Jakiego kierunku studiów szukasz?

Artes liberales

Studia na kierunku Artes liberales są unikatową propozycja kształcenia interdyscyplinarnego.

Kierunek odnosi się z pojęcia sztuk wyzwolonych, mówiącego o jedności nauk w poszukiwaniu prawdy i piękna. Celem przyświecającym kształceniu na kierunku jest przekraczanie granic dyscyplin oraz oferowanie zajęć, których tematyka łączy nauki humanistyczne, społeczne i przyrodnicze.

Artes liberales to zajęcia łączące wiedzę z zakresu nauk o kulturze i religii, nauk o sztuce, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, psychologii. Kursy teoretyczne powiązane są z działaniami artystycznymi i warsztatowymi. Sprzyja to całościowemu, indywidualnemu i obywatelskiemu rozwojowi jednostki.

Zajęcia na tym kierunku prowadzone są w małych grupach, aby łatwiej prowadzić dyskusję i wymianę poglądów. Studia przygotowują do podejmowania wyzwań w życiu zawodowym i do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Na studiach drugiego stopnia dostępne są specjalności:

 1. Dzieło sztuki w kulturze
 2. Ideowe i materialne aspekty życia społecznego
 3. Chrześcijaństwo w kulturze
 4. Różnorodność biologiczna i kulturowa
 5. Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli.

Dla kogo studia na kierunku artes liberales

To propozycja dla osób o otwartych umysłach, szerokich, niesprecyzowanych zainteresowaniach. Wybierających studia nie mieszczące się w tradycyjnych ramach danej dyscypliny naukowej.

Traktujący uczelnię jako miejsce ciągłych poszukiwań i wyborów, pragnący jak najwięcej poszerzać swoje horyzonty intelektualne.

Program kształcenia na kierunku artes liberales

Program studiów obejmuje przedmioty ogólnouniwersyteckie, przedmiotu do wyboru z oferty Wydziału Artes Liberales oraz z zakresu wyzwań kierunkowych, tj:

 • Kultury i religie
 • Historie i tożsamości
 • Demos i polis
 • Mądrość i filozofia
 • Thetrum Mundi
 • Zwierzęta i środowisko.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku artes liberales

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki z przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

Dodatkowe punkty można uzyskać z przedmiotu (innego niż wymienione powyżej): biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej - łemkowski, język regionalny – kaszubski, wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku artes liberales

Absolwent kierunku Artes liberales posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz nauk o sztuce. Potrafi opisywać, analizować i rozumieć zjawiska z pogranicza tych nauk. Bada, ocenia i opisuje rolę idei w życiu jednostek i społeczności. Zna podstawowe kategorie kultury i twórczości artystycznej zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Potrafi interpretować dzieła sztuki w różnorakich kulturowych kontekstach. Posiada podstawową wiedzę o instytucjach (prawnych, ekonomicznych i innych) organizujących funkcjonowanie społeczeństwa i określających podmiotowość jednostki, zna i rozumie ich historyczną ewolucję oraz potrafi dostrzegać i analizować ich związki z kulturą.

Jest przygotowany do pracy w jednostkach, instytucjach i organizacjach z zakresu oświaty, kultury, turystyki, mediów. Może pracować w organizacjach rozwiązujących problemy społeczne oraz znaleźć zatrudnienie w organizacjach pozarządowych.

Opinie o kierunku artes liberales

Kierunki pokrewne do kierunku artes liberales

Jakie uczelnie oferują kierunek artes liberales

W których miastach można studiować kierunek artes liberales

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia architektoniczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia dziennikarskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia teologiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia teologiczne w Warszawie i woj. mazowieckim
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie