Jakiego kierunku studiów szukasz?

Fennistyka

Studia na Fennistyce służą rozwijaniu kompetencji językowych w zakresie języka fińskiego na poziomie bardzo zaawansowanym (poziom C2).

Studia na kierunku opierają się na trzech filarach: badania nad współczesnym życiem literackim, badania językoznawcze oraz analiza współczesnych zjawisk kulturalnych i społecznych Finlandii. Studenci zdobywają wiedzę umożliwiającą zrozumienie wszystkich rodzajów tekstów języka pisanego i mówionego.

Nacisk kładziony jest również na znajomość wydarzeń kulturalnych, społecznych oraz obserwację współczesnej sytuacji kraju, którego język studenci poznają.

Są to trzysemestralne studia II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku fennistyka

To kierunek studiów dla osób zainteresowanych regionem skandynawskim, głównie Finlandią, wiążących swoje plany zawodowe z pracą w charakterze tłumacz języka fińskiego.

Studia przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny oraz prezentują znajomość języka fińskiego minimum na poziomie C1.

Program kształcenia na kierunku fennistyka

W programie studiów znajdziemy przedmioty z zakresu:

 • praktyczna nauka języka fińskiego – teksty naukowe i pisanie,
 • praktyczna nauka języka fińskiego – konwersacje i rozumienie słuchowe,
 • współczesne zjawiska w kulturze i społeczeństwie Finlandii,
 • współczesne badania w językoznawstwie,
 • współczesne życie literackie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku fennistyka

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z tytułem licencjata uzyskanym na kierunku ugrofinistyka (specjalizacja fińska), filologia fińska, fennistyka odbywa się na podstawie:

 • oceny na dyplomie licencjackim,
 • średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia,
 • końcowej oceny z języka fińskiego (poziom C1).

W przypadku kandydatów z tytułem licencjata (ew. magistra lub inżyniera) uzyskanym na innych kierunkach, kwalifikacja odbywa się w oparciu o:

 • oceny na dyplomie licencjackim (magisterskim, inżynierskim),
 • oceny testu pisemnego i egzaminu ustnego sprawdzającego wiedzę o języku, historii, literaturze i kulturze Finlandii,
 • oceny egzaminu pisemnego i ustnego z języka fińskiego (poziom C1).

Perspektywy pracy po kierunku fennistyka

Absolwent tego kierunku dysponuje bardzo dobrym warsztatem tłumacza tekstów pisanych oraz mówionych (w tym język prawniczy, biznesu i administracji publicznej), w szczególności w zakresie tłumaczenia tekstów urzędowych, prawniczych i literackich. Dzięki tym umiejętnościom ukończenie kierunku daje możliwość podjęcia pracy tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury.

Opinie o kierunku fennistyka

Osoby zainteresowane powinny zajrzeć na strony, stworzone przez studentów tego kierunku:

https://laivablog.wordpress.com/

https://www.facebook.com/KNFMajakka/

Kierunki pokrewne do kierunku fennistyka

Jakie uczelnie oferują kierunek fennistyka

W których miastach można studiować kierunek fennistyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim