Jakiego kierunku studiów szukasz?

Wschodoznawstwo

Wschodoznawstwo to interdyscyplinarne studia regionalne poświęcone krajom byłego Związku Radzieckiego - Europa Wschodnia, Azja Środkowa, Kaukaz i Syberia. Dostarczają wiedzy z zakresu historii i współczesności, gospodarki, kultury, religii, etnologii oraz polityki tego regionu. Dużą wagę przywiązuję się również do nauki języka rosyjskiego, którego znajomość jest niezbędna do prowadzenia działalności badawczej na materiałach źródłowych. Studenci mają możliwość wyjazdów i praktyk terenowych oraz spotkań ze specjalistami z wiodących zagranicznych ośrodków naukowych tego regionu.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku wschodoznawstwo

Studia adresowane są do humanistów, pasjonatów historii, interesujących się procesem transformacji gospodarczej i politycznej krajów byłego ZSRR.

Program kształcenia na kierunku wschodoznawstwo

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • mapa etniczna b. ZSRR
 • historia obszaru postradzieckiego
 • prawo dyplomatyczne i konsularne
 • stosunki polityczne w regionie Europy Wschodniej i Azji
 • stosunki gospodarcze w regionie Europy Wschodniej i Azji
 • migracje w krajach Europy Wschodniej i Azji
 • kontakty międzykulturowe w regionie Europy Wschodniej i Azji
 • Unia Europejska i jej polityka sąsiedztwa
 • religie i systemy światopoglądowe na obszarze postradzieckim.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku wschodoznawstwo

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • język polski
 • język rosyjski
 • język obcy nowożytny (inny niż: język rosyjski)
 • przedmiot do wyboru.

Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o ocenę końcową na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku wschodoznawstwo

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w mediach, administracji krajowej i samorządowej, instytucjach międzynarodowych, służbie zagranicznej, ośrodkach analitycznych, przedsiębiorstwach działających na rynkach wschodnich, organizacjach pozarządowych.

Opinie o kierunku wschodoznawstwo

Kierunki pokrewne do kierunku wschodoznawstwo

Jakie uczelnie oferują kierunek wschodoznawstwo

W których miastach można studiować kierunek wschodoznawstwo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie