Jakiego kierunku studiów szukasz?

Indywidualne studia międzyobszarowe

Indywidualne Studia Międzyobszarowe, w skrócie ISM, to... uniwersytet dostępny w całości do wyboru. Kandydat przyjęty na ISM może wybrać kierunek studiów spośród wszystkich prowadzonych na uczelni, a swój wybór uzupełnia o zajęcia z innych dziedzin.

To oznacza, że student ISM ma możliwość uzyskania więcej niż jednego dyplomu.

Dla kogo studia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe

To studia dla prawdziwych indywidualistów, którzy są na tyle pewni siebie i dojrzali w swoich decyzjach, że wyniosą z ISM wszystko, co najlepsze.

Program kształcenia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe

Indywidualne Studia Międzyobszarowe mają charakter indywidualny, co oznacza, że student ISM samodzielnie układa swój plan studiów, decydując w jakich zajęciach będzie uczestniczył. Przez cały okres studiów student ISM pozostaje pod opieką indywidualnego tutora (pracownika naukowego), którego zadaniem jest merytoryczna i administracyjna pomoc oraz konsultacja.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe

Rekrutacja na ISM obejmuje konkurs wyników z języka polskiego, następnie - do wyboru - z języka obcego lub matematyki, a w trzeciej kolejności z wybranego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Ponadto obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, mająca sprawdzać predyspozycje do podjęcia tak nietypowego kierunku studiów.

Perspektywy pracy po kierunku indywidualne studia międzyobszarowe

Absolwent ISM uzyskuje dyplom na wybranym przez siebie kierunku (lub kierunkach), a więc posiada te same kompetencje i uprawnienia, co inni absolwenci danego kierunku. Ponadto posiada kompetencje, wynikające z zajęć, w których uczestniczył na innych kierunkach, co zwiększa jego wartość w porównaniu z absolwentami jednego kierunku.

Opinie o kierunku indywidualne studia międzyobszarowe

Kierunki pokrewne do kierunku indywidualne studia międzyobszarowe

Jakie uczelnie oferują kierunek indywidualne studia międzyobszarowe

W których miastach można studiować kierunek indywidualne studia międzyobszarowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie