Jakiego kierunku studiów szukasz?

Elektroradiologia

Praca elektroradiologa polega na sprawowaniu kontroli i obsługi aparatury elektromedycznej, wykonywaniu określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej, wykonywaniu zdjęć rentgenowskich, wywoływaniu ich i przygotowaniu do oceny przez lekarza.

Bez diagnostyki obrazowej nie byłoby współczesnej medycyny.

Elektroradiolog obsługuje aparaturę medyczną w zakresie: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR), audiometrii (pomiaru słuchu).

Pomaga w diagnozowaniu chorób serca, mózgu, płuc, leczeniu złamań i urazów.

W zawodzie tym nie ma podziału na oficjalne specjalizacje, chociaż w niektórych szpitalach pracują wyspecjalizowani elektroradiolodzy wykonujący badania radiologiczne w klinikach ortopedyczno-urazowych. Ponadto elektroradiolog często współpracuje z zespołem chirurgicznym na sali operacyjnej podczas zabiegów operacyjnych oraz uczestniczy w badaniach naczyniowych.

To studia licencjackie i magisterskie, czyli I i II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku elektroradiologia

Kandydaci na studia powinni interesować się medycyną: anatomią i fizjologią człowieka. Istotnym przedmiotem będzie fizyka, dobrze, aby nie sprawiał on wielu problemów.

Przyszła praca elektroradiologa wymaga uzdolnień technicznych, ale też zaanagażowania, komunikatywności, empatycznego podejścia do pacjenta, wrażliwości i opanowania.

Niezbędną sprawnością w pracy technika elektroradiologa jest pełna ostrość widzenia, spostrzegawczość, dokładność, precyzja, które pozwalają ocenić jakość i poprawność wykonanego zdjęcia, a także dostrzec wszelkie zmiany i odstępstwa, sugerujące stan chorobowy.

Konieczna będzie umiejętność pracy zespołowej z personelem medycznym, podejmowania szybkich decyzji.

Ze względu na rozwój wiedzy w każdej dziedzinie medycznej kandydat na studia powinien być osobą otwartą na nieustające dokształcanie, pogłębianie swojej wiedzy.

Elektroradiolog będzie stykał się z promieniowaniem, które - bez zachowania odpowiedniej ostrożności i zabezpieczeń - może być szkodliwe.

Program kształcenia na kierunku elektroradiologia

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na elektroradiologii to:

 • anatomia i fizjologia człowieka
 • fizyka
 • matematyka
 • aparatura w diagnostyce obrazowej
 • diagnostyka elektromedyczna
 • metodologia badań naukowych
 • diagnostyka elektromedyczna
 • radioterapia
 • rentgenodiagnostyka
 • podstawy psychologii
 • podstawy zdrowa publicznego
 • ochrona środowiska
 • prawo pracy.

Studenci odbywają praktyki w przychodniach, pracowniach radiologicznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku elektroradiologia

Jak na większość kierunków medycznych, rekrutacja na elektroradiologię odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze najczęściej z jednego lub dwóch przedmiotów spośród:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka.

Niekiedy uwzględniany jest język polski, język obcy oraz jeden lub dwa przedmioty z grupy wskazanej przez uczelnię.

Wybierając konkretną szkołę należy zawsze szczegółowo sprawdzać wymogi kwalifikacyjne.

Perspektywy pracy po kierunku elektroradiologia

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku elektroradiologia

Absolwentów kierunku elektroradiologa mogą znaleźć zatrudnienie w

 • zakładach radiologii, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych (kierownik zespołu techników)
 • zakładach i pracowniach radioterapii, medycyny nuklearnej, elektrofozjologii lub audiologii
 • inspekcjach ochrony radiologiczne
 • pracowniach EKG, EEG, EMG, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej.
 • firmach wytwarzających lub dystrybuujących sprzęt medyczny
 • instytucjach doradczych w zakresie technik diagnostyki obrazowej i radioterapii.

Opinie o kierunku elektroradiologia

Elektroradiologia to niezwykle prężnie rozwijająca się dziedzina medycyny, pozwalająca wykrywać coraz więcej schorzeń i nieprawidłowości.

Studia stanowią perspektywę dla osób, które dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej będą miały uprawnienia do oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu, tworzenia planów rozwoju pracowni lub zakładu EKG, EEG, EMG, wykonywania badań obrazowych.

Szczegółowo o swoich studiach opowiada studentka elektroradiologii:

Kierunki pokrewne do kierunku elektroradiologia

Jakie uczelnie oferują kierunek elektroradiologia

W których miastach można studiować kierunek elektroradiologia

Komentarze (1)

Mila
Elektroradiologia to niezwykle ciekawa i przydatna dziedzina. Obawiam się jednak o bezpieczeństwo pracy, niezależnie od stosowanej ochrony i zabezpieczeń.
25.09.2019

Zobacz również

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Częstochowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kaliski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu