Jakiego kierunku studiów szukasz?

Elektroradiologia

Praca elektroradiologa polega na sprawowaniu kontroli i obsługi aparatury elektromedycznej, wykonywaniu określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej, wykonywaniu zdjęć rentgenowskich, wywoływaniu ich i przygotowaniu do oceny przez lekarza.

Bez diagnostyki obrazowej nie byłoby współczesnej medycyny.

Elektroradiolog obsługuje aparaturę medyczną w zakresie: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR), audiometrii (pomiaru słuchu).

Pomaga w diagnozowaniu chorób serca, mózgu, płuc, leczeniu złamań i urazów.

W zawodzie tym nie ma podziału na oficjalne specjalizacje, chociaż w niektórych szpitalach pracują wyspecjalizowani elektroradiolodzy wykonujący badania radiologiczne w klinikach ortopedyczno-urazowych. Ponadto elektroradiolog często współpracuje z zespołem chirurgicznym na sali operacyjnej podczas zabiegów operacyjnych oraz uczestniczy w badaniach naczyniowych.

To studia licencjackie i magisterskie, czyli I i II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku elektroradiologia

Kandydaci na studia powinni interesować się medycyną: anatomią i fizjologią człowieka. Istotnym przedmiotem będzie fizyka, dobrze, aby nie sprawiał on wielu problemów.

Przyszła praca elektroradiologa wymaga uzdolnień technicznych, ale też zaanagażowania, komunikatywności, empatycznego podejścia do pacjenta, wrażliwości i opanowania.

Niezbędną sprawnością w pracy technika elektroradiologa jest pełna ostrość widzenia, spostrzegawczość, dokładność, precyzja, które pozwalają ocenić jakość i poprawność wykonanego zdjęcia, a także dostrzec wszelkie zmiany i odstępstwa, sugerujące stan chorobowy.

Konieczna będzie umiejętność pracy zespołowej z personelem medycznym, podejmowania szybkich decyzji.

Ze względu na rozwój wiedzy w każdej dziedzinie medycznej kandydat na studia powinien być osobą otwartą na nieustające dokształcanie, pogłębianie swojej wiedzy.

Elektroradiolog będzie stykał się z promieniowaniem, które - bez zachowania odpowiedniej ostrożności i zabezpieczeń - może być szkodliwe.

Program kształcenia na kierunku elektroradiologia

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na elektroradiologii to:

 • anatomia i fizjologia człowieka
 • fizyka
 • matematyka
 • aparatura w diagnostyce obrazowej
 • diagnostyka elektromedyczna
 • metodologia badań naukowych
 • diagnostyka elektromedyczna
 • radioterapia
 • rentgenodiagnostyka
 • podstawy psychologii
 • podstawy zdrowa publicznego
 • ochrona środowiska
 • prawo pracy.

Studenci odbywają praktyki w przychodniach, pracowniach radiologicznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku elektroradiologia

Jak na większość kierunków medycznych, rekrutacja na elektroradiologię odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze najczęściej z jednego lub dwóch przedmiotów spośród:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka.

Niekiedy uwzględniany jest język polski, język obcy oraz jeden lub dwa przedmioty z grupy wskazanej przez uczelnię.

Wybierając konkretną szkołę należy zawsze szczegółowo sprawdzać wymogi kwalifikacyjne.

Perspektywy pracy po kierunku elektroradiologia

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku elektroradiologia

Absolwentów kierunku elektroradiologa mogą znaleźć zatrudnienie w

 • zakładach radiologii, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych (kierownik zespołu techników)
 • zakładach i pracowniach radioterapii, medycyny nuklearnej, elektrofozjologii lub audiologii
 • inspekcjach ochrony radiologiczne
 • pracowniach EKG, EEG, EMG, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej.
 • firmach wytwarzających lub dystrybuujących sprzęt medyczny
 • instytucjach doradczych w zakresie technik diagnostyki obrazowej i radioterapii.

Opinie o kierunku elektroradiologia

Elektroradiologia to niezwykle prężnie rozwijająca się dziedzina medycyny, pozwalająca wykrywać coraz więcej schorzeń i nieprawidłowości.

Studia stanowią perspektywę dla osób, które dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej będą miały uprawnienia do oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu, tworzenia planów rozwoju pracowni lub zakładu EKG, EEG, EMG, wykonywania badań obrazowych.

Szczegółowo o swoich studiach opowiada studentka elektroradiologii:

Kierunki pokrewne do kierunku elektroradiologia

Jakie uczelnie oferują kierunek elektroradiologia

W których miastach można studiować kierunek elektroradiologia

Komentarze (1)

Mila
Elektroradiologia to niezwykle ciekawa i przydatna dziedzina. Obawiam się jednak o bezpieczeństwo pracy, niezależnie od stosowanej ochrony i zabezpieczeń.
25.09.2019

Zobacz również

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie