Jakiego kierunku studiów szukasz?

Indywidualne studia międzyobszarowe

Indywidualne Studia Międzyobszarowe, w skrócie ISM, to... uniwersytet dostępny w całości do wyboru. Kandydat przyjęty na ISM może wybrać kierunek studiów spośród wszystkich prowadzonych na uczelni, a swój wybór uzupełnia o zajęcia z innych dziedzin.

To oznacza, że student ISM ma możliwość uzyskania więcej niż jednego dyplomu.

Dla kogo studia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe

To studia dla prawdziwych indywidualistów, którzy są na tyle pewni siebie i dojrzali w swoich decyzjach, że wyniosą z ISM wszystko, co najlepsze.

Program kształcenia na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe

Indywidualne Studia Międzyobszarowe mają charakter indywidualny, co oznacza, że student ISM samodzielnie układa swój plan studiów, decydując w jakich zajęciach będzie uczestniczył. Przez cały okres studiów student ISM pozostaje pod opieką indywidualnego tutora (pracownika naukowego), którego zadaniem jest merytoryczna i administracyjna pomoc oraz konsultacja.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku indywidualne studia międzyobszarowe

Rekrutacja na ISM obejmuje konkurs wyników z języka polskiego, następnie - do wyboru - z języka obcego lub matematyki, a w trzeciej kolejności z wybranego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Ponadto obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, mająca sprawdzać predyspozycje do podjęcia tak nietypowego kierunku studiów.

Perspektywy pracy po kierunku indywidualne studia międzyobszarowe

Absolwent ISM uzyskuje dyplom na wybranym przez siebie kierunku (lub kierunkach), a więc posiada te same kompetencje i uprawnienia, co inni absolwenci danego kierunku. Ponadto posiada kompetencje, wynikające z zajęć, w których uczestniczył na innych kierunkach, co zwiększa jego wartość w porównaniu z absolwentami jednego kierunku.

Opinie o kierunku indywidualne studia międzyobszarowe

Kierunki pokrewne do kierunku indywidualne studia międzyobszarowe

Jakie uczelnie oferują kierunek indywidualne studia międzyobszarowe

W których miastach można studiować kierunek indywidualne studia międzyobszarowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie