Jakiego kierunku studiów szukasz?

Logopedia z audiologią w Lublinie

Sposób mówienia wpływa nie tylko na jakość komunikacji, ale również na to, jak postrzegamy daną osobę. Chcesz poznać tajniki właściwej wymowy i zawodowo zajmować się doskonaleniem artykulacji innych osób? Jeden z kierunków z obszaru logopedii można wybrać w Lublinie. Zobacz szczegółową ofertę studiów, sprawdź, co najlepiej zdawać na maturze oraz poznaj perspektywy pracy absolwenta logopedii.
logopedia z audiologią w Lublinie

Logopedia z audiologią - studia

Obszar zainteresowań logopedy to praca nad wadami i zaburzeniami wymowy, poprawną komunikacją werbalną, doskonalenie głosu i artykulacji na potrzeby wykonywanego zawodu (prezenter telewizyjny, aktor, wokalista).

Studia są odpowiednie dla osób komunikatywnych, empatycznych, lubiących pracę z innymi – zarówno dziećmi, jak i dorosłymi, chętnych pomagać w przezwyciężaniu problemów dotyczących nieprawidłowości wymowy.

Absolwenci trzyletnich studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata. Mogą kontynuować kształcenie na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Logopedia z audiologią - specjalności

Na studiach drugiego stopnia można wybrać specjalność:

 • logopedia kliniczna
 • surdologopedia

Czym się zajmuje logopeda?

Więcej na ten temat w krótkim filmie:


Logopedia z audiologią - przedmioty na studiach

W programie studiów znajdą się przykładowo takie przedmioty, jak dyslalia, technika mówienia, nauka o języku, fonetyka audytywna i akustyczna, psycholingwistyka, neurologia z elementami pediatrii, oligofazja i zaburzenia mowy w złożonych zespołach chorobowych, dydaktyka audiofonologii, afazja, surdologopedia, audiometria tonalna i słowna, centralne zaburzenia słuchu, dyzartria, audiometria elektrofizjologiczna, zaburzenia mowy w demencji.

Logopedia w Lublinie – rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z języka polskiego oraz przedmiotu wybranego spośród: matematyka, biologia, fizyka.

Dodatkowo przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, weryfikująca predyspozycje do studiowania kierunku oraz motywacje kandydata.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Logopedię możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia filologiczne lub pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Logopedia – perspektywy pracy

Absolwenci kierunku pracują przede wszystkim w:

 • przedszkolach i szkołach
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • poradniach specjalistycznych (np. dla osób z wadami słuchu i zaburzeniami mowy)
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • domach dziecka
 • szpitalach i poradniach przyszpitalnych
 • przychodniach specjalistycznych
 • prywatnych gabinetach
 • zespołach wczesnego wspomagania i ośrodkach wczesnej interwencji.

Absolwenci logopedii to doskonali teoretycy i praktycy perfekcyjnej wymowy. Zdobyte kwalifikacje pozwalają na pracę w rozgłośniach radiowych, placówkach kulturalnych oraz wszędzie tam, gdzie pracuje się głosem.

Logopedia z audiologią - opinie

Atutem studiów jest profil praktyczny, dzięki któremu ich program umożliwia zdobycie nie tylko rzetelnej interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej, ale także licznych umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy logopedy i audiologa. Zajęcia praktyczne, stanowiące ponad połowę programu, prowadzą specjaliści (m. in. logopedzi, audiolodzy, lekarze różnych specjalności, protetycy słuchu), którzy są czynnymi praktykami.

Zarobki po Logopedii

Wysokość wynagrodzeń może różnić się w zależności od miejsca zatrudnienia, posiadanego doświadczenia, poziomu wykształcenia.

Według danych serwisu Indeed średnie miesięczne wynagrodzenie logopedy wynosi 4242 zł miesięcznie. Najwięcej zarabiają logopedzi pracujący w Warszawie – ich zarobki sięgają 9493 zł miesięcznie. Nieco mniej zarabiają logopedzi mieszkający w Krakowie – średnio 7732 zł na miesiąc.

***

Może zainteresują Was również kierunki:

Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia z fonoaudiologią

Logopedia

Logopedia z językiem polskim jako obcym

Poznaj inne kierunki filologiczne

Dowiedz się o studiach pedagogicznych

Jakie uczelnie w Lublinie oferują kierunek logopedia z audiologią

Jakie inne kierunki oferowane są w Lublinie

a
administracja administracja i zarządzanie publiczne administracja publiczna agrobiznes agroleśnictwo aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana analityka gospodarcza analityka medyczna analityka środowiskowa i przemysłowa analityka weterynaryjna animacja kultury animaloterapia applied anthropology archeologia architektura architektura informacji architektura krajobrazu archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
b
behawiorystyka zwierząt bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo radiacyjne bezpieczeństwo wewnętrzne bioanalytical technologies biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe bioinformatyka w biogospodarce bioinżynieria biokosmetologia biologia biomedycyna biotechnologia biotechnology budownictwo business analytics
c
chemia coaching i doradztwo kariery
d
data science diagnostyka ekoprzestępczości dietetyka doradztwo kariery i doradztwo personalne doradztwo ogrodnicze doradztwo w obszarach wiejskich dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
e-edytorstwo i techniki redakcyjne edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja techniczno - informatyczna edytorstwo ekobiznes ekoenergetyka ekologia integralna ekologia miasta ekonomia elektroradiologia elektrotechnika european studies europeistyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia niderlandzka filologia polska filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia ukraińska filologia włoska filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna
g
gastronomia i sztuka kulinarna geoarcheologia geodezja i kartografia geografia geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe geoinformatyka geowizualizacja historyczna i archeologiczna gospodarka obiegu zamkniętego gospodarka przestrzenna grafika graphic arts
h
higiena stomatologiczna hipologia i jeździectwo hispanistyka stosowana historia historia sztuki humanistyka cyfrowa
i
informatics informatyka informatyka przemysłowa intercultural communication in education and the workplace international relations inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria i analiza danych inżynieria logistyki inżynieria materiałowa inżynieria multimediów inżynieria nowoczesnych materiałów inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria pojazdów inżynieria produkcji inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria recyklingu inżynieria środowiska inżynieria światłowodowa inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice it cyber security
j
jazz i muzyka estradowa journalism and new media
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kosmetologia krajoznawstwo i turystyka historyczna kreatywność i projektowanie społeczne kreatywność społeczna kryminalistyka w biogospodarce kryminologia kulturoznawstwo
l
leśnictwo lingwistyka stosowana logistyka logopedia z audiologią
m
malarstwo marketing i komunikacja rynkowa matematyka matematyka w finansach mechanika i budowa maszyn mechatronika media międzynarodowe stosunki gospodarcze międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne migracje i mobilność muzykologia
n
nauczanie fizyki i informatyki nauczanie matematyki i informatyki nauki o rodzinie nowe media
o
ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ochrona środowiska ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgnacja zwierząt i animaloterapia pielęgniarstwo politologia położnictwo polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie praca socjalna praca socjalna i ekonomia społeczna prawno-administracyjny kierunek prawno-biznesowy kierunek prawno-menedżerski kierunek prawo prawo kanoniczne prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej prawo Unii Europejskiej w języku angielskim prawo w biznesie produkcja medialna produkty farmaceutyczne i kosmetyczne projektowanie wnętrz psychologia public relations i zarządzanie informacją
r
rachunkowość i controlling ratownictwo medyczne retoryka stosowana robotyzacja procesów wytwórczych rolnictwo rozwój zasobów ludzkich
s
sinologia socjologia społeczeństwo informacyjne stosunki międzynarodowe survival i animacja przyrodnicza sustainability management sztuczna inteligencja sztuczna inteligencja w biznesie sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technical physics technika rolnicza i agrotronika techniki dentystyczne technologia biosurowców i biomateriałów technologia żywności i żywienie człowieka technologie cyfrowe w animacji kultury teologia terapia zajęciowa terapia zajęciowa z rehabilitacją tourism management transport transport i logistyka turystyka historyczna turystyka i rekreacja turystyka kulturowa
w
weterynaria wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie w biobiznesie zarządzanie w politykach publicznych zdrowie publiczne zielarstwo i fitoprodukty zielona urbanistyka zielone technologie zootechnika
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Częstochowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz