Jakiego kierunku studiów szukasz?

Media i cywilizacja

Celem kierunku Media i cywilizacja jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do poznawania i rozumienia zasad i form wymiany myśli i informacji, z uwzględnieniem specyfiki cywilizacyjnej, w wymiarze globalnym, lokalnym i indywidualnym.

Studia mają umożliwić poznanie różnych systemów medialnych, ich cech charakterystycznych wynikających z różnic kulturowych. Absolwent będzie potrafił oceniać i stosować różne formy komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej w zależności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego i charakteru podmiotów biorących w niej udział. Dzięki studiom ich uczestnicy będą specjalistami w zakresie analizy różnego rodzaju form komunikacji, w tym dokumentów pisanych, przekazów symbolicznych, wytworów kultury masowej powstałych na różnych etapach rozwoju cywilizacji ludzkiej.

Dzięki studiom na kierunku media i cywilizacja absolwent pozna metody i formy prezentowania i odbierania informacji zarówno w aspekcie historycznym, jak i współcześnie. Zrozumie różnice i będzie potrafił charakteryzować specyficzne cechy systemów medialnych wynikające z odmienności kulturowych, politycznych czy ekonomicznych.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi kierunku media i cywilizacja podejmowanie obowiązków zawodowych w: placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną w zakresie indywidualnym i masowym, szczególnie w aspekcie międzykulturowym, placówkach zajmujących się analizą nośników komunikacji, w tym wszelkiego rodzaju dokumentów, wytworów kultury, reklamie i marketingu, działach promocji i marketingu firm prywatnych oraz instytucji administracji państwowej i samorządowej, komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych i politycznych, a także działach zajmujących się kształtowaniem wizerunku medialnego, archiwach państwowych (po wyborze specjalności archiwistycznej).

Dla kogo studia na kierunku media i cywilizacja
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku media i cywilizacja
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku media i cywilizacja
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku media i cywilizacja
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku media i cywilizacja
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku media i cywilizacja
Jakie uczelnie oferują kierunek media i cywilizacja
W których miastach można studiować kierunek media i cywilizacja
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie