Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ichtiologia morska

Ichtiologia morska to trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Studenci tego kierunku zdobędą wiedzę z zakresu ichtiologii morskiej, bezpieczeństwa pracy na morzu, podstaw hodowli ryb i akwarystyki morskiej oraz nurkowania i prowadzenia podwodnych przyrodniczych prac badawczych. Praktyki zawodowe realizowane w trakcie studiów będą się odbywały w najlepszych instytucjach zarządzających zasobami i przestrzenią morską.

Perspektywy pracy po ichtiologii morskiej

Absolwenci kierunku Ichtiologia morska znajdą zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych instytucjach administrujących i zarządzających zasobami morza oraz ochroną środowiska morskiego, w placówkach akademickich, morskich instytutach naukowych i biurach konsultacyjnych, a także w parkach narodowych i krajobrazowych, pozarządowych organizacjach społecznych oraz w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z rybołówstwem i przetwórstwem rybnym.

Dla kogo studia na kierunku ichtiologia morska

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku ichtiologia morska

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ichtiologia morska

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku ichtiologia morska

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku ichtiologia morska

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku ichtiologia morska

Jakie uczelnie oferują kierunek ichtiologia morska

W których miastach można studiować kierunek ichtiologia morska

Komentarze (2)

ug
ten kierunek chyba nie należy do zbyt popularnych :(
17.10.2014
03.10.2014
Micek
poszukuje osoby ktora dostala sie na te studia kontakt: miki1105@vp.pl

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie