Jakiego kierunku studiów szukasz?

Humanitarian action

Humanitarian Action to studia w języku angielskim, interdyscyplinarne, II stopnia, o profilu ogólnoakademickim w ramach obszaru nauk społecznych.

Studia są częścią programu wspólnych studiów magisterskich NOHA w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej (NOHA Joint Masters in International Humanitarian Action).

Z uwagi na rosnącą potrzebę profesjonalizacji sektora humanitarnego, profil studiów został przygotowany tak, aby oferował studentom szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej, w ramach których szczególny nacisk położono na krytyczne myślenie oraz umiejętności badawcze. Łącząc elementy teoretyczne z praktycznymi, zajęcia prowadzą czołowi wykładowcy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz zaproszeni goście-praktycy sektora humanitarnego.

Studia mają zarówno wymiar specjalistyczny, jak i interdyscyplinarny, oferując kształcenie w zakresie przedmiotów z nauk politycznych i nauk prawnych, ale też zarządzania, antropologii czy pogranicza nauk społecznych i medycznych. Ponadto kierunek studiów oferuje szereg elementów praktycznych (np. symulacje, obowiązkowe praktyki), które mają na celu właściwe przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

W ramach programu studiów studenci realizować będą dwa semestry mobilności. Pierwszy z nich (specjalizacja tematyczna) jest realizowany na jednej z uczelni konsorcjum NOHA w Europie, drugi natomiast (specjalizacja regionalna) stanowi wstęp do prowadzenia własnych badań naukowych w wybranym regionie świata (Europa Wschodnia, Bliski Wschód, Ameryka Łacińska, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Południowa, Ameryka Północna), kontynuowanych w trakcie przygotowania pracy magisterskiej. Druga mobilność będzie dostępna dopiero od roku akademickiego 2017/2018.

Celem studiów jest zatem interdyscyplinarne wykształcenie zaangażowanego pracownika, który z pełną świadomością uwarunkowań społecznych, politycznych, prawnych, kulturowych i bezpieczeństwa oraz z pełnym profesjonalizmem będzie w stanie nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych. Będzie on także mógł prowadzić analizy, badania i diagnozy umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji politycznych.

Studia na kierunku Humanitarian Action są adresowane do osób pracujących lub planujących podjąć pracę w sektorze pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej, a w szczególności w agencjach humanitarnych, międzynarodowych instytucjach pomocowych, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach rządowych, a także think-tankach i ośrodkach badawczych zajmujących się pomocą humanitarną i rozwojową.

Dla kogo studia na kierunku humanitarian action

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku humanitarian action

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku humanitarian action

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku humanitarian action

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku humanitarian action

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku humanitarian action

Jakie uczelnie oferują kierunek humanitarian action

W których miastach można studiować kierunek humanitarian action

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie