Jakiego kierunku studiów szukasz?

Manager projektów społecznych

Studia na kierunku Manager projektów społecznych mają na celu wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie aplikowania i zarządzania projektem. Słuchacze w toku realizacji programu zajęć nabędą kompetencje w zakresie kierowania zespołami projektowymi oraz w zakresie rozwiązywania konfliktów w sposób umożliwiający skuteczną analizę ryzyka, która jest niezbędna w zarządzaniu zmianami w projektach.

Po ich ukończeniu absolwenci mogą pracować w sektorze publicznym, prywatnym oraz społecznym jako samodzielni freelancerzy oraz działać zespołowo w konsorcjach komercyjnych i non-profit.

Kończąc edukację, absolwent kierunku Manager projektów społecznych przygotowany jest do pracy zawodowej na rynku krajowym i zagranicznym, na wielu stanowiskach związanych z realizacją projektów w organizacjach społecznych, przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz jednostkach administracji publicznej różnych szczebli.

W obrębie kierunku realizowane są następujące specjalności:
  • Marketing i PR
  • Partnerstwo publiczno-prywatne


Dla kogo studia na kierunku manager projektów społecznych

Studia przewidziane są dla absolwentów kształcenia pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dowolnego kierunku.

Program kształcenia na kierunku manager projektów społecznych

W programie studiów przewidziano m.in. następujące przedmioty:

  • Metodyki i standardy zarządzania projektami,
  • Innowacje społeczne,
  • Monitorowanie i ewaluacja projektów społecznych i publicznych,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • Biznesplan w zarządzaniu projektami,
  • Pozyskiwanie funduszy projektowych,
  • Interesariusze projektu i lobbing.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku manager projektów społecznych

Zasady naboru kandydatów: konkurs dyplomów studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.
Kryterium rozstrzygające: przy jednakowych ocenach na dyplomach decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

Perspektywy pracy po kierunku manager projektów społecznych

Absolwent tego kierunku przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, a także prowadzenia własnej działalności zorientowanej na zarządzanie projektami. Może pracować na wielu stanowiskach związanych z realizacją projektów w organizacjach społecznych, instytucjach non profit oraz jednostkach administracji publicznej różnych szczebli.

Opinie o kierunku manager projektów społecznych

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku manager projektów społecznych

Jakie uczelnie oferują kierunek manager projektów społecznych

W których miastach można studiować kierunek manager projektów społecznych

Komentarze (0)

brak komentarzy…