Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekologia integralna

Studenci kierunku Ekologia integralna zdobywają wiedzę pozwalającą analizować i interpretować wzajemne relacje między człowiekiem a przyrodą z perspektywy różnych dyscyplin naukowych. Uczą się wypracowywać konstruktywne wnioski dotyczące tych relacji.

Podczas kształcenia uzyskują kompetencje w obszarze nauk teologicznych uzupełnione aktualną wiedzą z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych.

Uczą się dokonywać oceny wpływu inwestycji infrastrukturalno-przemysłowych na środowisko, monitorowania środowiska przyrodniczego, oceny zmian środowiska przyrodniczego.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku ekologia integralna

Kierunek dedykowany jest absolwentom:

 • studiów I stopnia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, rolniczych oraz weterynaryjnych
 • studiów I stopnia z innych kierunków w zakresie nauk społecznych, humanistycznych oraz społecznych
 • studiów inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki
 • studiów magisterskich, zwłaszcza teologicznych.

Program kształcenia na kierunku ekologia integralna

W programie studiów przewidziano przedmioty:

 • ekologia ogólna
 • podstawy ekologii integralnej
 • biblijne fundamenty myśli ekologicznej
 • biologia środowiska przyrodniczego
 • bioróżnorodność
 • aksjologia ekologiczna
 • technologie proekologiczne
 • edukacja ekologiczna

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekologia integralna

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen.

Perspektywy pracy po kierunku ekologia integralna

Absolwenci kierunku mogą pracować przykładowo w:

 • administracji państwowej na wszystkich szczeblach;
 • narodowych i wojewódzkich instytucjach ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • organach inspekcji ochrony środowiska;
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej;
 • instytutach naukowych i edukacyjnych;
 • organizacjach pozarządowych;
 • w firmach doradczych i konsultingowych świadczących usługi z zakresu ochrony środowiska;
 • parkach narodowych i krajobrazowych;
 • gospodarstwach ekologicznych;
 • instytucjach kościelnych.

Opinie o kierunku ekologia integralna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku ekologia integralna

Jakie uczelnie oferują kierunek ekologia integralna

W których miastach można studiować kierunek ekologia integralna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Lubelska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie