Szczegółowy opis uczelni
WSPA w Lublinie - poznaj naszą Uczelnię

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku otwierając specjalność „Zarządzanie przedsiębiorstwem”.

WSPA w Lublinie działa na podstawie zgody Ministra Edukacji Narodowej oraz w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), przepisów wydanych na jej podstawie, jak również zgodnie ze swoim statutem. Założycielem Uczelni jest Dyplom Sp z o.o. – spółka działająca na rynku edukacyjnym od 1992 roku.

Nadzór nad działalnością Uczelni sprawuje Założyciel oraz minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego w zakresie określonym w ustawie. Bieżące zarządzanie realizują wspólnie Rektor i Kanclerz Uczelni wspomagani przez Prorektora ds. ogólnych i Senat.

Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez podręczniki, jest zdobywana przede wszystkim przez kontakt z wykładowcami. Nie bez znaczenia jest także otoczenie, w którym to przyswajanie wiedzy się odbywa. Od warunków studiowania w dużym stopniu zależą wyniki osiągane na studiach.

Dlatego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie czyni starania, aby warunki studiowania były komfortowe. WSPA kształci praktycznie, ponad 60% zajęć to warsztaty i ćwiczenia. Oferujemy studia stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne wspomagane internetem, studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Prowadzimy także studia w języku angielskim. Atutem uczelni jest pełne dostosowanie dla potrzeb studentów niepełnosprawnych.Co nas wyróżnia?

 • kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych,
 • przekazujemy wiedzę praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy,
 • programy studiów konsultujemy z pracodawcami,
 • mamy innowacyjne podejście do nauki,
 • zajęcia prowadzimy w ramach warsztatów i projektów,
 • posiadamy przyjazną kadrę dydaktyczną,
 • u nas panuje partnerska atmosfera,
 • wspieramy aktywne życie studenckie,
 • oferujemy atrakcyjne warunki wymiany międzynarodowej,
 • jesteśmy w dogodnej lokalizacji,
 • posiadamy certyfikat TÜV,
 • posiadamy specjalistycznie wyposażone pracownie.

Oferta edukacyjna Uczelni

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oferuje atrakcyjne kierunki studiów.

Oferta edukacyjna WSPA w Lublinie:

Filia WSPA w Wodzisławiu Śląskim:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Filia w Wodzisławiu Śląskim)
 • Zarządzanie (Filia w Wodzisławiu Śląskim)

Szczegółowe informacje - https://wspa.pl/wydzial-zamiejscowy-w-wodzislawiu-slaskim/


Studia podyplomowe

Realizujemy atrakcyjną ofertę kształcenia podyplomowego.Aktualności z życia WSPA

Dużo się dzieje w murach naszej Uczelni


Nowości:

Krótsze studia dla osób z doświadczeniem zawodowym - czytaj TUTAJ

Behawiorystyka zwierząt studia podyplomowe - czytaj TUTAJ

Projektowanie ogrodów studia podyplomowe - czytaj TUTAJ

Żywność funkcjonalna i żywność ekologiczna studia podyplomowe - czytaj TUTAJ


Poznaj organizacje studenckie - TUTAJ

Poznaj nasze projekty UE - TUTAJ

Współpraca międzynarodowa na WSPA - TUTAJ


Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę internetową - https://wspa.pl/

Promocje

Szczegółowe informacje na temat naszych aktualnych zniżek i promocji dostępne są na stronie:Artykuły dotyczące uczelni
Total 4 items.
Dr Maria Mazur, prorektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Dr Maria Mazur, prorektor Wyższej Szkoły Prze...

W cyklu "Osobowości uczelniane" rozmowa z dr Marią Mazur, prorektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji…
Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - od teorii do praktyki

Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Ad...

W cyklu "Osobowości uczelniane" - doktor Marcin Smolira, rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w…
Kanclerz Elwira Przybylska, czyli kobiece zarządzanie WSPA w Lublinie

Kanclerz Elwira Przybylska, czyli kobiece zar...

W cyklu "Osobowości Uczelniane" przybliżamy sylwetkę kanclerz WSPA Elwiry Przybylskiej. Przez kilkanaście lat była ona…
​Podyplomowe, praktyczne? Z pewnością na WSPA!

​Podyplomowe, praktyczne? Z pewnością na WSPA...

Studia podyplomowe to dla większości słuchaczy „powrót po latach” do akademickiej formy zdobywania wiedzy. Warto…
Lokalizacja