Jakiego kierunku studiów szukasz?

Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Język i społeczeństwo to kierunek interdyscyplinarny, kształcący specjalistów posiadających pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania i o specyfice dyskursów społecznych.

Samo pojęcie dyskursu jest zresztą przedmiotem dyskursu.

Kierunek łączy wiedzę teoretyczną wypracowaną w dwóch obszarach: socjologicznym i lingwistycznym z praktyką analizowania komunikacji w obszarze różnych dyskursów społecznych. W programie kierunku ważne jest kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się.

W trakcie studiów studenci uczą się jak:

 • łączyć dwie perspektywy badawcze: socjologiczną i lingwistyczną
 • zdobywać, selekcjonować, przetwarzać, analizować i interpretować dane oraz informacje
 • planować i realizować (indywidualne i zespołowe) projekty badawcze z zakresu analizy komunikacji i dyskursów społecznych przy użyciu metodologii wypracowanej przez socjologię i lingwistykę (jakościowa i ilościowa analiza treści; badania etnograficzne; deliberacje i sondaż deliberatywny; badania korpusowe; analiza konwersacyjna, lingwistyczna i retoryczna)
 • analizować dyskursy publiczne dotyczące tematów poruszanych w Polsce oraz w wybranych regionach Europy i świata
 • krytycznie analizować dyskursy specjalistyczne (z zakresu prawa, gospodarki, kultury, reklamy, marketingu, PR)
 • analizować dyskurs wizualny oraz komunikacyjne aspekty przestrzeni publicznej i designu
 • przekładać teksty specjalistyczne (np. z zakresu prawa, gospodarki, kultury) na język potoczny
 • opisywać relacje pomiędzy tekstem a obrazem
 • krytycznie analizować dyskursy instytucji publicznych i organizacji społecznych
 • identyfikować specyfikę przekazu w zależności od wykorzystywanego medium
 • krytycznie analizować debaty publiczne (np. polityczne i publicystyczne), między innymi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych
 • diagnozować problemy komunikacyjne i społeczne na potrzeby badań rynkowych, marketingu oraz PR
 • analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie lub neutralizacja konfliktów
 • skutecznie porozumiewać się w kontekstach interpersonalnych, publicznych, międzykulturowych oraz instytucjonalnych.

Dla kogo studia na kierunku język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

To studia dla prawdziwych humanistów, znajdujących przyjemność w długich deliberacjach, analizach i wnikliwych obserwacjach otaczającego świata. Dla osób, które ukończyły studia licencjackie na kierunkach filologicznych lub społecznych i chcą zdobyć pogłębioną wiedzę na temat językowych aspektów komunikacji.

Program kształcenia na kierunku język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Przedmioty, jakie znalazły się w planie studiów, to:

 • modele analizy dyskursu
 • style – gatunki – konteksty
 • dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna
 • nowe media a komunikacja
 • analiza lingwistyczna i retoryczna
 • jakościowa i ilościowa analiza treści
 • badania etnograficzne
 • warsztaty z analizy dyskursu wizualnego
 • analiza konwersacyjna
 • władza-manipulacja-komunikacja
 • konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści
 • tożsamość i budowanie więzi społecznych
 • dialog społeczny i międzykulturowy
 • badania korpusowe
 • deliberacje i sondaż deliberatywny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub inżyniera dowolnego kierunku.

Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, która będzie dotyczyła między innymi czterech lektur z opublikowanej przez uczelnię listy.

Perspektywy pracy po kierunku język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Absolwenta kierunku język i społeczeństwo mogą zatrudnić między innymi:

 • media
 • agencje reklamowe, marketingowe i PR
 • instytucje kultury
 • ośrodki badania opinii
 • instytucje administracji publicznej
 • organizacje pożytku publicznego.

Opinie o kierunku język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Kierunki pokrewne do kierunku język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Jakie uczelnie oferują kierunek język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

W których miastach można studiować kierunek język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu