Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biotechnologia

Studia na kierunku biotechnologia przygotowują teoretycznie i praktycznie do stosowania technik biotechnologicznych w medycynie, rolnictwie, mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem metod biologii molekularnej.

Obejmują wiedzę z zakresu modelowania genetycznego roślin i zwierząt, inżynierii komórkowej oraz szeregu klasycznych technik i procesów biotechnologicznych stosowanych w technologii żywności, ochronie środowiska.

Absolwenci będą posiadać szeroką wiedzę z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych, technicznych i humanistycznych.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku biotechnologia:

 • biotechnologia z elementami biotechnologii przemysłowej
 • biotechnologia z elementami biotechnologii medycznej
 • biotechnologia żywności
 • mikrobionalityka w biotechnologii
 • biotechnologia ogólna
 • biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
 • żywność funkcjonalna
 • mikrobiologia przemysłowa
 • technologia fermentacji
 • biotechnologia w przetwórstwie rolno-spożywczym.

Dla kogo studia na kierunku biotechnologia

Biotechnologia to studia dla miłośników nauk przyrodniczych, biologii, chemii.

Idealny kandydat to osoba cierpliwa, gotowa godziny spędzić w laboratorium, wpatrując się w mikroskop.

Powinna z łatwością posługiwać się sprzętami badawczymi, aparatami pomiarowymi, wszelkimi urządzeniami laboratoryjnymi.

Program kształcenia na kierunku biotechnologia

Przykładowe przedmioty w programie studiów na biotechnologii:

 • molekularna biologia komórki
 • inżynieria genetyczna
 • mikrobiologia przemysłowa
 • inżynieria białek
 • wirusologia
 • inżynieria komórkowa i tkankowa
 • aspekty prawne i etyczne biotechnologii
 • immunologia
 • maszyny molekularne
 • techniki analizy DNA
 • biologia komórek nowotworowych i ich mikrośrodowiska
 • budowanie biologicznych baz danych
 • sygnalizacja komórkowa: norma i stany patologiczne
 • diagnostyka molekularna
 • regulacja ekspresji genów przez rna
 • substancje czynne nowej generacji,
 • zastosowanie genomiki w badaniach medycznych
 • bioinformatyka.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biotechnologia

Rekrutacja na biotechnologię odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej są to:

 • chemia
 • biologia
 • fizyka
 • matematyka
 • język obcy.

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Zawsze należy sprawdzać szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku biotechnologia

Miejsca pracy przewidziane dla absolwentów biotechnologii:

 • działy biopreparacji
 • działy kontroli biopreparatów
 • firmy przemysłu farmaceutycznego
 • firmy kosmetyczne
 • laboratoria badawcze, analityczne i diagnostyczne
 • przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie inżynierii genetycznej
 • instytucje zajmujące się ochroną środowiska.

Opinie o kierunku biotechnologia

Biotechnologia jest interdyscyplinarną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy.

Kształcenie na tym kierunku jest odpowiedzią na potrzeby innowacyjnej gospodarki, której dynamiczny rozwój ma miejsce w kraju i za granicą.

Jak wyglądają studia? Jak się studiuje na biotechnologii? Dlaczego warto wybrać biotechnologię? Opowiada o tym Paulina:Kierunki pokrewne do kierunku biotechnologia

Jakie uczelnie oferują kierunek biotechnologia

W których miastach można studiować kierunek biotechnologia

Komentarze (2)

Jola
Sporo zajęć praktycznych, laboratoriów. Studia ciekawe, polecam.
06.11.2019
10.11.2016
Absolwent
Bezrobocie 100% nie ma czegoś takiego jak zawód biotechnologa... 5 lat studiów i zero perspektyw.
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie