Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki rolnicze, leśne

rolnicze, leśne

Kierunki rolnicze i leśne to grupa studiów, które skupiają się wokół gospodarowania zasobami naturalnymi, zajmują się produkcją i przetwarzaniem żywności. To ważna gałąź gospodarki. Studia łącza aspekt techniczny z przyrodniczym. W trakcie nauki studenci rozwijają wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, technologii stosowanych w rolnictwie i leśnictwie, ale także marketingu i działania rynku.

Obszary tematyczne podejmowane w trakcie studiów obejmują zagadnienia związane z produkcją roślinną, ochroną środowiska, biologią i ekonomiką rolnictwa, gospodarką leśną, urządzaniem, projektowaniem i zarządzaniem gospodarstwem leśnym.

Niektóre z tego typu studiów dają uprawnienia absolwentom do kupowania ziemi rolnej (co jest ograniczone prawnie) oraz do wykonywania zawodu rolnika, co wiąże się z możliwością korzystania z dopłat oraz z przynależnością do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Również leśnicy mogą liczyć na przywileje, których nie ma w innych zawodach np. deputat opałowy, zwrot kosztów paliwa, narzędzia takie jak telefon i laptop oraz mieszkanie funkcyjne wynajmowane za darmo.

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym: inżynierskie i magisterskie.

Katalog kierunków

a
agriculture (studia w języku angielskim)agrobioinżynieriaagrobiologiaagrobiznesagrochemiaagroekologiaagroinformatykaagroinżynieriaagroleśnictwoagroturystykaakwakultura i bezpieczeństwo żywności (makrokierunek)analityka produktów spożywczychanalityka żywności i środowiska wodnegoanimal scienceapplied petroleum geosciencesarchitektura krajobrazu
b
behawiorystyka zwierzątbezpieczeństwo i jakość produkcji żywnościbezpieczeństwo produktów zwierzęcychbezpieczeństwo żywnościbiogospodarkabioinżynieria produkcji żywnościbioinżynieria w produkcji zwierzęcejbioinżynieria żywności i środowiska wodnegobiomonitoring i biotechnologie ekologicznebiotechnologia stosowana roślin
d
diagnostyka ekoprzestępczościdoradztwo ogrodniczedoradztwo w obszarach wiejskich
e
ekobiznesekologiczne rolnictwo i produkcja żywnościekologiczne źródła energiiekoturystyka zdrowotnaenvironmental and plant biotechnologyenvironmental managementenvironmental protection and managementenvironmental protection – speciality: agroecologyetologia i psychologia zwierząt
f
farmerstwofood engineeringfood processing, safety and qualityfood technologyforestry (studia w języku angielskim)
g
geomonitoringgeotechnologie, hydrotechnika, transport wodnygospodarka i rozwój zrównoważonygospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanychgospodarka w ekosystemach rolnych i leśnychgospodarka wodnagospodarka wodna i ochrona zasobów wód gospodarka zasobami na obszarach wiejskichgospodarowanie zasobami naturalnymigo­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichhortitechniki precyzyjne
i
ichtiologia i akwakulturaichtiologia i rybactwo śródlądoweichtiologia morskaindywidualne studia międzydziedzinoweindywidualne studia międzyobszaroweinformatyka i agroinżynieria (makrokierunek)inspekcja weterynaryjnainternational master of horticultural scienceinżynieria biosystemówinżynieria biotworzywinżynieria gazu łupkowegoinżynieria geologicznainżynieria i gospodarka wodnainżynieria i systemy gospodarowania rolniczego (makrokierunek)inżynieria materiałów kompozytowychinżynieria ochrony klimatuinżynieria odnawialnych źródeł energiiinżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczejinżynieria przemysłu spożywczegoinżynieria rolniczainżynieria rolnicza i leśnainżynieria rolno-spożywczainżynieria rolno-spożywcza i leśnainżynieria środowiskainżynieria środowiska i energetyka (makrokierunek)inżynie­ria i au­to­ma­ty­zacja w prze­myśle drzew­nym
j
jakość i bezpieczeństwo środowiskajakość i bezpieczeństwo żywności
k
kryminalistyka w biogospodarce
l
leśnictwo
m
meblarstwomedycyna roślinmonitoring i analityka środowiska
o
ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoochrona i zarządzanie środowiskiemochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśnaochrona roślin i kontrola fitosanitarnaochrona zasobów przyrodniczychochrona środowiskaochrona środowiska na terenach uprzemysłowionychodnawialne źródła energiiodnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiogrodnictwoogrodnictwo miejskie i arborystykaogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie
p
pod­stawy dla rol­nic­twa tro­pikal­nego w języku an­giel­skimprodukcja i marketing żywnościprodukcja i przetwórstwo surowców rolniczychprojektowanie mebliprzetwórstwo drewnaprzyrodaprzyrodoznawstwo i filozofia przyrodypszczelarstwo w agroekosystemach
r
renewable energy sources and waste managementrewitalizacja dróg wodnychrewitalizacja terenów zdegradowanychrolnictworolnictwo i agrobiznesrybactwo
s
systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnymsztuka ogrodowasztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
t
technika rolnicza i agrotronikatechnika rolnicza i leśnatechnologia drewnatechnologia żywności i żywienie człowiekatechnologie ochrony środowiskatechnologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem technologie roślin leczniczych i prozdrowotnychtowaroznawstwotowaroznawstwo spożywczeturystyka przyrodnicza
u
uprawa winorośli i winiarstwo
z
zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością w produkcji roślinnejzarządzanie zasobami Ziemizarządzanie zasobami przyrodyzarządzanie środowiskiemzarządzanie środowiskiem przyrodniczymzielarstwo i fitoterapiazielona urbanistykazielone technologiezoofizjoterapiazootechnika
ż
żywienie człowieka i ocena żywnościżywienie zwierząt

Dla kogo kierunki rolnicze, leśne

Kierunki rolnicze czy leśne wybierają miłośnicy natury, osoby, którym nieobojętny jest los zasobów przyrodniczych, sposób jego użytkowania i odnawiania.

To zatem osoby wrażliwe na walory przyrody, lubiące naukę przedmiotów takich jak biologia, chemia.

Praca w zawodach po tych kierunkach studiów wykonywana jest często "w terenie": w lesie, polu. Niezależnie od pogody: upału, chłodu, deszczu konkretne prace muszą być wykonane. Na te niedogodności muszą być przygotowani kandydaci na studia.


Kształcenie na kierunkach

Studia na kierunkach rolniczych i leśnych mają charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych.

W programie studiów dominują przedmioty ogólnoprzyrodnicze, jak: biologia, chemia, botanika, ochrona środowiska.

W toku studiów można wybrać specjalność, przybliżającą zagadnienia z wybranej, zawężonej dziedziny.

Specyfiką studiów rolniczych i leśnych są liczne zajęcia terenowe, które nie tylko utrwalają w praktyce wcześniejszą zdobytą wiedzę teoretyczną, ale także integrują studentów.

Rekrutacja na kierunki rolnicze, leśne

Rekrutacja na kierunki rolnicze i leśne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze przede wszystkim z takich przedmiotów jak:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka.

Niektóre uczelnie punktują również języki obce, fizykę, geografię.

Zawsze należy szczegółowo sprawdzać wymagani kwalifikacyjne na konkretne kierunki czy wydziały.

Praca po kierunkach

Ukończenie wybranego kierunku rolniczego czy leśnego przygotowuje specjalistów do pracy przykładowo w:

 • administracji Lasów Państwowych
 • parkach narodowych
 • administracji Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • firmach związanych z leśnictwem
 • zakładach usług leśnych
 • administracji obsługującej grupy zawodowe związane z rolnictwem i leśnictwem
 • przemyśle drzewnym
 • biurach i urzędach lasu i geodezji leśnej
 • placówkach naukowo-badawczych
 • szkolnictwie
 • agrobiznesie
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • doradztwie rolniczym
 • firmach handlowo-usługowych zajmujących się sprzedażą nasion, nawozów i środków ochrony roślin
 • inspekcjach ochrony środowiska
 • jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne
 • wydawnictwach branżowych.

Opinie o kierunkach

Kierunki rolnicze i leśne cieszą się zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Uzyskiwane w trakcie studiów uprawnienia pozwalają wykonywać zawody w obszarach gospodarki o ogromnym potencjale.

Wybór studiów w tych dziedzinach bywa niekiedy pozorny - rodzinna tradycja "skazuje" niejako młodego człowieka do kontynuowania pracy wykonywanej przez rodziców czy dziadków.

Na czym konkretnie polega praca leśnika? Zobaczcie:


Uczelnie o kierunkach

 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych