Jakiego kierunku studiów szukasz?

Genetyka

Studia na kierunku genetyka pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o cytogenetyce i genetyce molekularnej człowieka, a także o strukturach i funkcjach kwasów nukleinowych człowieka, zwierząt i roślin.

Duża liczba zajęć o charakterze praktycznym pozwala na wykształcenie cennych umiejętności, w tym szczególnie:

 • identyfikowania i analizy struktury genomu człowieka, zwierząt, roślin i bakterii oraz wykorzystywania danych z zakresu genetyki molekularnej w biologii, biochemii, nauce o ewolucji, biogeografii i ochronie środowiska.

Gdzie praca po genetyce?

Absolwenci kierunku genetyka należeć będą do elitarnej grupy specjalistów. Będą oni mogli znaleźć zatrudnienie w:placówkach naukowo-badawczych związanych z ochroną zdrowia i środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, laboratoriach medycyny sądowej.

Absolwent kierunku genetyka będzie mógł także pracować jako ekspert do spraw genetyki w różnych instytucjach: szpitalach, poradniach, placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych oraz jako nauczyciel po zaliczeniu dodatkowego kształcenia dla nauczycieli.

Dla kogo studia na kierunku genetyka
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku genetyka
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku genetyka
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku genetyka
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku genetyka
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku genetyka
Jakie uczelnie oferują kierunek genetyka
W których miastach można studiować kierunek genetyka
Komentarze (1)
jaka kariera
jak wygląda ścieżka kariery absolwenta genetyki? a może raczej - jak może przebiegać? opcje? możliwości? chętnie poznam jakieś szczegóły
05.03.2014
Zobacz również
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie