Jakiego kierunku studiów szukasz?

Fotografia

Studia na kierunku fotografia skierowane są do osób, które zamierzają pracować z obrazem fotograficznym lub już z nim pracują.

Studenci rozwijają swoje umiejętności twórcze, które pozwolą zaistnieć jako artyści fotograficy.

W toku studiów dominują przedmioty warsztatowe (przykładowo fotografia studyjna, cyfrowa edycja obrazu, klasyczne i hybrydowe procesy fotografii, praca z kamerą wielkoformatową, portfolio multimedialne).

Absolwenci kierunku fotografia przygotowani są do samodzielnej działalności artystycznej i użytkowej. Posiadają umiejętność oceny własnych działań, zdolność werbalnego określania problemów artystycznych, samodzielnego funkcjonowania w zmiennych warunkach świata sztuki, jak i w jej komercyjnych obszarach.

Oferowane specjalności:

 • fotografia intermedialna
 • fotografia edytorska.


Dla kogo studia na kierunku fotografia

Fotografia to studia dla osób kreatywnych, poszukujących artystycznych środków wyrazu, komunikujących się poprzez sztukę, pasjonatów fotografowania.

Kandydaci są ludźmi o szczególnej wrażliwości, potrafiącymi niebanalnie postrzegać otaczający świat.

Program kształcenia na kierunku fotografia

Program studiów obejmuje m.in:

 • projektowanie
 • zagadnienia współczesnej fotografii
 • media w sztuce XX i XXI w.
 • kultura i komunikacja
 • konteksty fotografii
 • kreacja w fotografii
 • fotografia dokumentalna i reportażowa
 • fotografia a film
 • konteksty sztuk wizualnych
 • praktyka oświetlenia
 • postprodukcja obrazu
 • fotografia użytkowa i reklamowa
 • projekt i publikacja
 • techniki alternatywne w fotografii
 • działania audiowizualne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku fotografia

Rekrutacja na studia przede wszystkim obejmuje weryfikację predyspozycji, uzdolnień oraz dokonań kandydatów.

Uczelnie przewidują takie formy kwalifikacji na studia:

 • przygotowanie własnego portfolio
 • wykonanie zadanych prac fotograficznych
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • sprawdzian kwalifikacyjny
 • prezentacja własnego dorobku.

Rekrutacja jest najczęściej wieloetapowa - sprawdzajcie wcześniej szczegółowe wymogi przewidziane w konkretnych uczelniach.

Perspektywy pracy po kierunku fotografia

Absolwenci studiów to artyści przygotowani to samodzielnej pracy twórczej.

Mogą jednocześnie być zatrudnieni w:

 • agencjach reklamowych
 • studiach graficznych
 • prasie i wydawnictwach
 • atelier fotograficznym
 • archiwach
 • kolekcjach fotografii
 • instytucjach kultury
 • galeriach
 • oświacie.

Opinie o kierunku fotografia

Dlaczego warto studiować fotografię?


Kierunki pokrewne do kierunku fotografia

Jakie uczelnie oferują kierunek fotografia

W których miastach można studiować kierunek fotografia

Komentarze (1)

Ewa
Często niestety jest tak, że szkoła ogranicza, narzuca sposoby myślenia, postrzegania.
16.04.2020

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu