Jakiego kierunku studiów szukasz?

Okcydentalistyka

Okcydentalistyka to interdyscyplinarny kierunek studiów humanistycznych, zajmujący się badaniem fenomenu cywilizacji zachodniej. Studia koncentrują się na trzech modułach: filozofii, historii i kulturze. Mają na celu przybliżenie cywilizacji Zachodu, jej osiągnieć oraz skonfrontowanie jej z innymi kulturami.

Studenci zdobywają umiejętność analizy źródeł historycznych, tekstów filozoficznych, dzieł sztuki, obyczajów, rytuałów, zabaw, kultury popularnej, performansów kulturowych i zjawisk społecznych. Potrafią wieloaspektowo spojrzeć na politykę, gospodarkę, religię, sztukę i obyczaje.

Są to studia I stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku okcydentalistyka

Studia na tym kierunku to propozycja dla humanistów, intersujących się głownie historią, filozofią i kulturą europejską.

Program kształcenia na kierunku okcydentalistyka

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • historyczne spory o antyk i średniowiecze
 • antyk – dzieje wpływów w sztuce i estetyce
 • odkrywanie i reinterpretowanie tradycji klasycznej i średniowiecznej w sztuce epoki nowożytnej
 • analiza i reinterpretacja tekstów filozoficznych
 • elementy paleografii, dyplomatyki i heraldyki
 • konsekwencje przewrotów technologicznych
 • europejskie wizje cywilizacji zachodniej w XX stuleciu
 • rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku
 • terminologia nauk humanistycznych w językach obcych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku okcydentalistyka

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • język polski, historia, WOS (wymagany jeden)
 • język obcy nowożytny (wymagany jeden)
 • matematyka, biologia, filozofia, historia sztuki (nie wymagane, maksymalnie pod uwagę brane są dwa przedmioty).

Perspektywy pracy po kierunku okcydentalistyka

Absolwent Okcydentalistyki dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom potrafi współpracować w grupie, propaguje pluralizm, jest otwarty i dzięki dobremu przygotowaniu metodycznemu potrafi odnaleźć się w wielu dziedzinach. Może pracować jako:

 • pracownik sektora kultury i mediów,
 • animator kultury,
 • krytyk sztuki,
 • dziennikarz.

Ukończenie studiów I stopnia na tym kierunku daje możliwość kontynuowania nauki na humanistycznych studiach II stopnia w zakresie: historii, filozofii, historii sztuki, archeologii, etnologii, studiów politologicznych, dziennikarskich, kulturoznawczych.

Opinie o kierunku okcydentalistyka

Osoby zainteresowane kierunkiem mogą zobaczyć, jak prezentują go sami studenci:

https://okcydentalistyka.wordpress.com

Kierunki pokrewne do kierunku okcydentalistyka

Jakie uczelnie oferują kierunek okcydentalistyka

W których miastach można studiować kierunek okcydentalistyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie