Jakiego kierunku studiów szukasz?

Humanitarian action

Studia na kierunku Humanitarian Action mają dostarczyć wiedzy i umiejętności w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej. Celem studiów jest wyposażenia studenta w wiedzę na temat uwarunkowań społecznych, politycznych, prawnych i kulturowych związanych z działalnością pomocową oraz przygotowanie go do profesjonalnego niesienia pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych.

Studia są częścią programu wspólnych studiów magisterskich NOHA w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej. NOHA powstała w 1993 roku. Jest to pierwsza sieć uniwersytetów na szczeblu europejskim zajmująca się rozwojem edukacji humanitarnej. Ma ona na celu zaszczepienie profesjonalizmu wśród pracowników organizacji humanitarnych oraz zwiększanie świadomości na temat kwestii humanitarnych wśród decydentów politycznych i opinii publicznej.

Są to studia II stopnia w trybie stacjonarnym prowadzone w języku angielskim.

Dla kogo studia na kierunku humanitarian action

To kierunek studiów dla osób posiadających dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub inny równoważny dokument. Z uwagi na fakt, że studia prowadzone są w języku angielskim jest to propozycja dla kandydatów legitymujących się bardzo dobrą jego znajomością. To studia dla osób, które swoją przyszłość zawodową traktują jako misję niesienia pomocy potrzebującym w różnych regionach świata.

Program kształcenia na kierunku humanitarian action

Studia mają charakter interdyscyplinarny i dostarczają wiedzy w zakresie przedmiotów z nauk politycznych i nauk prawnych, ale też zarządzania, antropologii oraz nauk społecznych i medycznych. Przygotowanie specjalistyczne studenci zdobywają realizując szereg zajęć praktycznych np. symulacje czy obowiązkowe praktyki. W ramach programu studiów jeden semestr jest realizowany jako wstęp do prowadzenia własnych badań naukowych w wybranym regionie świata (Europa Wschodnia, Ameryka Łacińska, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Południowa, Ameryka Północna).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku humanitarian action

W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydat jest weryfikowany pod względem:

 • kwalifikacji akademickich,
 • znajomości języków obcych,
 • doświadczenia zawodowego i naukowego,
 • motywacji do podjęcia studiów.

Szczegóły dotyczące rejestracji na studia oraz wstępnej preselekcji są dostępne na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku humanitarian action

Absolwent tego kierunku to specjalista doskonale zorientowany w kwestiach społecznych, politycznych, prawnych, kulturowych i bezpieczeństwa regionu, w którym przyjdzie mu podjąć działania w niesieniu pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych. Będzie on także mógł pełnić funkcje doradcze, prowadzić analizy, badania i diagnozy umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji politycznych.

Opinie o kierunku humanitarian action

Kierunki pokrewne do kierunku humanitarian action

Jakie uczelnie oferują kierunek humanitarian action

W których miastach można studiować kierunek humanitarian action

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni