Jakiego kierunku studiów szukasz?

Hydrografia morska

Hydrografia morska to studia prowadzone przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydziałem Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Głównym celem kierunku jest przygotowanie wszechstronnie wykształconej kadry do pracy w obszarach działalności związanej z hydrografią morską, hydrografią śródlądową, nawigacją morską, administracją portową i terenową, planowaniem przestrzennym i urbanistyką. To właśnie tych zagadnień uczą się studenci hydrografii morskiej, a zajęcia odbywają zarówno na salach wykładowych, jak i w laboratoriach, na symulatorach oraz na morzu.

Dla kogo studia na kierunku hydrografia morska

Idealny kandydat na studia z hydrografii morskiej powinien dobrze dawać sobie radę z matematyką, nie bać się pracy na pełnym morzu oraz być odpowiedzialny i zdyscyplinowany.

Program kształcenia na kierunku hydrografia morska

Program studiów z hydrografii morskiej uwzględnia w całości ramowy program szkolenia dla hydrografów morskich kategorii B, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, w związku z czym absolwent kierunku, po odbyciu określonej przepisami praktyki, spełni wymogi uprawniające do ubiegania się o dyplom hydrografa morskiego kategorii B.

Wśród przedmiotów znajdują się między innymi:

  • matematyka
  • ochrona środowiska morskiego
  • geodezja i kartografia
  • wiedza okrętowa
  • łączność morska
  • nawigacja
  • geologia dna morskiego
  • hydrologia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku hydrografia morska

Podczas rekrutacji liczy się przede wszystkim wynik z matematyki. Dodatkowe punkty można uzyskać za wynik egzaminu z języka obcego oraz jednego wybranego przez kandydata przedmiotu (fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka).

Perspektywy pracy po kierunku hydrografia morska

Absolwenci hydrografii morskiej będą przygotowani do pracy na morzu. Po odbyciu praktyki pływania mogą zdobyć uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej.

Opinie o kierunku hydrografia morska

Kierunki pokrewne do kierunku hydrografia morska

Jakie uczelnie oferują kierunek hydrografia morska

W których miastach można studiować kierunek hydrografia morska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie