Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki rolnicze, leśne

rolnicze, leśne

Kierunki rolnicze i leśne to grupa studiów, które skupiają się wokół gospodarowania zasobami naturalnymi, zajmują się produkcją i przetwarzaniem żywności. To ważna gałąź gospodarki. Studia łącza aspekt techniczny z przyrodniczym. W trakcie nauki studenci rozwijają wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, technologii stosowanych w rolnictwie i leśnictwie, ale także marketingu i działania rynku.

Obszary tematyczne podejmowane w trakcie studiów obejmują zagadnienia związane z produkcją roślinną, ochroną środowiska, biologią i ekonomiką rolnictwa, gospodarką leśną, urządzaniem, projektowaniem i zarządzaniem gospodarstwem leśnym.

Niektóre z tego typu studiów dają uprawnienia absolwentom do kupowania ziemi rolnej (co jest ograniczone prawnie) oraz do wykonywania zawodu rolnika, co wiąże się z możliwością korzystania z dopłat oraz z przynależnością do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Również leśnicy mogą liczyć na przywileje, których nie ma w innych zawodach np. deputat opałowy, zwrot kosztów paliwa, narzędzia takie jak telefon i laptop oraz mieszkanie funkcyjne wynajmowane za darmo.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym: inżynierskie i magisterskie.

Katalog kierunków

a
agriculture (studia w języku angielskim) agrobioinżynieria agrobiologia agrobiznes agrochemia agroekologia agroinformatyka agroinżynieria agroleśnictwo agroturystyka akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek) analityka produktów spożywczych analityka żywności i środowiska wodnego animal science applied petroleum geosciences architektura krajobrazu
b
behawiorystyka zwierząt bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności bezpieczeństwo produktów zwierzęcych bezpieczeństwo żywności biogospodarka biogospodarka rybacka bioinżynieria produkcji żywności bioinżynieria w produkcji zwierzęcej bioinżynieria żywności i środowiska wodnego biomonitoring i biotechnologie ekologiczne biotechnologia stosowana roślin
d
diagnostyka ekoprzestępczości doradztwo ogrodnicze doradztwo w obszarach wiejskich
e
ekobiznes ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności ekologiczne źródła energii ekoturystyka zdrowotna environmental and plant biotechnology environmental management environmental protection and management environmental protection – speciality: agroecology etologia i psychologia zwierząt
f
farmerstwo food engineering food processing, safety and quality food science - technology and nutrition food technology forestry (studia w języku angielskim)
g
geomonitoring geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny gospodarka i rozwój zrównoważony gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych gospodarka wodna gospodarka wodna i ochrona zasobów wód gospodarka zasobami na obszarach wiejskich gospodarowanie zasobami naturalnymi go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich hortitechniki precyzyjne
i
ichtiologia i akwakultura ichtiologia i rybactwo śródlądowe ichtiologia morska indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia międzyobszarowe informatyka i agroinżynieria (makrokierunek) inspekcja weterynaryjna international master of horticultural science inżynieria biosystemów inżynieria biotworzyw inżynieria gazu łupkowego inżynieria geologiczna inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek) inżynieria materiałów kompozytowych inżynieria ochrony klimatu inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria rolnicza inżynieria rolnicza i leśna inżynieria rolno-spożywcza inżynieria rolno-spożywcza i leśna inżynieria środowiska inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek) inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym
j
jakość i bezpieczeństwo środowiska jakość i bezpieczeństwo żywności
k
kryminalistyka w biogospodarce
l
leśnictwo
m
meblarstwo medycyna roślin monitoring i analityka środowiska
o
ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona i zarządzanie środowiskiem ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ochrona zasobów przyrodniczych ochrona środowiska ochrona środowiska na terenach uprzemysłowionych odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ogrodnictwo ogrodnictwo miejskie i arborystyka ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
p
pod­stawy dla rol­nic­twa tro­pikal­nego w języku an­giel­skim produkcja i marketing żywności produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych projektowanie mebli przetwórstwo drewna przyroda przyrodoznawstwo i filozofia przyrody pszczelarstwo w agroekosystemach
r
renewable energy sources and waste management rewitalizacja dróg wodnych rewitalizacja terenów zdegradowanych rolnictwo rolnictwo i agrobiznes rybactwo
s
sustainable horticulture systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym sztuka ogrodowa sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technika rolnicza i agrotronika technika rolnicza i leśna technologia drewna technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych technologia żywności i żywienie człowieka technologie ochrony środowiska technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem towaroznawstwo towaroznawstwo i marketing żywności towaroznawstwo spożywcze turystyka przyrodnicza
u
uprawa winorośli i winiarstwo
z
zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością w produkcji roślinnej zarządzanie ochroną środowiska zarządzanie zasobami Ziemi zarządzanie zasobami przyrody zarządzanie środowiskiem zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zielarstwo i fitoterapia zielona urbanistyka zielone technologie zoofizjoterapia zootechnika
ż
żywienie człowieka i ocena żywności żywienie zwierząt

Dla kogo kierunki rolnicze, leśne

Kierunki rolnicze czy leśne wybierają miłośnicy natury, osoby, którym nieobojętny jest los zasobów przyrodniczych, sposób jego użytkowania i odnawiania.

To zatem osoby wrażliwe na walory przyrody, lubiące naukę przedmiotów takich jak biologia, chemia.

Praca w zawodach po tych kierunkach studiów wykonywana jest często "w terenie": w lesie, polu. Niezależnie od pogody: upału, chłodu, deszczu konkretne prace muszą być wykonane. Na te niedogodności muszą być przygotowani kandydaci na studia.


Kształcenie na kierunkach

Studia na kierunkach rolniczych i leśnych mają charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych.

W programie studiów dominują przedmioty ogólnoprzyrodnicze, jak: biologia, chemia, botanika, ochrona środowiska.

W toku studiów można wybrać specjalność, przybliżającą zagadnienia z wybranej, zawężonej dziedziny.

Specyfiką studiów rolniczych i leśnych są liczne zajęcia terenowe, które nie tylko utrwalają w praktyce wcześniejszą zdobytą wiedzę teoretyczną, ale także integrują studentów.

Rekrutacja na kierunki rolnicze, leśne

Rekrutacja na kierunki rolnicze i leśne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze przede wszystkim z takich przedmiotów jak:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka.

Niektóre uczelnie punktują również języki obce, fizykę, geografię.

Zawsze należy szczegółowo sprawdzać wymagani kwalifikacyjne na konkretne kierunki czy wydziały.

Praca po kierunkach

Ukończenie wybranego kierunku rolniczego czy leśnego przygotowuje specjalistów do pracy przykładowo w:

 • administracji Lasów Państwowych
 • parkach narodowych
 • administracji Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • firmach związanych z leśnictwem
 • zakładach usług leśnych
 • administracji obsługującej grupy zawodowe związane z rolnictwem i leśnictwem
 • przemyśle drzewnym
 • biurach i urzędach lasu i geodezji leśnej
 • placówkach naukowo-badawczych
 • szkolnictwie
 • agrobiznesie
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • doradztwie rolniczym
 • firmach handlowo-usługowych zajmujących się sprzedażą nasion, nawozów i środków ochrony roślin
 • inspekcjach ochrony środowiska
 • jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne
 • wydawnictwach branżowych.

Opinie o kierunkach

Kierunki rolnicze i leśne cieszą się zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Uzyskiwane w trakcie studiów uprawnienia pozwalają wykonywać zawody w obszarach gospodarki o ogromnym potencjale.

Wybór studiów w tych dziedzinach bywa niekiedy pozorny - rodzinna tradycja "skazuje" niejako młodego człowieka do kontynuowania pracy wykonywanej przez rodziców czy dziadków.

Na czym konkretnie polega praca leśnika? Zobaczcie:


Uczelnie o kierunkach

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Civitas w Warszawie