Szczegółowy opis uczelni

WSPA w Lublinie - poznaj naszą Uczelnię

Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez podręczniki, jest zdobywana przede wszystkim przez kontakt z wykładowcami. Nie bez znaczenia jest także otoczenie, w którym to przyswajanie wiedzy się odbywa. Od warunków studiowania w dużym stopniu zależą wyniki osiągane na studiach.

Dlatego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie czyni starania, aby warunki studiowania były komfortowe. WSPA kształci praktycznie, ponad 60% zajęć to warsztaty i ćwiczenia. Oferujemy studia stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane internetem, studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Prowadzimy także studia w języku angielskim. Atutem uczelni jest pełne dostosowanie dla potrzeb studentów niepełnosprawnych.

Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.
Oferta edukacyjna Uczelni

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oferuje atrakcyjne kierunki studiów:

 • administracja
 • architektura
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • gospodarka przestrzenna
 • finanse i rachunkowość
 • informatyka
 • lingwistyka stosowana
 • praca socjalna
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • transport
 • zarządzanie
 • socjologia II stopnia
Studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie realizuje studia podyplomowe w następujących obszarach kształcenia:

 • handel zagraniczny,
 • informatyka śledcza,
 • kadry i płace w prawie i praktyce,
 • logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • profesjonalny coaching,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • rachunkowość i finanse,
 • rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • zarządzanie i marketing,
 • zarządzanie ochroną zdrowia,
 • zarządzanie oświatą,
 • zarządzanie sprzedażą,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • administrowanie sieciami komputerowymi,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • dyplomacja i praktyka kontaktów z zagranicą,
 • handel zagraniczny,
 • inżynieria ruchu drogowego,
 • IT w biznesie,
 • menadżer administracji publicznej,
 • menadżer multi level marketing,
 • nowoczesne techniki zarządzania produkcją,
 • podatki,
 • prawo medyczne,
 • public relations,
 • rachunkowość budżetowa,
 • systemy baz danych,
 • transport - spedycja - logistyka,
 • trener biznesu,
 • wycena nieruchomości,
 • zamówienia publiczne,
 • zarządzanie jakością w instytucjach publicznych,
 • zarządzanie sprzedażą.
Aktualności z życia WSPA

Chcesz wiedzieć, co się dzieje w murach naszej Uczelni?

Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę internetową - https://wspa.pl/pl/aktualnosci

Poznaj organizacje studenckie - TUTAJ

Poznaj nasze projekty UE - TUTAJ

Artykuły dotyczące uczelni

No results found.

Lokalizacja