzone są także w języku angielskim. Atutem uczelni jest pełne dostosowanie dla potrzeb studentów niepełnosprawnych.

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • posiadamy certyfikat Uczelni Liderów 2021
 • mamy innowacyjne podejście do nauki, kształcimy według specjalnego programu, który nazwaliśmy TECHNOLOGIĄ KREATYWNOŚCI,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,

Studiuj w WSPA


Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie