Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria morska i brzegowa

Studia na kierunku Inżynieria morska i brzegowa obejmują zagadnienia z zakresu projektowania i realizacji obiektów hydrotechnicznych morskich, brzegowych i rzecznych oraz umiejętności pozwalające na udział w pracach projektowych, wykonawstwa, eksploatacji, modernizacji i remontów złożonych obiektów hydrotechnicznych oraz konstrukcji morskich, brzegowych i rzecznych.

Studenci uczą się wykorzystywania nowoczesnych metod obliczeniowych, rozwiązań i technik pomiarowych wspartych wiarygodnymi wynikami analiz inżynierskich.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.


Do wyboru są specjalności:

 • infrastruktura brzegowa i śródlądowa
 • morskie konstrukcje hydrotechniczne i energetyczne
 • Marine Civil Engineering.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria morska i brzegowa

Kierunek dostępny są dla absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia przede wszystkim na kierunkach: budownictwo, oceanotechnika, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska, geodezja i kartografia, transport, mechanika i budowa maszyn, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, chemia budowlana, gospodarka przestrzenna.

Program kształcenia na kierunku inżynieria morska i brzegowa

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • geologia dna morskiego
 • monitoring i pomiary geodezyjne
 • metody matematyczne i numeryczne
 • wybrane zagadnienia oceanotechniki
 • transport przybrzeżny i śródlądowy
 • oceanologia i oceanografia
 • dynamika morza, obciążenia konstrukcji morskich
 • teledetekcja morza
 • prace pogłębiające i regulacyjne
 • hydroenergetyka i energetyka morza
 • diagnostyka konstrukcji hydrotechnicznych i energetycznych
 • modelowanie i symulacja w inżynierii morskiej
 • budowle morskie, portowe i stoczniowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria morska i brzegowa

Rekrutacja odbywa się w oparciu o:

 • średnią studiów pierwszego stopnia
 • ocenę na dyplomie
 • zbieżność ukończonego kierunku studiów.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria morska i brzegowa

Studia przygotowują do pracy w zespole i kierowania zespołem w podstawowym zakresie obowiązków w:

 • biurach projektowych,
 • ośrodkach naukowych
 • wykonawstwie.

Opinie o kierunku inżynieria morska i brzegowa

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria morska i brzegowa

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria morska i brzegowa

W których miastach można studiować kierunek inżynieria morska i brzegowa

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska