Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/e1JnFFIvZovqEs-luWY8AlKnd-V4XKXA.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/o5l8HNqh7CH2T1Lm-iyPxAc6dChPr4h7.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/xQs_g-BN6SIoBYaI1ds6_b3SfHThxKPC.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/IIhqlKz8_ayWsZ7ts_HCW9sOeLCrvWZ1.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/OGhw-A8ONPQVRZefx2evNO6EOjS1TLzR.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/O1aZvCSpklJONDac5QNWwj-w58Fm0m8E.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
(+77) 452 74 98
politologia@uni.opole.pl
http://wnopiks.uni.opole.pl/
6.92
7.76%
6
głosów

Dbamy o relacje, uczymy z pasją, wspieramy naszych studentów jak nikt inny!

Największym dla nas powodem do dumy są nasi studenci, a główną misją dbanie o ich dobro i rozwój. Z nami wejdziesz na wyższy poziom!

Dla wielu uczelni powodem do dumy jest fakt, że istnieją setki lat. Inne chwalą się liczbą wydziałów lub nowymi budynkami. Jeszcze inne stawiają na pierwszym miejscu swoje osiągnięcia. My jesteśmy inni! Oczywiście też rozwijamy nasze zaplecze dydaktyczne, prowadzimy wysokiej jakości badania naukowe, nawiązujemy współpracę z partnerami międzynarodowymi. Dla nas jednak największym powodem do dumy są nasi studenci, a główną misją dbanie o ich dobro. Głęboko wierzymy w to, że partnerskie, indywidualne podejście, życzliwość oraz kameralna atmosfera są najlepszym sposobem na owocną współpracę z młodymi ludźmi. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz Wydział był miejscem, w którym każdy czuje się jak u siebie. Chcemy, aby nasi studenci otrzymali od nas nie tylko wiedzę i wykształcenie, ale także poczucie przynależności do wspólnoty akademickiej. Dbamy o relacje, uczymy z pasją, wspieramy naszych studentów jak nikt inny. Możesz nam zaufać. Z nami wejdziesz na wyższy poziom!

Na Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO pracuje 43 naukowców. Cenimy w nich jednak nie tylko kwalifikacje merytoryczne. Równie ważne jest dla nas to, w jaki sposób współpracują ze studentami i w jakim stopniu angażują się w dydaktykę.

Nasz Wydział oferuje 6 kierunków studiów.

 • Politologia powinna zainteresować w szczególności te osoby, które z zaciekawieniem obserwują współczesną politykę i chcą poznać odpowiedzi na tak ważne pytania, jak te: Co jest istotą demokracji?; Jak zdobywa się władzę?
 • Stosunki międzynarodowe to kolejny z naszych kierunków. Pomaga on zrozumieć złożone procesy zachodzące na arenie międzynarodowej: globalizację, konflikty zbrojne, rywalizację gospodarczą.
 • Dla osób, które planują związać swoją przyszłość ze światem mediów, przygotowaliśmy kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 • W ofercie mamy również Public Relations. Jego absolwenci podejmą pracę m.in. jako specjaliści ds. promocji, rzecznicy prasowy.
 • Global studies (kierunek prowadzony w całości w języku angielskim) zaprasza młodych ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę o współczesnym świecie i najważniejszych wyzwaniach geopolitycznych, klimatycznych, ekonomicznych w środowisku wielokulturowym.
 • Mamy również propozycję dla tych, którzy w przyszłości chcą kierować instytucjami publicznymi i zarządzać nimi w sposób skuteczny, efektywny. Dla takich osób doskonałym wyborem będzie Zarządzanie Publiczne. Na poziomie studiów magisterskich mamy jeszcze jeden program studiów, który jest naszą szczególną dumą: Politologia – Europa Master. To unikalny program realizowany na trzech uczelniach: w Opolu, w Dijon (Francja) oraz w Moguncji (Niemcy).

Czy wiesz że….?

 • Nasi studenci włączani są w liczne projekty, inicjatywy i badania naukowe. Z nami wejdziesz na wyższy poziom - to nie jest pusty slogan, lecz nasza obietnica, którą traktujemy bardzo poważnie.
 • Nasi wykładowcy są regularnie wyróżniani nagrodą Quality, przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie podnoszenia jakości kształcenia.
 • Nasza dyscyplina naukowa otrzymała kategorię A. Jesteśmy w elitarnym gronie najlepszych ośrodków w Polsce.
 • 90% naszej kadry naukowej uzyskuje wysokie lub bardzo wysokie wyniki za działalność dydaktyczną.
 • Nasza kadra naukowa składa się z ambitnych, zaangażowanych i pomysłowych naukowców, zdobywających liczne granty naukowe.
 • Nasi wykładowcy tworzą zespół o charakterze międzynarodowym. Pracują z nami naukowcy z Kanady, Czech, Węgier i Ukrainy.
 • Nasi studenci doceniają nas za zaangażowanie, życzliwość i partnerskie podejście.
 • Politologia-Global Studies otrzymała prestiżową europejską nagrodę Global Education Network Europe oraz Certyfikat „Studia z Przyszłością”.
 • Studia EUROPA MASTER kończy się z dyplomem 3 uniwersytetów: Opolskiego, Dijon (Francja) oraz Moguncji (Niemcy).

Studiuj na WNoPiKS


Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Śląska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź