Jakiego kierunku studiów szukasz?

Badania kliniczne

Program studiów na kierunku Badania kliniczne bazuje na dziedzinie nauk o zdrowiu, uwzględniając szeroko rozumiane role zawodów medycznych. Trwają 2 lata i mają charakter ogólnoakademicki. Limit przyjęć to 30 osób.

Misją programu jest wykształcenie absolwentów, którzy będą świadomie rozwijać badania kliniczne w Polsce, stanowiąc wsparcie dla sektora ochrony zdrowia oraz potencjał edukacyjny. Program studiów obejmuje wszystkie ważne zakresy wiedzy i kompetencji, w tym m.in.: fazy badań klinicznych, aspekty prawne i etyczne w badaniach klinicznych, metody i procesy monitorowania badań klinicznych, a także zarządzanie danymi i jakością podwykonawców w badaniach klinicznych.

Dodatkowo w toku kształcenia zostaną poruszone kwestie związane z nowymi technologiami i metodami pracy w badaniach klinicznych, systemami jakości i akredytacji laboratoriów oraz ochrony danych i własności intelektualnej.

Dla kogo studia na kierunku badania kliniczne

O przyjęcie na studia ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które otrzymają co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji (≥75 pkt).

Program kształcenia na kierunku badania kliniczne

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • Historia badań klinicznych
 • Farmakologia i rozwój nowych leków
 • Aspekty prawne i etyczne w badaniach klinicznych
 • Organizacja ośrodka badań klinicznych
 • Rejestracja badania klinicznego
 • Monitorowanie badań klinicznych - metody i procesy
 • Jakość i ryzyko w badaniach klinicznych
 • Zarządzanie jakością podwykonawców w badaniach klinicznych
 • Zarządzanie danymi w badaniach klinicznych
 • Audyty i inspekcje w badaniach klinicznych
 • Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
 • Narzędzia informatyczne w badaniach klinicznych

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku badania kliniczne

Na studia II stopnia, kierunek badania kliniczne mogą być przyjmowani absolwenci studiów:

I stopnia:
biologia i kierunki pokrewne; biotechnologia; bioinformatyka; chemia i kierunki pokrewne; dietetyka; elektroradiologia; fizyka i kierunki pokrewne; inżynieria medyczna, biomedyczna i kierunki pokrewne; kosmetologia; pielęgniarstwo; położnictwo; ratownictwo medyczne; technologia żywności i żywienia człowieka; zdrowie publiczne; zdrowie środowiskowe.

II stopnia:
dietetyka; pielęgniarstwo; położnictwo; zdrowie publiczne; zdrowie środowiskowe i BHP.

Jednolitych magisterskich:
analityka medyczna; farmacja; fizjoterapia; lekarski; lekarsko-dentystyczny; psychologia zdrowia; weterynaria.
Decyzję o uznaniu kierunku za pokrewny każdorazowo podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Perspektywy pracy po kierunku badania kliniczne

Absolwent kierunku Badania kliniczne potrafi m.in. sporządzać dokumentację używaną w badaniach klinicznych i oceniać jej poprawność oraz potrafi udzielić rzetelnej informacji dotyczącej badań klinicznych. Jest przygotowany do pracy w badaniach klinicznych oraz do udziału w monitorowaniu niepożądanych działań produktów leczniczych, jak też potrafi stosować zasady ochrony danych i własności intelektualnej. Posiadł znajomość języka obcego specjalistycznego z zakresu badań klinicznych, a w swojej pracy korzysta z wiedzy i umiejętności fachowych, zgodnie z zasadami etyki i deontologii oraz przestrzegania prawa.

Jest przygotowany do pracy w szpitalach, ośrodkach badawczych, firmach CRO oraz innych podmiotach prowadzących badania kliniczne i monitorujących niepożądane działania produktów leczniczych. Dodatkowo może podjąć zatrudnienie w innych urzędach oraz instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie ochrony zdrowia, instytutach badawczych, jak również podmiotach prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu badań klinicznych.

Opinie o kierunku badania kliniczne

Badania kliniczne stanowią podstawę rozwoju współczesnej medycyny. Szerokie podejście, z zapewnieniem ukierunkowanych warsztatów, pozwoli absolwentowi studiów na swobodne wybranie dalszego kierunku rozwoju i specjalizacji. Ich ukończenie umożliwi m.in. podjęcie pracy w firmie, która jest sponsorem badań klinicznych, jak również sprawne koordynowanie badań klinicznych w ośrodkuwyjaśnia prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych GUMed, współautorka programu nauczania na kierunku badania kliniczne.

Rozszerzamy dotychczasową ofertę kształcenia o kierunek wpisujący się w aktualne potrzeby i oczekiwania zarówno naszych kandydatów, jak też potencjalnych pracodawcówmówi dr hab. Sławomir Wójcik, kierownik Działu Rekrutacji GUMed. – Status uczelni badawczej spowodował, że pojawiają się zupełnie nowe pomysły i możliwości w zakresie kształcenia specjalistów z zakresu ochrony zdrowia.

Kierunki pokrewne do kierunku badania kliniczne

Jakie uczelnie oferują kierunek badania kliniczne

W których miastach można studiować kierunek badania kliniczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gnieźnie
Studia medyczne w Gnieźnie
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Piotrkowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Zamojska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu