Jakiego kierunku studiów szukasz?

Public management

Studia na kierunku public management (w języku angielskim) dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej, dotyczącej istoty i problemów funkcjonowania jednostek sektora publicznego, społecznego i non profit.

Studia te rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, organizacjach pozarządowych, wszelkiego typu stowarzyszeniach i fundacjach mających na celu promocję edukacji czy kształtowanie wizerunku danego miasta lub regionu.

Studiowanie na kierunku sprzyja rozwojowi aktywnych postaw w sferze pracy indywidualnej i zespołowej, wspiera kreatywność i rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych opinii.

Kierunek ten daje możliwość rozwijania kompetencji językowych, m.in. w zakresie fachowego słownictwa, co jest bardzo pożądane na rynku pracy. Studia są okazją do nawiązania ciekawych znajomości i pracy nad wspólnymi projektami ze studentami z wymiany międzynarodowej

Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.

Dla kogo studia na kierunku public management

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku public management

Przykładowe przedmioty:

 • Methods and Tools of Public Management,
 • Accounting and Reporting in Public Finance Sector,
 • Project Management in Public Administration,
 • Official Statistics,
 • IT Tools in Management,
 • Public Administration in Poland and European Union.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku public management

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku public management

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjaliści i kierownicy w jednostkach administracji państwowej oraz samorządowej,
 • specjaliści i kierownicy w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach,
 • specjaliści i kierownicy w międzynarodowych organizacjach sektora publicznego, społecznego i non-profit,
 • specjaliści ds. marketingu, zarządzania wiedzą, organizacji wydarzeń.

Opinie o kierunku public management

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku public management

Jakie uczelnie oferują kierunek public management

W których miastach można studiować kierunek public management

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu