Jakiego kierunku studiów szukasz?

Antropologia historyczna

Absolwenci kierunku antropologia historyczna po ukończeniu studiów zdobędą ugruntowaną wiedzę historyczną w nowoczesnym ujęciu, wiedzę o upowszechnianiu i promocji nauk historycznych w oparciu o nowoczesne środki przekazu (film, reportaże historyczne, strony WWW., czasopisma internetowe, mediateki), rozumienie procesu dziejowego w perspektywie tzw. długiego trwania historii, umiejętność pracy w zespole integracji środowiskowej i międzykulturowej (promotor miejsc pamięci i tradycji, menadżer nauki, lider zespołów edukacyjnych).

Posiadać będą kompetencje umożliwiające pracę w wydawnictwach, portalach internetowych, instytucjach międzynarodowych, fundacjach i stowarzyszeniach lokalnych, regionalnych, towarzystwach kulturalnych, organizacjach pożytku publicznego, instytucjach pozarządowych, placówkach oświatowych, centrach kultury regionalnej i międzynarodowej.

Jeśli uzyskają dodatkowo uprawnienia pedagogiczne, będą mogli również pracować w szkole jako nauczyciele historii oraz wiedzy o kulturze. Ponadto zdobędą kompetencje umożliwiające pracę w reklamie – w organizacjach ochrony dziedzictwa historycznego, tradycji i środowiska; w instytucjach etnograficznych, skansenach, placówkach etnologicznych, współpracować z muzeami, salonami wystawowymi, centrami kultury, galeriami sztuki dawnej.

Studia na kierunku antropologia historyczna gwarantują absolwentom kompetencje niezbędne do współpracy w ramach międzynarodowych programów naukowych i kulturalnych w obszarze szeroko rozumianej humanistyki.

Dla kogo studia na kierunku antropologia historyczna

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku antropologia historyczna

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku antropologia historyczna

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku antropologia historyczna

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku antropologia historyczna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku antropologia historyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek antropologia historyczna

W których miastach można studiować kierunek antropologia historyczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska