Jakiego kierunku studiów szukasz?

Eksploatacja mórz i oceanów

Studia na kierunku Eksploatacja mórz i oceanów są propozycją kształcenia oferowaną przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Specjalności oferowane na kierunku eksploatacja mórz i oceanów

  • eksploatacja zasobów energetycznych,
  • eksploatacja biologicznych zasobów mórz i oceanów.

Dla kogo studia na kierunku eksploatacja mórz i oceanów

Kierunek jest propozycją dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, ze szczególnym naciskiem na procesy zachodzące w morzu, biologię organizmów morskich, ochronę środowiska morskiego.

Program kształcenia na kierunku eksploatacja mórz i oceanów

Przykładowe przedmioty realizowane w programie studiów na kierunku eksploatacja mórz i oceanów:

  • technologia informacyjna, język obcy, ekonomia i zarządzanie, materiałoznawstwo i techniki wytwarzania, grafika inżynierska, matematyka, elektrotechnika i elektronika,informatyka, mechanika ogólna, fizyka, podstawy automatyki, termodynamika, podstawy konstrukcji maszyn, biologia, genetyka, biochemia, hydrochemia, mikrobiologia.

Przedmioty kierunkowe to:

  • podstawy oceanotechniki i budowy okrętów, instalacje ogólnookrętowe, silniki i układy napędowe w oceanotechnice, technologia budowy, wyposażenia i remontu kadłuba, podstawy klimatyzacji i chłodnictwa, podstawy systemów energetycznych, systematyka organizmów wodnych, anatomia i embriologia hydrobiontów, biologia i fizjologia organizmów wodnych, żywienie organizmów wodnych akwakultura, rybactwo morskie, ekologia i ochrona środowiska, technika połowów, oceanografia biologiczna, biologiczne zasoby morza, energetyczne zasoby morza, eksploatacja jednostek górnictwa morskiego, morskie farmy wiatrowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku eksploatacja mórz i oceanów

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku eksploatacja mórz i oceanów

Studia te mają na celu wykształcenie absolwentów, którzy znajdą zatrudnienie w organizacjach i instytucjach zajmujących się ochroną i eksploatacją mórz i oceanów, służbach technicznych, administracji morskiej i nadzorze technicznym oraz w instytucjach i gospodarstwach zajmujących się marikulturą. Wiedza absolwenta uzupełniona jest o zagadnienia ekonomiczne, organizacyjne i marketingowe związane z szeroko pojętą działalnością na rzecz pozyskiwania ożywionych i nieożywionych zasobów mórz i oceanów.

Opinie o kierunku eksploatacja mórz i oceanów

Kierunek Eksploatacja mórz i oceanów jest przyporządkowany do dwóch obszarów kształcenia: w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk technicznych.

Kierunki pokrewne do kierunku eksploatacja mórz i oceanów

Jakie uczelnie oferują kierunek eksploatacja mórz i oceanów

W których miastach można studiować kierunek eksploatacja mórz i oceanów

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim