Jakiego kierunku studiów szukasz?

Media i cywilizacja

Studia na kierunku Media i cywilizacja umożliwiają poznanie różnych systemów medialnych oraz ich cech charakterystycznych wynikających z różnic kulturowych.

Studenci uczą się:

 • oceniać i stosować różne formy komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej w zależności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego oraz charakteru podmiotów biorących w niej udział
 • o tym, jakie różnice występują między różnymi cywilizacjami na świecie, jakim przemianom one podlegają
 • o tym, jakim warsztatem pracy dysponują dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni oraz jak jest zorganizowana ich praca
 • podstaw redakcji tekstów przy wykorzystaniu mediów informatycznych,
 • zawodu archiwisty (po wyborze specjalności archiwistyka).

W ramach kierunku oferowane są dwie specjalności: public relations w mediach współczesnych oraz archiwistyka.

Dla kogo studia na kierunku media i cywilizacja

To kierunek dla osób o szerokich horyzontach, zaciekawionych światem, innymi kulturami i realiami innych państw.

Program kształcenia na kierunku media i cywilizacja

Wybrane przedmioty na kierunku media i cywilizacja:

 • przemiany cywilizacyjne w starożytności
 • przemiany cywilizacyjne w średniowieczu
 • przemiany cywilizacyjne w epoce nowożytnej
 • przemiany cywilizacyjne XIX wieku
 • przemiany cywilizacyjne XX i XXI wieku
 • geopolityka
 • religie i ruchy religijne współczesnego świata
 • media w XX i XXI wieku
 • cywilizacje Afryki
 • debaty publiczne
 • formy komunikacji w średniowieczu
 • archiwoznawstwo
 • cywilizacje Azji
 • cywilizacje Australii i Oceanii
 • wprowadzenie do marketingu i PR
 • życie prywatne w Europie nowożytnej
 • tradycja, pamięć, rytuał
 • życie prywatne od XIX do XXI wieku
 • cywilizacja jako problem refleksji filozoficznej
 • marketing polityczny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku media i cywilizacja

Najlepiej punktowane przedmioty podczas rekrutacji to geografia, historia, historia sztuki i wiedza o społeczeństwie. Nieco mniej punktowany jest język obcy, a najmniej - język polski.

Perspektywy pracy po kierunku media i cywilizacja

Absolwenci kierunku media i cywilizacja mogą znaleźć pracę w:

 • placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną w zakresie indywidualnym i masowym, szczególnie w aspekcie międzykulturowym
 • instytucjach zajmujących się analizą nośników komunikacji, w tym wszelkiego rodzaju dokumentów, wytworów kultury
 • reklamie
 • działach promocji i marketingu firm prywatnych oraz instytucji administracji państwowej i samorządowej,
 • komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych i politycznych, a także działach zajmujących się kształtowaniem wizerunku medialnego,
 • archiwach państwowych (po wyborze specjalności archiwistyka).

Opinie o kierunku media i cywilizacja

Kierunki pokrewne do kierunku media i cywilizacja

Jakie uczelnie oferują kierunek media i cywilizacja

W których miastach można studiować kierunek media i cywilizacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu