Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

uczelnia publiczna, 38-400 Krosno, ul. Rynek 1, (+13) 437 55 00,

Rekrutacja - Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

Studiuj w PANS w Krośnie

 • Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia potrwa do 28 września (środa) do godz. 23:59.
 • Wpłacenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł – do 28 września (środa) do godz. 23:59.
 • Wyniki dotyczące zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia – 29 września (czwartek) do godz. 16.00.
 • Termin rozmowy kwalifikacyjnej na II stopień studiów kierunku Zarządzanie (dotyczy kandydatów, którzy NIE UKOŃCZYLI studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie) – 30 września (piątek) od godz. 9.00
 • Termin egzaminu praktycznego na jednolitych studiach magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 29 września (czwartek) od godz. 9.00
 • Potwierdzanie chęci studiowania na wybranym kierunku studiów – do 30 września (piątek) do godz. 15.00

Masz pytanie? Zadzwoń:

Telefony: 134375502, 134375503, 134375510, 134375531 – w godzinach 8.00 do 16.00.


Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów bierze udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie