Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

uczelnia niepubliczna, 20-150 Lublin, ul. Bursaki 12, (+81) 45 29 473, rekrutacja@wspa.pl

Kalendarz akademicki - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Informacji na temat harmonogramu roku akademickiego, terminów zjazdów, sesji, dni wolnych od zajęć dydaktycznych szukaj na stronie WSPA w Lublinie

Kalendarz akademicki - informacje ogólne

Organizacja roku akademickiego 2023_2024

Rok akademicki na polskich uczelniach dzieli się z dwa semestry: semestr zimowy oraz semestr letni. Dokładny czas trwania oraz organizacja roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, są określone w uczelnianych regulaminach studiów.

Semestr zimowy zazwyczaj rozpoczyna się na początku października i kończy w połowie lutego. W pierwszym tygodniu zajęć na każdej uczelni odbywa się inauguracja roku akademickiego, w której biorą udział przedstawiciele poszczególnych roczników, kadra naukowa, władze uczelni. W grudniu przypada przerwa na Święta Bożego Narodzenia. Sesja egzaminacyjna trwa zwykle dwa lub trzy tygodnie, począwszy od stycznia.

Semestr letni rozpoczyna się w połowie lutego, a kończy w czerwcu. W trakcie semestru letniego studenci mają około tygodniową przerwę na czas Świąt Wielkanocnych. Letnie wakacje trwają zazwyczaj trzy miesiące od początku lipca do końca września, ale tylko dla tych studentów, którzy zdali wszystkie egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej. Ci, którym nie udało się zdać egzaminów, przystępują do nich ponownie we wrześniu. To oznacza, że de facto sesja egzaminacyjna letnia kończy się dla każdego studenta w innym terminie, w zależności od ustaleń z wykładowcami oraz wyników zaliczeń. Sesja egzaminacyjna poprawkowa na polskich uczelniach odbywa się we wrześniu.

Dni wolne w kalendarzu akademickim

 • 1 listopada — Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości
 • 6 stycznia — Święto Trzech Króli
 • 1 maja — Święto Pracy
 • 3 maja — Święto Konstytucji 3 Maja
 • 16 czerwca — Boże Ciało

Często zdarza się, że władze uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim lub na jego prośbę decydują się na dodatkowy dzień wolny od zajęć. Przykładem może być Dzień Zaduszny 2 listopada. Podobnie w sytuacji, gdy święto przypada w czwartek lub w poniedziałek, decyzją Rektora może być przedłużony weekend, co szczególnie doceniają studenci z odległych zakątków, odwiedzający rodzinne strony).

Sprawdź, jak Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie organizuje plan zajęć, terminy sesji, przerwy świąteczne w bieżącym roku akademickim.

Indywidualne harmonogramy zajęć / sesji

Organizacja nauki w poszczególnych semestrach na różnych uczelniach zależy od liczby godzin do wypracowania na danym kierunku oraz od dni wolnych przypadających w konkretnych miesiącach. Szczegółowe ustalenia tworzone są na podstawie sugestii studentów w porozumieniu z samorządem studenckim.

Osobną kwestią jest organizacja siatki wykładów i ćwiczeń dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Grupy stacjonarne mają zajęcia w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, choć w wielu przypadkach możliwe jest skumulowanie przedmiotów w trzy lub cztery dni. Grupy niestacjonarne (zaoczne) odbywają zajęcia w formie tzw. zjazdów, które na większości uczelni organizowane są co dwa tygodnie w weekendy. Dlatego organizacja roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych różni się terminami sesji egzaminacyjnych i poprawkowych, w zależności od danego kierunku.

Reasumując, terminy zajęć i harmonogramy sesji dla studentów nie są ustalane na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych „na sztywno”, choć trzymają się dwusemestralnego szablonu. Mogą się różnić w zależności od kierunku, wydziału, specyfiki i trybu kształcenia.

 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi