• Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Społeczna Akademia Nauk Łódź
Jakiego kierunku studiów szukasz?

Koordynowana opieka senioralna

Koordynowana Opieka Senioralna to innowacyjny, międzyobszarowy kierunek studiów I stopnia, z ogromnymi perspektywami rozwoju kariery dla jego absolwentów.

Najbardziej aktualna wiedza teoretyczna z zakresu medycyny, socjologii, gerontologii, ale także prawa, psychologii czy też pedagogiki, zostanie przekazana w szerokim kontekście działań praktycznych, z przykładami jej zastosowania w Polsce oraz na świecie.

Aby skutecznie, profesjonalnie i nowocześnie, na miarę wyzwań przyszłości, realizować politykę senioralną, opartą na idei „aktywnego i zdrowego starzenia się”, w duchu „age friendly”, korzystając z najlepszych, sprawdzonych doświadczeń i wypracowanych rozwiązań, potrzebujemy wszechstronnie i rzetelnie wykształconych specjalistów.

Za dziesięć lat co czwarty mieszkaniec naszego kraju będzie miał ukończone 65 lat. Według opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny Prognozy ludności rezydującej dla Polski na lata 2015 – 2050, do 2050 roku udział osób w wieku senioralnym w naszym społeczeństwie zwiększy się do jednej trzeciej. Te osoby będą potrzebowały zróżnicowanego, kompleksowego i kompetentnego wsparcia w zakresie ich funkcjonowania w wymiarze zdrowotnym i społecznym.

Studia na kierunku Koordynowana Opieka Senioralna mają charakter praktyczny i międzyobszarowy. Łączą wiedzę medyczną z kompetencjami z zakresu nauk społecznych. Nasi absolwenci będą specjalistami wszechstronnie przygotowanymi do pracy z osobami w wieku senioralnym (oraz na poziomie management: do zarządzania starością). Kierunek został przygotowany i będzie prowadzony przy czynnym współudziale pracodawców z regionu, zatem absolwenci mają realne szanse na zdobycie wykształcenia odpowiadającego potrzebom potencjalnych pracodawców, a także na znalezienie pracy zaraz po ukończeniu studiów.

Kierunek Koordynowana Opieka Senioralna jest skierowany do osób, które ukończyły szkołę średnią i pragną poszerzać swą wiedzę w ramach międzyobszarowych studiów z zakresu opieki koordynowanej nad osobami starszymi, i które chciałyby uzyskać specjalistyczną wiedzę z obszaru nauk medycznych i społecznych. Oferta jest także skierowana do osób, które posiadają już wyższe wykształcenie lub pracują w obszarze usług senioralnych (lekarze, pielęgniarki, edukatorzy zdrowia publicznego, pracownicy socjalni, urzędnicy administracji publicznej, pedagodzy, socjolodzy i psycholodzy), lecz pragną usystematyzować i rozszerzyć swoje kompetencje.

Profil absolwenta kierunku Koordynowana Opieka Senioralna

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz wykształcenie specjalistycznych wieloaspektowych umiejętności potrzebnych do pracy w sektorze koordynowanej opieki zorientowanej na pacjenta w wieku podeszłym. Studenci w ciągu całego toku studiów przygotowywani są do podjęcia pracy na rzecz seniorów w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców, którzy uczestniczą w tworzeniu programu studiów, aktywnie partycypują w jego realizacji oraz weryfikują osobiście uzyskane przez studentów kwalifikacje. Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zarówno w sektorze usług medycznych, jak i jednostkach samorządu terytorialnego, na różnych szczeblach administracji publicznej, w instytucjach i przy projektach wykorzystujących model opieki koordynowanej, a także do tworzenia usług biznesowych w obszarze siwiejącej populacji. Jest przygotowany do wykorzystania programów gerontologicznych organizacji międzynarodowych i struktur europejskich.

A co po studiach, jaka praca?

Absolwenci kierunku Koordynowana Opieka Senioralna mogą pracować jako koordynatorzy opieki medyczno-środowiskowej:

 • w placówkach ochrony zdrowia
 • w centrach aktywnego seniora
 • w centrach opieki koordynowanej
 • w jednostkach administracji publicznej i samorządu terytorialnego
 • w organizacjach pozarządowych
 • w instytutach badawczych
 • tworząc i prowadząc biznes w obszarze opieki senioralnej.Absolwent może kontynuować dalszą naukę na studiach magisterskich II stopnia na kierunku zdrowie publiczne.

Dla kogo studia na kierunku koordynowana opieka senioralna

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku koordynowana opieka senioralna

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku koordynowana opieka senioralna

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku koordynowana opieka senioralna

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku koordynowana opieka senioralna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku koordynowana opieka senioralna

Jakie uczelnie oferują kierunek koordynowana opieka senioralna

W których miastach można studiować kierunek koordynowana opieka senioralna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu