Szczegółowy opis uczelni

Poznaj Collegium da Vinci

Collegium Da Vinci w Poznaniu to szkoła wyższa, która we współpracy z otoczeniem biznesu zapewnia kompleksowy start w życie zawodowe swoich studentów.

Od 1996 roku dbamy by proponowane przez nas kierunki były zgodne z zapotrzebowaniem rynku, a programy studiów powstawały we współpracy z pracodawcami i partnerami biznesowymi. W Collegium Da Vinci w ramach codziennych zajęć uczymy realnych umiejętności zawodowych oraz kompetencji ułatwiających pracę w zmiennym środowisku biznesowym.

Zapewniając codzienny, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami wierzymy, że nasza szkoła jest pierwszym, najważniejszym stopniem w karierze. Dążymy do tego, by co najmniej 95% naszych absolwentów po ukończeniu szkoły znalazło zatrudnienie w wymarzonym zawodzie.

Oferta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia:

 • Doradztwo i coaching - I i II stopień
 • Nowa pedagogika - edukacja prorozwojowa - I i II stopień
 • Grafika - I stopień
 • Informatyka - I stopień, studia w języku polskim i języku angielskim
 • Mediaworking - I stopień
 • Urban management - I stopień, studia w języku angielskim
 • Zarządzanie kreatywne - I i II stopień (II stopień w języku polskim i angielskim)
 • Informatyczne techniki zarządzania – I stopień – NOWOŚĆ!


W ofercie posiadamy także:

 • studia podyplomowe dla biznesu
 • studia podyplomowe dla nauczycieli
 • szkolenia

Na Uczelni działa także Akademia Trzeciego Wieku. W jej ramach wszystkim aktywnym osobom, które ukończyły 50 lat proponujemy wykłady specjalistów z różnych dziedzin, zajęcia seminaryjne w sekcjach zainteresowań oraz lektoraty z języków obcych.

Oferta Kształcenia

Col­le­gium Da Vin­ci w Po­zna­niu oferuje kształcenie na następujących kierunkach studiów:


Studia I stopnia:

Doradztwo i coaching

 • Psychologia w organizacji
 • Neuromarketing
 • Psychologia pozytywna w coachingu

Informatyka (studia inżynierskie, w języku polskim i angielskim)

 • Aplikacje internetowe i mobilne
 • Systemy i infrastruktura IT

Informatyka (studia inżynierskie) – NOWOŚĆ!

 • Programowanie gier i mediów interaktywnych
 • Grafika gier


Grafika

 • Animacja i grafika interaktywna
 • Grafika wydawniczo – reklamowa


Mediaworking

 • Social Media Manager


Zarządzanie kreatywne

 • Service Design Management
 • Manager innowacji


Nowa pedagogika - edukacja prorozwojowa

 • Edukacja Elementarna
 • Opieka i wychowanie
 • Technologie edukacyjne


Urban Management (studia inżynierskie w języku angielskim)


Informatyczne techniki zarządzania - NOWOŚĆ!

 • IT Project Manager (ITPM)
 • Inspektor ochrony danych (IOD)
 • Technologie blockchain

Studia II stopnia:

Doradztwo i coaching

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przywództwo w organizacji
 • Coaching kariery i doradztwo zawodowe

Zarządzanie kreatywne (studia w języku polskim i angielskim)

 • Design Management
 • User experience design

Nowa pedagogika - edukacja prorozwojowa

 • Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
 • Edukacja elementarna z inkluzją
 • Edukacja elementarna z językiem angielskim
Rekrutacja na studia

Col­le­gium Da Vin­ci w Po­zna­niu

Kontakt do Biura Sprzedaży Usług Edukacyjnych

tel. 61 27 11 100

sprzedaz@cdv.pl


Biuro jest czynne:

 • poniedziałek 11.00-17.00
 • wtorek 10.00-16.00
 • środa 11.00-17.00
 • czwartek 10.00-16.00
 • piątek 10.00-16.00
 • sobota 9.00-14.00
 • niedziela: nieczynne

Dokumenty na studia wyższe, podyplomowe i podyplomowe dla nauczycieli należy składać w Centrum Organizacji Dydaktyki, pokój R038, parter Rotunda.

 • poniedziałek: 11-17
 • wtorek: 10-16
 • środa: 11-17
 • czwartek: 10-16
 • piątek: 10-16
 • sobota: 9-14
 • niedziela: nieczynne

Studia podyplomowe

Kierunki:

 • Akademia Konsultantów Zarządzania
 • Analiza tranzakcyjna - NOWOŚĆ!
 • Big Data - Analytics&Society
 • Fashion & New Media
 • Grafika projektowa
 • Fotografia
 • Frontend Developer - NOWOŚĆ!
 • Game Development - NOWOŚĆ!
 • HR Biznes Partner – lider zarządzania zasobami ludzkimi
 • Manager Łańcucha Dostaw - NOWOŚĆ!
 • Mediacje i negocjacje
 • Nowy marketing
 • Product & Brand Management
 • Zarządzanie ograniczeniami TOC
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - kadry i płace

Collegium Da Vinci wraz z partnerskimi ośrodkami doskonalenia nauczycieli tworzy ogólnopolską sieć kształcenia nauczycieli. Oferta edukacyjna na Rok Akademicki 2018/2019 przygotowana przez Radę Programową Collegium Da Vinci podąża za zmianami w edukacji, prawie oświatowym oraz odpowiada na zapotrzebowanie środowiska nauczycieli.

Kierunki:

 • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią
 • Logopedia
 • Nauczanie biologii
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Grafika cyfrowa i multimedia dla nauczycieli
 • Nauczanie biologii i geografii
 • Nauczanie geografii
 • Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie
 • Nauczanie informatyki i zajęć komputerowych
 • Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Nauczanie matematyki
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Terapia pedagogiczna
 • Tyflopedagogika
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zarządzanie instytucją oświatową - przywództwo, kierowanie, rozwój
 • Edukacja włączająca i integracyjna - NOWOŚĆ
 • Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna z rytmiką - NOWOŚĆ
 • Nauczanie muzyki, plastyki i techniki - NOWOŚĆ
 • Nauczanie plastyki i historii sztuki - NOWOŚĆ
 • Neurologopedia z elementami SI - NOWOŚĆ
 • Nauczanie fizyki z przyrodą - NOWOŚĆ
 • Nauczanie chemii - NOWOŚĆ
 • Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie - NOWOŚĆ
 • Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie - NOWOŚĆ
 • Resocjalizacja i socjoterapia - NOWOŚĆ
 • Surdopedagogika - NOWOŚĆ

Skontaktuj się z nami

Col­le­gium Da Vin­ci w Po­zna­niu

Kontakt do Biura Sprzedaży Usług Edukacyjnych

tel. 61 27 11 100

sprzedaz@cdv.pl


Biuro jest czynne:

poniedziałek 11.00-17.00

wtorek 10.00-16.00

środa 11.00-17.00

czwartek 10.00-16.00

piątek 10.00-16.00

sobota 9.00-14.00

niedziela: nieczynne

Dokumenty na studia wyższe, podyplomowe i podyplomowe dla nauczycieli należy składać w Centrum Organizacji Dydaktyki, pokój R038, parter Rotunda.

poniedziałek: 11-17

wtorek: 10-16

środa: 11-17

czwartek: 10-16

piątek: 10-16

sobota: 9-14

niedziela: nieczynne

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-1 z 1 rekordu.

Drzwi Otwarte w CDV - Anioł zaprasza!

Colegium da Vinci zaprasza na indywidualne, jedyne w swoim rodzaju Drzwi Otwarte w CDV z udzałem Ani

...

Lokalizacja