Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

uczelnia niepubliczna, 20-150 Lublin, ul. Bursaki 12, (+81) 45 29 473, rekrutacja@wspa.pl

Stypendia - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Poniżej prezentujemy stypendia dostępne w WSPA w Lublinie:

 • Stypendium Ministra Edukacji i Nauki
 • Stypendia finansowane przez Urząd Miasta Lublin
 • Stypendium Rektora
 • Stypendium Rektora dla studentów 1-go roku
 • Stypendium socjalne
 • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • Stypendium dla studentów-cudzoziemców
 • Zapomoga

Stypendia - informacje ogólne

Stypendium to wsparcie pieniężne, które może uzyskać student po spełnieniu określonych kryteriów.

Na uczelniach funkcjonuje kilka form pomocy finansowej, które w konkretnych sytuacjach mogą znacząco podreperować budżet studencki, poprawić komfort i jakość kształcenia.

Mowa tu o wsparciu pieniężnym, jakim jest: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, stypendium ministra, zapomoga.

Co warto wiedzieć o stypendiach?

Ze stypendiów i zapomogi mogą skorzystać studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Stypendia przyznawane są zawsze na wniosek. To osoba potrzebująca/zainteresowana musi zgłosić potrzebę, zadbać o zgromadzenie wymaganej dokumentacji, dostarczyć w wymaganym terminie odpowiedni wniosek.

Jeśli osoba spełnia kryteria przewidziane dla każdej formy wsparcia finansowego, może być jednocześnie beneficjentem kilku stypendiów.

Niektóre formy pomocy są jednorazowe, inne przyznawane są np. na jeden semestr lub rok i wymagają ponownego wnioskowania o kontynuację świadczenia.

Stypendia i zapomogi nie są opodatkowane.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu stypendialnego na konkretnej uczelni należy sprawdzać w internetowych serwisach studenckich

Typy studiów w Polsce

 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu