Jakiego kierunku studiów szukasz?

Geoarcheologia

Studia na kierunku Geoarcheologia łączą zagadnienia z zakresu dyscypliny archeologia oraz nauk o Ziemi, ścisłych i przyrodniczych, w tym geologii, geomorfologii, mineralogii i petrografii, gleboznawstwa, GiS, wykorzystania zasobów środowiskowych, a także podstaw paleobotaniki i paleozoologii oraz analityki laboratoryjnej.

Studenci uczą się łączyć teoretyczne rozwiązania z praktycznymi umiejętnościami. Poznają zasady prowadzenia badań archeologicznych oraz analizy ich wyników, a także metodykę pozyskiwania, dokumentowania i analizy źródeł archeologicznych oraz środowiskowych, przy zastosowaniu różnych, interdyscyplinarnych technik badawczych, w tym również geodezyjnych, cyfrowych oraz informatycznych. Będą umieli samodzielnie przetwarzać i analizować dane przestrzenne, a także interpretować dane paleośrodowiskowe.

Dla kogo studia na kierunku geoarcheologia

To kierunek odpowiedni dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, szczególnie geologią, mineralogią, informacją geograficzną, ale też historią, a w szczególności archeologią.

Program kształcenia na kierunku geoarcheologia

W programie studiów, oprócz standardowych przedmiotów archeologicznych, dużą część stanowią zajęcia z zakresu geologii, geografii fizycznej, geomorfologii, hydrografii, klimatologii, geograficznych systemów informacyjnych, a także nauk przyrodniczych (np. antropologii fizycznej, archeozoologii, archeobotaniki). Szczególny nacisk położony jest na nabycie przez studentów różnych umiejętności praktycznych w trakcie wyjazdów terenowych: program studiów obejmuje bardzo dużą ilość ćwiczeń wykopaliskowych oraz geoarcheologicznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku geoarcheologia

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników z egzaminów maturalnych.

Punktowany jest jeden przedmiot spośród:

 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • historia sztuki,
 • filozofia,
 • język polski,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny.

Perspektywy pracy po kierunku geoarcheologia

Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy przykładowo w:

 • placówkach muzealnych,
 • państwowych instytucjach i prywatnych firmach związanych z ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 • krajowych i zagranicznych instytucjach naukowo-badawczych oraz dydaktycznych.

Opinie o kierunku geoarcheologia

Geoarcheologia to studia unikatowe, jedyny tego typu kierunek humanistyczno-przyrodniczy w Polsce, a przy tym jedyne studia o profilu archeologicznym, realizowane w ramach jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich.

Kierunki pokrewne do kierunku geoarcheologia

Jakie uczelnie oferują kierunek geoarcheologia

W których miastach można studiować kierunek geoarcheologia

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie