Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rybactwo

Rybactwo, inaczej gospodarka rybacka, to zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody.

Składają się na nie: rybołówstwo, zabiegi mające na celu utrzymanie zasobów organizmów wodnych, chów i hodowla ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych.

Studenci otrzymują gruntowną wiedzę pozwalającą na zrozumienie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. Przygotowują się z zakresu znajomości środowiska wodnego jako bazy produkcyjnej, ichtiofauny, warunków i sposobów eksploatacji ryb w wodach śródlądowych, chowu i hodowli ryb oraz ochrony środowiska wodnego.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • akwakultura i akwarystyka
  • akwakultura i ekoturystyka
  • biotechnologia rybacka, ichtiologia
  • oceanografia rybacka
  • ochrona hydrosfery
  • ochrona środowiska wodnego
  • ochrona wód
  • rybactwo śródlądowe.

Dla kogo studia na kierunku rybactwo

To propozycja dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych, jednocześnie predyspozycjach biznesowych, przydatnych w działalności gospodarczej związanej z rybactwem.

Program kształcenia na kierunku rybactwo

Rybactwo umożliwia zaznajomienie się z tematem ochrony i rekultywacji środowiska lądowego i środowisk wodnych. Inne umiejętności zdobywane w trakcie studiów: sprawność w biegłym posługiwaniu się środkami informatycznymi (w szczególności dotyczy to kontroli i sterowania procesami technologicznymi w produkcji rybackiej), posługiwanie się rachunkiem ekonomicznym, znajomość praw rynku i nowoczesnego marketingu w gospodarce rybnej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rybactwo

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku rybactwo

Absolwenci kierunku Rybactwo mogą szukać zatrudnienia w organach samorządowych i rządowych związanych z rolnictwem i rybołówstwem, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, sektorze prywatnej gospodarki stawowej.

Opinie o kierunku rybactwo

Studia przygotowują profesjonalistów w dziedzinie hodowli ryb, znajomości rynku, nowoczesnych rozwiązań stosowanych w branży rybackiej oraz ekologicznego podejścia do gospodarowania ekosystemami wodnymi.

Kierunki pokrewne do kierunku rybactwo

Jakie uczelnie oferują kierunek rybactwo

W których miastach można studiować kierunek rybactwo

Komentarze (1)

Absolwent
Nie polecam i jednocześnie przestrzegam! Uwaga to nie są studia!
28.06.2019

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu