Jakiego kierunku studiów szukasz?

Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Język i społeczeństwo to kierunek interdyscyplinarny, kształcący specjalistów posiadających pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania i o specyfice dyskursów społecznych.

Samo pojęcie dyskursu jest zresztą przedmiotem dyskursu.

Kierunek łączy wiedzę teoretyczną wypracowaną w dwóch obszarach: socjologicznym i lingwistycznym z praktyką analizowania komunikacji w obszarze różnych dyskursów społecznych. W programie kierunku ważne jest kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się.

W trakcie studiów studenci uczą się jak:

 • łączyć dwie perspektywy badawcze: socjologiczną i lingwistyczną
 • zdobywać, selekcjonować, przetwarzać, analizować i interpretować dane oraz informacje
 • planować i realizować (indywidualne i zespołowe) projekty badawcze z zakresu analizy komunikacji i dyskursów społecznych przy użyciu metodologii wypracowanej przez socjologię i lingwistykę (jakościowa i ilościowa analiza treści; badania etnograficzne; deliberacje i sondaż deliberatywny; badania korpusowe; analiza konwersacyjna, lingwistyczna i retoryczna)
 • analizować dyskursy publiczne dotyczące tematów poruszanych w Polsce oraz w wybranych regionach Europy i świata
 • krytycznie analizować dyskursy specjalistyczne (z zakresu prawa, gospodarki, kultury, reklamy, marketingu, PR)
 • analizować dyskurs wizualny oraz komunikacyjne aspekty przestrzeni publicznej i designu
 • przekładać teksty specjalistyczne (np. z zakresu prawa, gospodarki, kultury) na język potoczny
 • opisywać relacje pomiędzy tekstem a obrazem
 • krytycznie analizować dyskursy instytucji publicznych i organizacji społecznych
 • identyfikować specyfikę przekazu w zależności od wykorzystywanego medium
 • krytycznie analizować debaty publiczne (np. polityczne i publicystyczne), między innymi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych
 • diagnozować problemy komunikacyjne i społeczne na potrzeby badań rynkowych, marketingu oraz PR
 • analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie lub neutralizacja konfliktów
 • skutecznie porozumiewać się w kontekstach interpersonalnych, publicznych, międzykulturowych oraz instytucjonalnych.

Dla kogo studia na kierunku język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

To studia dla prawdziwych humanistów, znajdujących przyjemność w długich deliberacjach, analizach i wnikliwych obserwacjach otaczającego świata. Dla osób, które ukończyły studia licencjackie na kierunkach filologicznych lub społecznych i chcą zdobyć pogłębioną wiedzę na temat językowych aspektów komunikacji.

Program kształcenia na kierunku język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Przedmioty, jakie znalazły się w planie studiów, to:

 • modele analizy dyskursu
 • style – gatunki – konteksty
 • dyskursy kulturowe i przemoc symboliczna
 • nowe media a komunikacja
 • analiza lingwistyczna i retoryczna
 • jakościowa i ilościowa analiza treści
 • badania etnograficzne
 • warsztaty z analizy dyskursu wizualnego
 • analiza konwersacyjna
 • władza-manipulacja-komunikacja
 • konflikt-dyskryminacja-mowa nienawiści
 • tożsamość i budowanie więzi społecznych
 • dialog społeczny i międzykulturowy
 • badania korpusowe
 • deliberacje i sondaż deliberatywny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra lub inżyniera dowolnego kierunku.

Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, która będzie dotyczyła między innymi czterech lektur z opublikowanej przez uczelnię listy.

Perspektywy pracy po kierunku język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Absolwenta kierunku język i społeczeństwo mogą zatrudnić między innymi:

 • media
 • agencje reklamowe, marketingowe i PR
 • instytucje kultury
 • ośrodki badania opinii
 • instytucje administracji publicznej
 • organizacje pożytku publicznego.

Opinie o kierunku język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Kierunki pokrewne do kierunku język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Jakie uczelnie oferują kierunek język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

W których miastach można studiować kierunek język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi