Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Gdańsku

Marzysz o pracy z dziećmi, chcesz towarzyszyć im w początkach edukacji, wprowadzać w świat nauki, szkoły? Jeśli planujesz zostać nauczycielem przedszkolnych lub edukacji wczesnoszkolnej (klas I-III), musisz uzyskać dyplom ukończenia studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Dowiedz się, jakie są możliwości w tym zakresie w Gdańsku. Poznaj ofertę kształcenia, zasady naboru oraz program studiów. Dowiedz się o studiach pedagogicznych w tym ośrodku akademickim.
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Gdańsku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia w Gdańsku

Studenci kierunku uczą się prowadzić zajęcia edukacyjne, indywidualizować proces nauczania oraz zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów. Poznają aktywizujące i innowacyjne metody kształcenia i wychowania.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to studia jednolite magisterskie, które trwają 5 lat.

Czym zajmuje się pedagog wczesnej edukacji?

Do głównych zadań osoby pracującej w tym zawodzie należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, wspieranie dzieci w rozwoju, adaptacji do środowiska szkolnego, wypracowywaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych. Nauczyciel wczesnej edukacji może także zajmować się organizowaniem zajęć rekreacyjnych, sportowych i artystycznych dla dzieci w różnych placówkach, wspieraniem rodziców w procesie wychowania i rozwoju dzieci.

Pedagodzy prowadzą badania związane z edukacją wczesnoszkolną i przedszkolną.

Realizują projekty edukacyjne dla dzieci.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – przedmioty na studiach

W programie kształcenia mogą znaleźć się m.in. takie przedmioty: przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie merytoryczne nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej, wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, podstawy dydaktyki nauczania zintegrowanego w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, metodyka poszczególnych typów edukacji (polonistycznej, matematycznej, plastycznej, społeczno-przyrodniczej, informatycznej i in.), dziecko lub uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, organizacja pracy przedszkola lub szkoły z elementami prawa oświatowego i praw dziecka, podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – rekrutacja

Podczas naboru na UG punktowany jest język polski, język obcy oraz dwa przedmioty wybrane spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, drugi język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Rekrutacja do szkół niepublicznych odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – praca po studiach

Absolwent tego kierunku może pracować przykładowo jako:

 • nauczyciel przedszkolny
 • nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej
 • pedagog szkolny
 • specjalista ds. wczesnej edukacji
 • animator czasu wolnego
 • doradca rodzinny
 • konsultant pedagogiczny
 • organizator projektów edukacyjnych
 • pracownik naukowo-badawczy.

Czy warto studiować Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną?

Przyszła praca z dziećmi na wczesnym etapie edukacji bywa wymagająca, ale dająca również dużo satysfakcji. Wiele zadowolenia przynosi widok postępów i osiągnięć dzieci.

Wybierając taką drogę zawodową można mieć gwarancję stabilizacji, zapotrzebowanie na pedagogów nie maleje.

Praca w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej umożliwia kształtowanie przyszłego pokolenia. Ma ona wpływ na formowanie podstawowych umiejętności, nawyków, zachowań społecznych i emocjonalnych u dzieci.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – opinie

Studia na Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej nastawione są na zdobycie praktycznych umiejętności, stąd w programie kształcenia wiele zajęć prowadzonych jest choćby w formie wizyt studyjnych czy obserwacji w placówkach specjalistycznych.

Studia na tym kierunku to dobry wybór dla osób cierpliwych, jednocześnie empatycznych, otwartych, wrażliwych na potrzeby dzieci.

***

Może zainteresują Cię inne kierunki z obszaru pedagogiki:

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika wczesnej edukacji

Pedagogika resocjalizacyjna

Arteterapia – terapia artystyczna

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Terapia zajęciowa z rehabilitacją

Muzykoterapia

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Zoopsychologia z animaloterapią

Sprawdź kierunki pedagogiczne

Poznaj studia pedagogiczne

Jakie uczelnie w Gdańsku oferują kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jakie inne kierunki oferowane są w Gdańsku

a
administracja akwakultura - biznes i technologia amerykanistyka analityka gospodarcza analityka medyczna archeologia architektura architektura przestrzeni kulturowych architektura wnętrz automatyka, cybernetyka i robotyka automatyka, robotyka i systemy sterowania
b
badania kliniczne bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna bezpieczeństwo morskie bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo zdrowotne bioinformatyka biologia biologia medyczna biotechnologia biznes chemiczny biznes i technologia ekologiczna budowa maszyn i okrętów budownictwo business and languages
c
chemia chemia budowlana criminology and criminal justice cultural communication
d
diagnostyka sportowa dietetyka dietetyka w sporcie i rekreacji dyplomacja dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka etnofilologia kaszubska etnologia
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia polska filologia romańska filologia romańska i iberystyka filologia rosyjska (rusycystyka) filologia skandynawska (skandynawistyka) filologia szwedzka filologia włoska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka medyczna fizyka techniczna fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geografia fizyczna z geoinformacją geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS geologia global studies gospodarka przestrzenna gospodarka wodna i ochrona zasobów wód grafika grafika reklamowa i multimedia
h
historia historia sztuki hydrografia morska
i
indywidualne studia międzydziedzinowe informatyka informatyka i ekonometria instrumentalistyka intermedia international business inżynieria biomedyczna inżynieria danych inżynieria i technologie nośników energii inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczno - medyczna inżynieria odzysku surowców i energii inżynieria środowiska inżynieria zarządzania
j
japonistyka jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kompozycja i teoria muzyki korozja kosmetologia krajoznawstwo i turystyka historyczna kryminalistyka z kryminologią kryminologia kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana logistics and mobility logistyka logopedia
m
malarstwo marine biotechnology matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika media międzynarodowe stosunki gospodarcze modelowanie matematyczne i analiza danych
n
nanotechnologia niemcoznawstwo
o
oceanografia ochrona dóbr kultury i muzealnictwo ochrona środowiska ochrona zasobów przyrodniczych okręty i konstrukcje morskie
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pielęgniarstwo pielęgniarstwo pomostowe podatki i doradztwo podatkowe politologia położnictwo praca socjalna prawo prawo w administracji i gospodarce prawo w biznesie produkcja form audiowizualnych projektowanie gier historycznych projektowanie i budowa jachtów przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
q
quantum information technology
r
ratownictwo medyczne religioznawstwo rosjoznawstwo rzeźba
s
sinologia slawistyka socjologia sport sprawność fizyczna w siłach specjalnych stosunki międzynarodowe studia bałkańskie studia wschodnie sztuka kreatywnego pisania
t
techniki dentystyczne technologia chemiczna technologie kosmiczne i satelitarne technologie przemysłu 5.0 technologie wodorowe i elektromobilność terapia zajęciowa tourism and hospitality transport transport i logistyka trener personalny i fitness turystyka i hotelarstwo turystyka i rekreacja
u
ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne
w
wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej wiedza o teatrze wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych zarządzanie instytucjami artystycznymi zarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie inżynierskie zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia zdrowie środowiskowe zdrowie środowiskowe i bhp zielone technologie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu