Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki rolnicze, leśne

rolnicze, leśne

Kierunki rolnicze i leśne to grupa studiów, które skupiają się wokół gospodarowania zasobami naturalnymi, zajmują się produkcją i przetwarzaniem żywności. To ważna gałąź gospodarki. Studia łącza aspekt techniczny z przyrodniczym. W trakcie nauki studenci rozwijają wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, technologii stosowanych w rolnictwie i leśnictwie, ale także marketingu i działania rynku.

Obszary tematyczne podejmowane w trakcie studiów obejmują zagadnienia związane z produkcją roślinną, ochroną środowiska, biologią i ekonomiką rolnictwa, gospodarką leśną, urządzaniem, projektowaniem i zarządzaniem gospodarstwem leśnym.

Niektóre z tego typu studiów dają uprawnienia absolwentom do kupowania ziemi rolnej (co jest ograniczone prawnie) oraz do wykonywania zawodu rolnika, co wiąże się z możliwością korzystania z dopłat oraz z przynależnością do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Również leśnicy mogą liczyć na przywileje, których nie ma w innych zawodach np. deputat opałowy, zwrot kosztów paliwa, narzędzia takie jak telefon i laptop oraz mieszkanie funkcyjne wynajmowane za darmo.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym: inżynierskie i magisterskie.

Katalog kierunków

a
agriculture (studia w języku angielskim)agrobiologiaagrobiznesagrochemiaagroinformatykaagroleśnictwoagroturystykaakwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)analityka żywnościanalityka żywności i środowiska wodnegoanimal scienceapplied petroleum geosciencesarchitektura krajobrazu
b
behawiorystyka zwierzątbezpieczeństwo produktów zwierzęcychbezpieczeństwo żywnościbiogospodarkabioinżynieria produkcji żywnościbioinżynieria w produkcji zwierzęcejbioinżynieria żywności i środowiska wodnegobiomonitoring i biotechnologie ekologicznebiotechnologia stosowana roślin
d
doradztwo ogrodniczedoradztwo w obszarach wiejskich
e
ekobiznesekoenergetyka (makrokierunek)ekologiczne rolnictwo i produkcja żywnościekologiczne źródła energiiekoturystyka zdrowotnaenvironmental and plant biotechnologyenvironmental protection and managementenvironmental protection – speciality: agroecologyetologia i psychologia zwierząt
f
farmerstwoforestry (studia w języku angielskim)
g
geomonitoringgeotechnologie, hydrotechnika, transport wodnygospodarka i rozwój zrównoważonygospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanychgospodarka w ekosystemach rolnych i leśnychgospodarka wodnagospodarka wodna i ochrona zasobów wód gospodarka zasobami na obszarach wiejskichgo­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi gospodarowanie zasobami naturalnym
h
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichhortitechniki precyzyjne
i
ichtiologia i akwakulturaichtiologia i rybactwo śródlądoweichtiologia morskaindywidualne studia międzydziedzinowe ISMinformatyka i agroinżynieria (makrokierunek)inspekcja weterynaryjnainternational master of horticultural scienceinżynieria biosystemówinżynieria biotworzywinżynieria gazu łupkowegoinżynieria geologicznainżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nyminżynieria i gospodarka wodnainżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)inżynieria materiałów kompozytowychinżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria rolniczainżynieria rolnicza i leśnainżynieria rolno-spożywczainżynieria rolno-spożywcza i leśnainżynieria środowiskainżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)
j
jakość i bezpieczeństwo środowiskajakość i bezpieczeństwo żywności
l
leśnictwo
m
meblarstwomedycyna roślinmonitoring i analityka środowiska
o
ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśnaochrona roślin i ochrona fitosanitarnaochrona środowiskaochrona środowiska na terenach uprzemysłowionychochrona zasobów przyrodniczychodnawialne źródła energiiodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiogrodnictwoogrodnictwo miejskie i arborystykaogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
p
pod­stawy dla rol­nic­twa tro­pikal­nego w języku an­giel­skimprodukcja i przetwórstwo surowców rolniczychprojektowanie mebliprzetwórstwo drewnaprzyrodaprzyrodoznawstwo i filozofia przyrodypszczelarstwo w agroekosystemach
r
renewable energy sources and waste managementrewitalizacja dróg wodnychrewitalizacja terenów zdegradowanychrolnictworolnictwo i agrobiznesrybactwo
s
systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnymsztuka ogrodowasztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technika rolnicza i leśnatechnologia drewnatechnologia i inżynieria chemiczna (makrokierunek)technologia żywności i żywienie człowiekatechnologie ochrony środowiskatechnologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem technologie roślin leczniczych i prozdrowotnychtowaroznawstwotowaroznawstwo spożywczeturystyka przyrodnicza
u
uprawa winorośli i winiarstwo
z
zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością w produkcji roślinnejzarządzanie środowiskiemzarządzanie zasobami przyrodyzarządzanie zasobami ziemizielarstwo i fitoterapiazielona urbanistykazielone technologiezoofizjoterapiazootechnika
ż
żywienie człowieka i ocena żywnościżywienie zwierząt

Dla kogo kierunki rolnicze, leśne

Kierunki rolnicze czy leśne wybierają miłośnicy natury, osoby, którym nieobojętny jest los zasobów przyrodniczych, sposób jego użytkowania i odnawiania.

To zatem osoby wrażliwe na walory przyrody, lubiące naukę przedmiotów takich jak biologia, chemia.

Praca w zawodach po tych kierunkach studiów wykonywana jest często "w terenie": w lesie, polu. Niezależnie od pogody: upału, chłodu, deszczu konkretne prace muszą być wykonane. Na te niedogodności muszą być przygotowani kandydaci na studia.


Kształcenie na kierunkach

Studia na kierunkach rolniczych i leśnych mają charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych.

W programie studiów dominują przedmioty ogólnoprzyrodnicze, jak: biologia, chemia, botanika, ochrona środowiska.

W toku studiów można wybrać specjalność, przybliżającą zagadnienia z wybranej, zawężonej dziedziny.

Specyfiką studiów rolniczych i leśnych są liczne zajęcia terenowe, które nie tylko utrwalają w praktyce wcześniejszą zdobytą wiedzę teoretyczną, ale także integrują studentów.

Rekrutacja na kierunki rolnicze, leśne

Rekrutacja na kierunki rolnicze i leśne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze przede wszystkim z takich przedmiotów jak:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka.

Niektóre uczelnie punktują również języki obce, fizykę, geografię.

Zawsze należy szczegółowo sprawdzać wymagani kwalifikacyjne na konkretne kierunki czy wydziały.

Praca po kierunkach

Ukończenie wybranego kierunku rolniczego czy leśnego przygotowuje specjalistów do pracy przykładowo w:

 • administracji Lasów Państwowych
 • parkach narodowych
 • administracji Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • firmach związanych z leśnictwem
 • zakładach usług leśnych
 • administracji obsługującej grupy zawodowe związane z rolnictwem i leśnictwem
 • przemyśle drzewnym
 • biurach i urzędach lasu i geodezji leśnej
 • placówkach naukowo-badawczych
 • szkolnictwie
 • agrobiznesie
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • doradztwie rolniczym
 • firmach handlowo-usługowych zajmujących się sprzedażą nasion, nawozów i środków ochrony roślin
 • inspekcjach ochrony środowiska
 • jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne
 • wydawnictwach branżowych.

Opinie o kierunkach

Kierunki rolnicze i leśne cieszą się zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Uzyskiwane w trakcie studiów uprawnienia pozwalają wykonywać zawody w obszarach gospodarki o ogromnym potencjale.

Wybór studiów w tych dziedzinach bywa niekiedy pozorny - rodzinna tradycja "skazuje" niejako młodego człowieka do kontynuowania pracy wykonywanej przez rodziców czy dziadków.

Na czym konkretnie polega praca leśnika? Zobaczcie:


 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie