Jakiego kierunku studiów szukasz?

Rybactwo

Rybactwo, inaczej gospodarka rybacka, to zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie organizmami wodnymi w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody.

Składają się na nie: rybołówstwo, zabiegi mające na celu utrzymanie zasobów organizmów wodnych, chów i hodowla ryb oraz pozostałych produktów i organizmów wodnych.

Studenci otrzymują gruntowną wiedzę pozwalającą na zrozumienie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. Przygotowują się z zakresu znajomości środowiska wodnego jako bazy produkcyjnej, ichtiofauny, warunków i sposobów eksploatacji ryb w wodach śródlądowych, chowu i hodowli ryb oraz ochrony środowiska wodnego.

Rybactwo umożliwia zaznajomienie się z tematem ochrony i rekultywacji środowiska lądowego i środowisk wodnych. Inne umiejętności zdobywane w trakcie studiów: sprawność w biegłym posługiwaniu się środkami informatycznymi (w szczególności dotyczy to kontroli i sterowania procesami technologicznymi w produkcji rybackiej), posługiwanie się rachunkiem ekonomicznym, znajomość praw rynku i nowoczesnego marketingu w gospodarce rybnej.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • akwakultura i akwarystyka
 • akwakultura i ekoturystyka
 • biotechnologia rybacka, ichtiologia
 • oceanografia rybacka
 • ochrona hydrosfery
 • ochrona środowiska wodnego
 • ochrona wód
 • rybactwo śródlądowe

Absolwenci kierunku gospodarka rybacka mogą szukać zatrudnienia w organach samorządowych i rządowych związanych z rolnictwem i rybołówstwem, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, sektorze prywatnej gospodarki stawowej.

Dla kogo studia na kierunku rybactwo
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku rybactwo
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku rybactwo
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku rybactwo
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku rybactwo
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku rybactwo
Jakie uczelnie oferują kierunek rybactwo
W których miastach można studiować kierunek rybactwo
Komentarze (1)
Absolwent
Nie polecam i jednocześnie przestrzegam! Uwaga to nie są studia!
28.06.2019
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego