Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki rolnicze, leśne

rolnicze, leśne

Kierunki rolnicze i leśne to grupa studiów, które skupiają się wokół gospodarowania zasobami naturalnymi, zajmują się produkcją i przetwarzaniem żywności. To ważna gałąź gospodarki. Studia łącza aspekt techniczny z przyrodniczym. W trakcie nauki studenci rozwijają wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, technologii stosowanych w rolnictwie i leśnictwie, ale także marketingu i działania rynku.

Obszary tematyczne podejmowane w trakcie studiów obejmują zagadnienia związane z produkcją roślinną, ochroną środowiska, biologią i ekonomiką rolnictwa, gospodarką leśną, urządzaniem, projektowaniem i zarządzaniem gospodarstwem leśnym.

Niektóre z tego typu studiów dają uprawnienia absolwentom do kupowania ziemi rolnej (co jest ograniczone prawnie) oraz do wykonywania zawodu rolnika, co wiąże się z możliwością korzystania z dopłat oraz z przynależnością do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Również leśnicy mogą liczyć na przywileje, których nie ma w innych zawodach np. deputat opałowy, zwrot kosztów paliwa, narzędzia takie jak telefon i laptop oraz mieszkanie funkcyjne wynajmowane za darmo.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym: inżynierskie i magisterskie.

Katalog kierunków

a
agriculture (studia w języku angielskim) agrobioinżynieria agrobiologia agrobiznes agrochemia agroekologia agroinformatyka agroinżynieria agroleśnictwo agroturystyka akwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek) analityka produktów spożywczych analityka żywności i środowiska wodnego animal science applied petroleum geosciences architektura krajobrazu
b
behawiorystyka zwierząt bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności bezpieczeństwo produktów zwierzęcych bezpieczeństwo żywności biogospodarka biogospodarka rybacka bioinżynieria produkcji żywności bioinżynieria w produkcji zwierzęcej bioinżynieria żywności i środowiska wodnego biomonitoring i biotechnologie ekologiczne biotechnologia stosowana roślin
d
diagnostyka ekoprzestępczości doradztwo ogrodnicze doradztwo w obszarach wiejskich
e
ekobiznes ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności ekologiczne źródła energii ekoturystyka zdrowotna ekspert bioróżnorodności environmental and plant biotechnology environmental management environmental protection and management environmental protection – speciality: agroecology etologia i psychologia zwierząt
f
farmerstwo food engineering food processing, safety and quality food science - technology and nutrition food technology forestry (studia w języku angielskim)
g
geomonitoring geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny gospodarka i rozwój zrównoważony gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych gospodarka wodna gospodarka wodna i ochrona zasobów wód gospodarka zasobami na obszarach wiejskich gospodarowanie zasobami naturalnymi go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich hortitechniki precyzyjne
i
ichtiologia i akwakultura ichtiologia i rybactwo śródlądowe ichtiologia morska indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia międzyobszarowe informatyka i agroinżynieria (makrokierunek) inspekcja weterynaryjna interdisciplinary bioeconomy studies international master of horticultural science inżynieria biosystemów inżynieria biotworzyw inżynieria gazu łupkowego inżynieria geologiczna inżynieria i gospodarka wodna inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek) inżynieria materiałów kompozytowych inżynieria ochrony klimatu inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria przemysłu spożywczego inżynieria rolnicza inżynieria rolnicza i leśna inżynieria rolno-spożywcza inżynieria rolno-spożywcza i leśna inżynieria środowiska inżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek) inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym
j
jakość i bezpieczeństwo środowiska jakość i bezpieczeństwo żywności
k
kryminalistyka w biogospodarce
l
leśnictwo
m
meblarstwo medycyna roślin monitoring i analityka środowiska
o
ochrona bioróżnorodności ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona i zarządzanie środowiskiem ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna ochrona roślin i kontrola fitosanitarna ochrona zasobów przyrodniczych ochrona środowiska ochrona środowiska na terenach uprzemysłowionych odnawialne źródła energii odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ogrodnictwo ogrodnictwo miejskie i arborystyka ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
p
pod­stawy dla rol­nic­twa tro­pikal­nego w języku an­giel­skim produkcja i marketing żywności produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych projektowanie mebli przetwórstwo drewna przyroda przyrodoznawstwo i filozofia przyrody pszczelarstwo w agroekosystemach
r
renewable energy sources and waste management rewitalizacja dróg wodnych rewitalizacja terenów zdegradowanych rolnictwo rolnictwo i agrobiznes rybactwo
s
sustainable horticulture systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym sztuka ogrodowa sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technika rolnicza i agrotronika technika rolnicza i leśna technologia drewna technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych technologia żywności i żywienie człowieka technologie ochrony środowiska technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem towaroznawstwo towaroznawstwo i marketing żywności towaroznawstwo spożywcze turystyka przyrodnicza
u
uprawa winorośli i winiarstwo
z
zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością w produkcji roślinnej zarządzanie ochroną środowiska zarządzanie zasobami Ziemi zarządzanie zasobami przyrody zarządzanie środowiskiem zarządzanie środowiskiem przyrodniczym zielarstwo i fitoterapia zielona urbanistyka zielone technologie zoofizjoterapia zootechnika
ż
żywienie człowieka i ocena żywności żywienie zwierząt

Dla kogo kierunki rolnicze, leśne

Kierunki rolnicze czy leśne wybierają miłośnicy natury, osoby, którym nieobojętny jest los zasobów przyrodniczych, sposób jego użytkowania i odnawiania.

To zatem osoby wrażliwe na walory przyrody, lubiące naukę przedmiotów takich jak biologia, chemia.

Praca w zawodach po tych kierunkach studiów wykonywana jest często "w terenie": w lesie, polu. Niezależnie od pogody: upału, chłodu, deszczu konkretne prace muszą być wykonane. Na te niedogodności muszą być przygotowani kandydaci na studia.


Kształcenie na kierunkach

Studia na kierunkach rolniczych i leśnych mają charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych.

W programie studiów dominują przedmioty ogólnoprzyrodnicze, jak: biologia, chemia, botanika, ochrona środowiska.

W toku studiów można wybrać specjalność, przybliżającą zagadnienia z wybranej, zawężonej dziedziny.

Specyfiką studiów rolniczych i leśnych są liczne zajęcia terenowe, które nie tylko utrwalają w praktyce wcześniejszą zdobytą wiedzę teoretyczną, ale także integrują studentów.

Rekrutacja na kierunki rolnicze, leśne

Rekrutacja na kierunki rolnicze i leśne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze przede wszystkim z takich przedmiotów jak:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka.

Niektóre uczelnie punktują również języki obce, fizykę, geografię.

Zawsze należy szczegółowo sprawdzać wymagani kwalifikacyjne na konkretne kierunki czy wydziały.

Praca po kierunkach

Ukończenie wybranego kierunku rolniczego czy leśnego przygotowuje specjalistów do pracy przykładowo w:

 • administracji Lasów Państwowych
 • parkach narodowych
 • administracji Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • firmach związanych z leśnictwem
 • zakładach usług leśnych
 • administracji obsługującej grupy zawodowe związane z rolnictwem i leśnictwem
 • przemyśle drzewnym
 • biurach i urzędach lasu i geodezji leśnej
 • placówkach naukowo-badawczych
 • szkolnictwie
 • agrobiznesie
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • doradztwie rolniczym
 • firmach handlowo-usługowych zajmujących się sprzedażą nasion, nawozów i środków ochrony roślin
 • inspekcjach ochrony środowiska
 • jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne
 • wydawnictwach branżowych.

Opinie o kierunkach

Kierunki rolnicze i leśne cieszą się zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Uzyskiwane w trakcie studiów uprawnienia pozwalają wykonywać zawody w obszarach gospodarki o ogromnym potencjale.

Wybór studiów w tych dziedzinach bywa niekiedy pozorny - rodzinna tradycja "skazuje" niejako młodego człowieka do kontynuowania pracy wykonywanej przez rodziców czy dziadków.

Na czym konkretnie polega praca leśnika? Zobaczcie:


Uczelnie o kierunkach

 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Śląska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy