Jakiego kierunku studiów szukasz?

Tourism and hospitality

Kierunek Tourism&Hospitality obejmuje wiedzę z zakresu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań turystyki jako działalności człowieka i jako gałęzi gospodarki w skali lokalnej i globalnej. Studenci uczą się zarządzania destynacją turystyczną oraz przygotowywania kompleksowych produktów turystycznych uwzględniających walory kulturowe i przyrodnicze oraz możliwości gospodarcze danej lokalizacji, a także potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej.

Studia przygotowują profesjonalistów branży turystycznej, którzy rozumieją znaczenie zrównoważonych rozwiązań w przestrzennym, ekonomiczym i społecznym rozwoju turystyki.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia. Prowadzone są w języku angielskim, ale są bezpłatne.

Dla kogo studia na kierunku tourism and hospitality

Zaleca się, aby kandydaci znali język angielski na poziomie B1/B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Program kształcenia na kierunku tourism and hospitality

Program studiów jest tak zaprojektowany, że w pierwszym roku studenci otrzymują wysoki poziom interdyscyplinarnej wiedzy związanej z turystyką i gościnnością (od infrastruktury i biznesu po zarządzanie i projektowanie produktów) oraz poznają metody badań społecznych i przestrzennych (min. GIS).

Drugi rok studiów jest poświęcony zrozumieniu zagrożeń i wyzwań związanych z rozwojem turystyki oraz tworzeniem produktów turystycznych i nabywaniem umiejętności potrzebnych we współczesnej karierze zawodowej.

Od drugiego semestru studiów zaczniesz przygotowywać pracę dyplomową pod okiem naszych pracowników naukowych. Studia obejmują także praktykę zwodową i wyjazd terenowy oraz udział w wykładach do wyboru z oferty uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku tourism and hospitality

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Perspektywy pracy po kierunku tourism and hospitality

Miejsca zatrudnienia, przewidziane dla absolwentów kierunku, to:

 • instytucje państwowe i samorządowe różnych szczebli (wydziały turystyki, DMO),
 • biznes turystyczny (touroperatorzy, biura podróży, zarządzanie hotelami),
 • organizacje pozarządowe działające w obszarze zrównoważonego rozwoju turystyki,
 • instytucje kultury.

Opinie o kierunku tourism and hospitality

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku tourism and hospitality

Jakie uczelnie oferują kierunek tourism and hospitality

W których miastach można studiować kierunek tourism and hospitality

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia turystyczne i hotelarskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Piotrkowska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku