Jakiego kierunku studiów szukasz?

Okcydentalistyka

Okcydentalistyka to interdyscyplinarny kierunek studiów humanistycznych, zajmujący się badaniem fenomenu cywilizacji zachodniej. Studia koncentrują się na trzech modułach: filozofii, historii i kulturze. Mają na celu przybliżenie cywilizacji Zachodu, jej osiągnieć oraz skonfrontowanie jej z innymi kulturami.

Studenci zdobywają umiejętność analizy źródeł historycznych, tekstów filozoficznych, dzieł sztuki, obyczajów, rytuałów, zabaw, kultury popularnej, performansów kulturowych i zjawisk społecznych. Potrafią wieloaspektowo spojrzeć na politykę, gospodarkę, religię, sztukę i obyczaje.

Są to studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku okcydentalistyka

Studia na tym kierunku to propozycja dla humanistów, intersujących się głownie historią, filozofią i kulturą europejską.

Program kształcenia na kierunku okcydentalistyka

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • historyczne spory o antyk i średniowiecze
 • antyk – dzieje wpływów w sztuce i estetyce
 • odkrywanie i reinterpretowanie tradycji klasycznej i średniowiecznej w sztuce epoki nowożytnej
 • analiza i reinterpretacja tekstów filozoficznych
 • elementy paleografii, dyplomatyki i heraldyki
 • konsekwencje przewrotów technologicznych
 • europejskie wizje cywilizacji zachodniej w XX stuleciu
 • rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku
 • terminologia nauk humanistycznych w językach obcych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku okcydentalistyka

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • język polski, historia, WOS (wymagany jeden)
 • język obcy nowożytny (wymagany jeden)
 • matematyka, biologia, filozofia, historia sztuki (nie wymagane, maksymalnie pod uwagę brane są dwa przedmioty).

Perspektywy pracy po kierunku okcydentalistyka

Absolwent Okcydentalistyki dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom potrafi współpracować w grupie, propaguje pluralizm, jest otwarty i dzięki dobremu przygotowaniu metodycznemu potrafi odnaleźć się w wielu dziedzinach. Może pracować jako:

 • pracownik sektora kultury i mediów,
 • animator kultury,
 • krytyk sztuki,
 • dziennikarz.

Ukończenie studiów I stopnia na tym kierunku daje możliwość kontynuowania nauki na humanistycznych studiach II stopnia w zakresie: historii, filozofii, historii sztuki, archeologii, etnologii, studiów politologicznych, dziennikarskich, kulturoznawczych.

Opinie o kierunku okcydentalistyka

Osoby zainteresowane kierunkiem mogą zobaczyć, jak prezentują go sami studenci:

https://okcydentalistyka.wordpress.com

Kierunki pokrewne do kierunku okcydentalistyka

Jakie uczelnie oferują kierunek okcydentalistyka

W których miastach można studiować kierunek okcydentalistyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Politechnika Poznańska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie