Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego

uczelnia publiczna, 45-061 Opole, ul. Katowicka 89, (+77) 452 74 98 , politologia@uni.opole.pl

Progi punktowe - Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego

Szczegółowe zasady naboru na studia, wymagane dokumenty, progi punktowe, informacje o stypendiach i akademikach należy sprawdzać na stronie internetowej Wydziału:

Progi punktowe - informacje ogólne

Dostanę się na studia?

To pytanie spędza sen z powiek tysiącom maturzystów, szczególnie tym ambitnym, pracowitym, planującym naukę na najpopularniejszych kierunkach uczelni publicznych. Im bardziej prestiżowa szkoła wyższa, wysoko notowana w rankingach polskich i światowych, oferująca atrakcyjne i popularne wśród kandydatów kierunki studiów - tym wyższe są progi punktowe, a co za tym idzie, trudniej się na takie studia dostać.

Dla przyszłych prawników, lekarzy, ekonomistów, informatyków oznacza to konieczność zdania matury z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ konkurencja jest po prostu duża.

Czym są progi punktowe na studia?

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Najczęściej informacji o progach punktowych szukają kandydaci na najpopularniejsze kierunki studiów, realizowane w systemie stacjonarnym przez uczelnie publiczne (studia bezpłatne). Chcą oni ocenić swoje szanse na przyjęcie w wybranej uczelni. Taka wiedza pozwala zaplanować strategię postępowania rekrutacyjnego, np. zarejestrować się z systemie kilku szkół wyższych, w różnych miastach, na wybranych pokrewnych kierunkach. Należy pamiętać, że zapis na kierunek wiąże się z poniesieniem kosztów, czyli opłatą rekrutacyjną.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię. Każda uczelnia określa własne wzory przeliczania punktów maturalnych (specjalne algorytmy prezentowane są na stronach internetowych). Zdarza się, że w tabeli z progami punktowymi uczelni, zamiast wartości liczbowej można znaleźć komunikat „wszyscy przyjęci”. Oznacza to, że podczas ubiegłorocznej rekrutacji wszyscy aplikujący kandydaci dostali się na studia.

Progi punktowe a wyniki matury

Istnieje ścisły związek między wynikami egzaminu maturalnego, a progami punktowymi na studia.

Jeżeli matura z jakiegoś przedmiotu pójdzie słabo z skali ogólnokrajowej i wielu maturzystów będzie miało problem ze zdobyciem dużej liczby punktów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że progi punktowe w danym roku będą niższe. Dotyczy to zazwyczaj jednego lub dwóch przedmiotów maturalnych w danym roku i analogicznie tych kierunków, na których te konkretne przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Progi punktowe - listy rankingowe

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Kolejność zgłoszeń na uczelniach niepublicznych

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. Oczywiście studia realizowane przez uczelnie niepubliczne są odpłatne.

W nielicznych uczelniach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Śląska
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Poznańska
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu