Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie

Poznaj ofertę kształcenia na Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Lublinie. Zobacz, które uczelnie realizują te studia. Sprawdź program nauczania oraz zasady rekrutacji. Dowiedz się, gdzie mogą pracować absolwenci kierunku.
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Lublinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia w Lublinie

Kształcenie na 5-letnich studiach z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oferuje w Lublinie kilka uczelni. Można wybrać publiczne uniwersytetu lub niepubliczne szkoły wyższe.

Studia przygotowują absolwentów do wykonywania wymagającej i odpowiedzialnej pracy nauczyciela wczesnej edukacji. Obejmują one szeroki zakres zagadnień związanych z rozwojem dziecka, procesami edukacyjnymi oraz praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi do efektywnej pracy z najmłodszymi uczniami.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, niezbędną do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

Uczą się m.in. o różnych aspektach rozwoju dziecka, w tym fizycznym, emocjonalnym, społecznym, intelektualnym i moralnym. Poznają teorie rozwoju dziecka i sposoby diagnozowania i oceny rozwoju małych dzieci.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – przedmioty na studiach

Studenci zaliczają m.in. takie przedmioty: logika, pedagogika szkolna, kultura języka polskiego, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, dydaktyka ogólna, tutoring, psychologia rozwoju i wychowania dziecka, współpraca z rodziną dziecka – modele, funkcje, wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, wczesna edukacja dziecka i badania nad dzieciństwem, zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka, podstawy logopedii, teoretyczne podstawy integralnego rozwoju i wychowania, metodologia badań pedagogicznych, warsztaty twórczości muzycznej, literatura dla dzieci, bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole, pedeutologia.

Pedagogika – rekrutacja

Jeśli rozważasz studia na Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Lublinie, zapoznaj się z zasadami naboru, bowiem każda uczelnia określa inne nieco kryteria rekrutacji.

Na UMCS punktowane są wyniki maturalne z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Dodatkowo kandydaci muszą posiadać zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości budowy aparatu mowy oraz funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych.

Z kolei na KUL oprócz wyników z przedmiotów maturalnych (język polski, język obcy i trzeci dowolny) należy uzyskać pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzane są kompetencje komunikacyjne (poprawność językowa, dykcja) i muzyczne. W trakcie rozmowy od kandydatów wymaga się przeczytania tekstu, zaśpiewania wybranej przez siebie piosenki, deklamacji wybranego przez siebie wiersza.

WSPiA podczas naboru uwzględnia język polski oraz jeden przedmiot wybrany spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka lub historia.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – praca po studiach

Absolwenci 5-letnich studiów mają kompetencje do podjęcia pracy przykładowo w:

 • przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej
 • oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
 • świetlicach szkolnych
 • żłobkach i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych
 • firmach specjalizujących się w opiece i edukacji dzieci na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • placówkach samorządowych zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnych oraz wczesnym wieku szkolnym.

Zarobki po pedagogice

Minimalne zarobki nauczyciela dyplomowanego wynoszą blisko 6000 zł brutto, nauczyciela mianowanego – nieco ponad 5000 zł brutto, nauczyciela początkującego - nieco ponad 4900 zł brutto.

Czy warto studiować Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną?

Dowiedz się więcej o kierunku w krótkim filmie:

Pedagogika – opinie

Studia na tym kierunku to dobry wybór dla osób, które lubią bezpośredni kontakt z innymi, przede wszystkim z dziećmi. Cechuje je duża cierpliwość, empatia. Potrafią być uważne na potrzeby dzieci, by dostosować proces kształcenia do ich możliwości, potencjału. Zaletą kandydatów będzie kreatywność, umiejętność obserwacji.

***

Może zainteresują Cię inne kierunki z obszaru pedagogiki:

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika wczesnej edukacji

Pedagogika resocjalizacyjna

Arteterapia – terapia artystyczna

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Terapia zajęciowa z rehabilitacją

Muzykoterapia

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Zoopsychologia z animaloterapią

Sprawdź kierunki pedagogiczne

Poznaj studia pedagogiczne

Jakie uczelnie w Lublinie oferują kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jakie inne kierunki oferowane są w Lublinie

a
administracja administracja i zarządzanie publiczne administracja publiczna agrobiznes agroleśnictwo aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana analityka gospodarcza analityka medyczna analityka środowiskowa i przemysłowa analityka weterynaryjna animacja kultury animaloterapia applied anthropology archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
b
behawiorystyka zwierząt bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo radiacyjne bezpieczeństwo wewnętrzne bioanalytical technologies biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe bioinformatyka w biogospodarce bioinżynieria biokosmetologia biologia biomedycyna biotechnologia biotechnology budownictwo business analytics
c
chemia coaching i doradztwo kariery
d
data science diagnostyka ekoprzestępczości dietetyka doradztwo ogrodnicze doradztwo w obszarach wiejskich dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjne edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekobiznes ekoenergetyka ekologia integralna ekonomia elektroradiologia elektrotechnika energetyka european studies europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
gastronomia i sztuka kulinarna geoarcheologia geodezja i kartografia geografia geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe geoinformatyka geowizualizacja historyczna i archeologiczna gospodarka obiegu zamkniętego gospodarka przestrzenna grafika graphic arts
h
higiena stomatologiczna hipologia i jeździectwo historia historia sztuki humanistyka cyfrowa
i
informatics informatyka informatyka przemysłowa intercultural communication in education and the workplace international relations inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria i analiza danych inżynieria logistyki inżynieria materiałowa inżynieria multimediów inżynieria nowoczesnych materiałów inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria pojazdów inżynieria produkcji inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria recyklingu inżynieria środowiska inżynieria światłowodowa inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice it cyber security
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kosmetologia krajoznawstwo i turystyka kulturowa kreatywność i projektowanie społeczne kreatywność społeczna kryminalistyka w biogospodarce kryminologia kulturoznawstwo
l
leśnictwo lingwistyka stosowana logistyka logopedia z audiologią
m
malarstwo management marketing i komunikacja rynkowa marketing i lobbing polityczny matematyka matematyka w finansach mechanika i budowa maszyn mechatronika media media i dziennikarstwo międzynarodowe stosunki gospodarcze międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne migracje i mobilność muzykologia
n
nauczanie fizyki i informatyki nauczanie matematyki i informatyki nauki o rodzinie nowe media
o
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ochrona środowiska ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna philosophy pielęgnacja zwierząt i animaloterapia pielęgniarstwo politologia położnictwo polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie praca socjalna praca socjalna i ekonomia społeczna prawno-administracyjny kierunek prawno-biznesowy kierunek prawno-menedżerski kierunek prawo prawo kanoniczne prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej prawo Unii Europejskiej w języku angielskim prawo w biznesie produkcja medialna projektowanie wnętrz psychologia public relations i zarządzanie informacją
r
rachunkowość i controlling ratownictwo medyczne retoryka stosowana robotyzacja procesów wytwórczych rolnictwo rozwój zasobów ludzkich
s
sinologia socjologia społeczeństwo informacyjne stosunki międzynarodowe survival i animacja przyrodnicza sustainability management sztuczna inteligencja sztuczna inteligencja w biznesie sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technical physics technika rolnicza i agrotronika techniki dentystyczne technologia biosurowców i biomateriałów technologia żywności i żywienie człowieka technologie cyfrowe w animacji kultury teologia terapia zajęciowa terapia zajęciowa z rehabilitacją tourism management transport transport i logistyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja turystyka kulturowa
w
weterynaria wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie w biobiznesie zarządzanie w politykach publicznych zielarstwo i fitoprodukty zielona urbanistyka zielone technologie zootechnika
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Tarnowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa